Onderwijs

Ergernis bij ondernemingsraad TU

De ondernemingsraad van de TU stoort zich aan een gebrek aan informatie van het college van bestuur. Dat bleek onlangs uit een overleg tussen beide.


Nog voor de zomer wil het college van bestuur de balans opmaken van de gevolgen van de herijking aan de universiteit. Tot nu toe passeerden 52 van de 69 deelplannen de revue bij de medezeggenschap, waarop in 42 gevallen advies is gegeven.


De ondernemingsraad (or) vindt echter dat hij vaak voor verrassingen komt te staan en verwees daarbij naar een reorganisatie bij de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica. Die reorganisatie was eind vorig jaar al uitgebreid besproken, maar werd weer naar voren gebracht. “Dit plan is anderhalf jaar geleden uitgevoerd, maar daarbij is de onderdeel commissie nooit om advies gevraagd”, zei or-voorzitter Dineke Heersma. “Wie heeft de regie?”


Collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg herkende zich niet in de kritiek. “Dingen worden uitgevoerd bij de directies en bij de faculteiten, in overleg met de taskforce herijking. Van gekke dingen heb ik nog nooit gehoord.” 


De or reageerde daarop met de kritiek dat ‘regelmatig’ informatie ontbreekt en dat de raad ‘vaak voor een voldongen feit’ wordt gesteld. Dat was volgens Van den Berg niet de bedoeling. “Niet dat het foutloos is gegaan, maar er is toch een redelijke kans geweest voor de or om zich uit te spreken. Dat is mijn perspectief. Maar ik wil er best eens over praten. We hebben nog tien dingen te gaan, ik ben bereid te kijken hoe het daarbij zit.”


Heersma herhaalde haar vraag waar de regie ligt. Van den Berg keek vooruit: “Doel is dat we na de herijking kunnen zeggen: het was niet altijd even leuk, maar het is wel goed dat we het gedaan hebben.”

Inhuur


Bij een eerder agendapunt had de raad ook al geklaagd over een gebrek aan informatie: dit keer over de toenemende inhuur van externen bij de dienst Vastgoed en Facilitair Management. Die bedraagt zo’n vier tot vijf miljoen euro per jaar, wat volgens de or de kosten van vaste fte’s ‘ver te boven gaat’. De or maakt zich daar zorgen over.


Collegelid Paul Rullmann zei dat de inhuur valt binnen de begroting van de Universiteitsdienst (die onder zijn leiding staat, red.) en dat hij geen aanleiding had gezien de or te informeren. De bedragen waren hem bekend en hij zei dat er overleg over is. “Daar waar projecten spelen zijn derden actief. Het betreft cruciale projecten die we niet kunnen doen zonder deze derden.”


De or gaf het college vervolgens mee dat diens toezicht daarop ‘wat sterker zou kunnen zijn’. Waarop Rullmann zei dat de toenemende inhuur voor hem niet als een verrassing was gekomen. “Het betekent dat je wat beter moet begroten.”

 

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.