Onderwijs

Exit monitor

De TU stopt met haar jaarlijkse Monitor Logistieke Kwaliteit. Ze hanteert liever de Nationale Studenten Enquête omdat die ook over de inhoud van het onderwijs gaat.

De monitor gaat over zaken als onderwijsroosters, printen en onderwijsadministratie en wordt door ongeveer een op de drie TU-studenten ingevuld. De nationale enquête wordt door meer Delftse studenten (dit jaar 43 procent) ingevuld en kost minder geld.
Uit de Nationale Studenten Enquête 2010 blijkt dat Delftse studenten behoorlijk tevreden zijn over hun studie. Zij geven die op een schaal van 0 tot 5 een 4, terwijl het landelijk gemiddelde een 3,8 is. Ook zijn ze meer dan andere studenten tevreden over hun verworven vaardigheden, studiefaciliteiten en toetsing en beoordeling.

Minder tevreden zijn ze over hun studielast. Vooral de relatie tussen het aantal te halen studiepunten en hun inspanning daarvoor valt ze tegen. Ze geven die een 2,8 (landelijk: 3,2). Ook de snelheid waarmee de TU resultaten en beoordelingen bekendmaakt, scoort met 2,9 minder goed.
Opmerkelijk is dat de andere TU’s op veel punten (onder meer studierooster en studiebegeleiding) hoger scoren. De universiteit zoekt nog uit hoe dat komt. Decanen en directeuren maken een actieplan dat zij in december met het college van bestuur bespreken.

Verder zijn Delftse studenten minder tevreden over de beschikbaarheid van woonruimte. Die krijgt een 2,7 (landelijk: 3,0). Duwo-directeur Jan Benschop zegt dat dit onder meer komt doordat de TU een ‘succesvolle universiteit is met veel unieke studies’. “Studenten komen van heinde en verre.” Hij verwacht medio volgend jaar negenhonderd wooneenheden te kunnen gaan bouwen in het gebied TU-Midden.

Binnen de TU zijn studenten van de faculteiten Elektrotechniek, Wiskunde & Informatica en vooral Techniek, Bestuur en Management het meest tevreden. Bouwkundestudenten delen de laagste cijfers uit. “Op de grootste faculteiten wordt altijd het meest geklaagd en wij hebben de meest kritische studenten”, zegt onderwijsdirecteur Krik van Ees. “Grote aantallen studenten maken de organisatie lastig”, vult decaan Wytze Patijn aan. 

www.nse.nl

TU Delft’s African Students Association is hosting an African Cultural Festival on Friday, October 16, at the Cultural Centre. The festival starts at 17.00 hours, followed by a host of events, including cultural dances, a fashion show, an African play, and a food fare and exhibitions. At 20.45 an African band will take the stage, followed by a dj playing dance music til late. TU Delft’s rector Fokkema, will also be on hand to open the event at 18.00 hours. 

tudasa.nl

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.