Campus

EWI slopen? De eerste medewerkers zijn al terug

De EWI-hoogbouw blijft zeker vijf jaar gespaard van de sloopkogel en zal weer extra mensen huisvesten, blijkt uit een rondgang. Officieel wordt het bericht nog niet bevestigd.

Over de toekomst van de hoogbouw is nog veel onduidelijk, maar dat betekent niet dat sloop van de agenda is. (Foto's: Sam Rentmeester)

Druk heeft barista Gijs de Jonge (24) het niet. Door de tentamenperiode en het warme weer staan er geen rijen voor de mobiele koffiekar in het faculteitsgebouw van Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI). Toch heeft Coffee-star ‘extreem goede hoop’ deze zomer te kunnen uitbreiden naar een vaste koffiecorner.                                   

Via klanten kregen medewerkers als De Jonge te horen dat de EWI-hoogbouw ‘zeker vijf jaar’ open zal blijven en dat drie lege verdiepingen opnieuw bevolkt zullen worden. Officieel heeft De Jonge dit nog niet bevestigd gekregen. Toch liggen de bouwtekeningen voor de koffiecorner al klaar. De verwachting is dat Coffee-star tijdens het zomerreces kan beginnen met bouwen.

En dát in een gebouw waarvan het college van bestuur eind 2015 besloot het niet meer te gebruiken als huisvesting van de faculteit. In 2017 verhuisden de afdelingen wiskunde en informatica naar een bestaand gebouw aan de Van Mourik Broekmanweg. “Het pand voldeed niet meer aan de huidige wensen en eisen aan onderwijs en onderzoek,” meldde de universiteit.

EWI_ruimte_repo_7556_WEB.jpgBarista Gijs de Jonge achter zijn mobiele koffiecorner.

Dit werd onder meer veroorzaakt door de ‘enorme groei van het aantal studenten’ en ‘veranderde eisen aan laboratoria’. En vorig jaar oktober sprak de TU Delft – na jarenlang onderzoek – de voorkeur uit de hoogbouw te slopen en nieuwbouw te plegen.

Tegen de sloopplannen van het EWI-gebouw was weerstand. Stichting Docomomo Nederland, een werkgroep ter behoud van modern erfgoed, startte een petitie om het ‘gemeentemonument met grote architectonische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarde’ te redden van de sloopkogel. De werkgroep ziet het iconische gebouw ‘als het symbool van de universiteit en de stad’. Het Cuypersgenootschap noemde ‘de sloop van het icoon van de TU’, in het AD, ‘onbespreekbaar’.

Te vroeg
Voor een reactie over de toekomstplannen van de hoogbouw verwijzen zowel decaan John Schmitz als de faculteitssecretaris van EWI, Irene Haslinger, naar Nicoly Vermeulen van het college van bestuur. “Het is te vroeg om uitspraken te doen. Allerlei dingen worden bekeken, ook vanuit financieel oogpunt,” houdt Schmitz het kort.

Vice President Operations Vermeulen zegt de komende periode niet over te gaan tot sloop. “We zullen opnieuw alle opties bekijken aangaande hoogbouw”. Ze sluit niet uit het gebouw de komende jaren te gaan gebruiken voor ‘schuifbewegingen’ ofwel tijdelijk gebruik.  

Vijfde verdieping
Tot dusver is alleen op de vijfde verdieping opnieuw een sectie gehuisvest. Embedded and networked systems verhuisde afgelopen november van de Van Mourik Broekmanweg terug naar het EWI-gebouw. In een lokaal op de vijfde verdieping zit masterstudent Thijmen Ketel (27) samen met drie medestudenten te blokken om zijn studie ‘hopelijk’ binnen een maand af te krijgen. De rest van de studiegroep zit verspreid over de overige lokalen.

Omdat de groep klein is, was die volgens Ketel het gemakkelijkst te verhuizen. Ook hij kreeg te horen dat de verhuizing voor een periode van vijf jaar zou zijn. Hij heeft bedenkingen bij de locatie. “De verdiepingen boven en onder ons zijn leeg. Dit lijkt mij wat betreft de stookkosten niet de meest efficiënte oplossing.”

EWI_ruimte_repo_7566_WEB.jpg
Masterstudent Thijmen Ketel (rechtsachter), verhuisde afgelopen november van de Van Mourikmanweg terug naar EWI. 

Verboden toegang
De verdiepingen 4, 6, 7, 8, 11, 12, 19 en 20 zijn inderdaad  leeg en afgegrendeld met een briefje ‘Verboden toegang voor onbevoegden’. De enige die er rondloopt is een monteur die bezig is met het periodieke onderhoud van het ventilatiesysteem. Voor hem komt de leegstand goed uit. “Normaal gesproken stonden bureaus en kasten in de weg”, zegt hij. “Nu ben je zo klaar.”

De onderdeelcommissie van EWI was ten tijde van de verhuizing van de afdelingen wiskunde en informatie al tegen een splitsing van de faculteit, zegt odc-voorzitter Stephan Wong. Hem is verteld dat ‘bij een tekort aan plekken’ aan de Van Mourik Broekmanweg en zonder alternatief, het gebruik van de lege verdiepingen ‘een logisch gevolg zou kunnen zijn’. Tot dusver weet Wong  niets van concrete plannen, ‘er wordt over nagedacht’. De odc heeft vragen gesteld bij de decaan, maar nog geen antwoorden gekregen.

Verhuisdozen
De werkkamer van Wong ligt vol met onuitgepakte verhuisdozen. Dat heeft niets te maken met de huidige ontwikkelingen, verzekert hij. “Ik moest binnen het gebouw zo vaak verhuizen dat ik alles maar in de doos laat zitten.”

EWI_ruimte_repo_7577_WEB_0.jpgHet kantoor van odc-voorzitter Stephan Wong staat vol met onuitgepakte verhuisdozen. 

De odc zette ten tijde van de verhuizing uit de hoogbouw vraagtekens bij het wegdoen van het meeste meubilair. Wong: “Ik en andere odc-leden vermoeden dat het oude meubilair best te gebruiken zou moeten zijn, maar er is gekozen voor de aanschaf van nieuw meubilair.”

Wong is bang dat afdelingen uit elkaar gaan door de verschillende verhuizingen. Hij schetst het scenario waarbij overleggen binnen afdelingen ‘minder snel’ tot stand zullen komen gezien de ‘langere afstanden en looptijden’ tussen de gebouwen.

Toekomst onduidelijk
Over de toekomst van de hoogbouw is kortom veel onduidelijk. Dat betekent niet dat sloop van de agenda is. Nicoly Vermeulen: “Als je nieuwe gebouwen maakt of grote renovaties doet, moet je mensen ook tijdelijk kunnen herhuisvesten. Zelfs als je uiteindelijk overgaat tot sloop.”

Rick Plantinga / Freelance redacteur

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.