Onderwijs

Ethiek wordt verplicht vak

Met ingang van het cursusjaar 1996-1997 moet aan alle faculteiten van de TU het vak ‘maatschappelijke en ethische aspecten van de techniek’ gedoceerd worden.

Het wordt een verplicht vak in de eindfase van de studie, waarvoor tweeënhalf tot drie studiepunten worden ingeruimd.

Het college van bestuur volgt met dit besluit adviezen van de commissie Richtlijnen Ethiek. Voorzitter van deze commissie is prof. S.J. Doorman die enige tijd geleden van de faculteit WTM overging naar de Erasmus universiteit. Volgende week wordt de universiteitsraad gevraagd in te stemmen met de invoering.

Voor het ontwikkelen van het nieuwe vak en voor het trainen en begeleiden van docenten is een bedrag van zes ton nodig dat waarschijnlijk ten laste zal komen van het Onderwijsstimuleringsfonds. Met dit geld zullen twee ‘postdocs’ worden aangesteld die nog dit jaar moeten beginnen met het produceren van een basisboek en een docentenboek. Ook gaan zij de opleiding van docenten ter hand nemen. Het ligt in de bedoeling om in het studiejaar 1995-1996 de zaak uit te testen bij vier faculteiten.

Invoering van het vak sluit onder andere aan bij een uitspraak in de Strategienota. ,,Inzicht in complexe maatschappelijke besluitvormingsprocessen, het besef dat duurzame ontwikkeling noodzakelijk is, alsmede het vergroten van het inzicht in de (ethisch-) evaluatieve aspecten die met dit soort processen verbonden zijn moeten tijdens de studie worden aangeleerd”, aldus de nota. (R.M.)

Met ingang van het cursusjaar 1996-1997 moet aan alle faculteiten van de TU het vak ‘maatschappelijke en ethische aspecten van de techniek’ gedoceerd worden. Het wordt een verplicht vak in de eindfase van de studie, waarvoor tweeënhalf tot drie studiepunten worden ingeruimd.

Het college van bestuur volgt met dit besluit adviezen van de commissie Richtlijnen Ethiek. Voorzitter van deze commissie is prof. S.J. Doorman die enige tijd geleden van de faculteit WTM overging naar de Erasmus universiteit. Volgende week wordt de universiteitsraad gevraagd in te stemmen met de invoering.

Voor het ontwikkelen van het nieuwe vak en voor het trainen en begeleiden van docenten is een bedrag van zes ton nodig dat waarschijnlijk ten laste zal komen van het Onderwijsstimuleringsfonds. Met dit geld zullen twee ‘postdocs’ worden aangesteld die nog dit jaar moeten beginnen met het produceren van een basisboek en een docentenboek. Ook gaan zij de opleiding van docenten ter hand nemen. Het ligt in de bedoeling om in het studiejaar 1995-1996 de zaak uit te testen bij vier faculteiten.

Invoering van het vak sluit onder andere aan bij een uitspraak in de Strategienota. ,,Inzicht in complexe maatschappelijke besluitvormingsprocessen, het besef dat duurzame ontwikkeling noodzakelijk is, alsmede het vergroten van het inzicht in de (ethisch-) evaluatieve aspecten die met dit soort processen verbonden zijn moeten tijdens de studie worden aangeleerd”, aldus de nota. (R.M.)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.