Onderwijs

​‘Er kómt een druppel die de emmer doet overlopen’

Rector Karel Luyben gaat in mei met hoofd Studium Generale Coen Vermeeren in gesprek over de programmering van zijn bureau. Aanleiding is een controversiële lezing vanavond over de aanslagen van 11 september in New York.

De lezing, getiteld The 9/11 building collapse: “It’s time to talk about it”, wordt gehouden door Richard Gage van de groep Architects and Engineers for 911 truth. Hij meent dat de torens van het World Trade Center zijn vernietigd door explosieven.

Het college van bestuur (cvb) is er niet blij mee en laat weten ‘twijfels te hebben’ of deze lezing bijdraagt aan het doel van Studium Generale. Daarom zal het ‘binnenkort opnieuw toetsen of de programmering voldoende aansluit bij de doelstellingen en de verwachtingen en behoeftes van de studentengemeenschap.’ Gevraagd naar een toelichting hierop laat Karel Luyben weten dat hij hier verder niets aan toe te voegen heeft. Hij probeert een deel van de avond aanwezig te zijn.

Vermeeren zegt dat hij het college de werkwijze voor deze lezing heeft duidelijk gemaakt. “Deze lezing is al lang geleden in de programmaraad aangekondigd. Wij zorgen voor een tegengeluid.” Volgens Vermeeren is het echter nog niet gelukt een hoogleraar van de TU te vinden die vanavond in een panel komt zitten. “Hoogleraren hebben de meest uiteenlopende redenen: ze kunnen niet of hebben onvoldoende expertise.”

Dap Hartmann, astronoom en universitair hoofddocent op het gebied van innovatie management en ondernemerschap, vermoedt dat Vermeeren heel selectief mensen heeft uitgenodigd: “Hij weet drommels goed wie een goed tegengeluid kan laten horen, maar daar zitten hij en Richard Gage niet op te wachten. Dus overvalt hij ingenieurs die zich nooit in deze materie hebben verdiept. Dat is natuurlijk volstrekt onwetenschappelijk.”

Dat er geen hoogleraren met een tegengeluid in het panel zitten is voor Vermeeren geen reden om de lezing af te gelasten. “Deze spreker is maar een bepaalde tijd in Europa. Geen tegengeluid is een kwestie van prioritering van degenen met dat tegengeluid. Er is wel een aantal studenten bereid gevonden in het panel te zitten.”

Die studenten, zo denkt Hartmann, zijn niet goed genoeg voorbereid en worden door Gage omver geblazen. Het ontbreken van een tegengeluid is hem dan ook een doorn in het oog. Hij wil graag een lijst zien van mensen die Vermeeren heeft benaderd voor een tegengeluid. Hartmann twitterde begin deze maand: ‘Werkelijk? Mijn universiteit biedt een podium aan Richard Gage (9/11 conspiracy theory)? 1000 maal excuses, mensen’.

Hartmann zat jarenlang in de redactieraad van Studium Generale, maar stapte daar uit omdat hij zich niet kon vinden in de programmering. “Ik bied excuses aan, omdat veel mensen mij benaderen met de vraag waarom de universiteit een platform geeft aan dat soort complete malloten. Iedere keer kan ik weer mijn excuses aanbieden over een bespottelijke lezing: eerder waren er de ufo’s, toen homeopathie, nu 9/11. Je kunt een zinnig verhaal houden over 9/11, je kunt een conspiracy theory voorleggen en laten zien waarom die onzin is, maar nu laat je één persoon aan het woord die zijn dagen vult met dit soort lezingen.”

‘Ga dan naar die presentatie en stel kritische vragen’, hoort Hartmann dan. “Dat is verleidelijk maar ik ga dat niet doen, omdat het mijn taak niet is en ik denk dat het totaal geen zin heeft. Mijn tegenargumenten willen ze niet horen. Waarom zou ik er mijn avond aan verspillen? Er wordt een beetje op de man gespeeld en het gaat om de beste oneliners.”

Volgens Hartmann wordt in de lezing beweerd dat de torens van het World Trade Center instortten met de vrije-valsnelheid. “Dat moet dan demolition zijn geweest, wordt gezegd, maar kijk eens naar de video’s: brokstukken vallen sneller dan de toren. Dat argument van free fall is niet waar. Er is al aangetoond dat twee vliegtuigen in die torens zijn gevlogen en dat die daardoor zijn ingestort.”

Hartmanns belangrijkste argument is dat Gages groep status ontleent aan een lezing op de TU Delft. “Dan kun je zeggen: is dat nu zo schadelijk?”, zegt Hartmann. “Maar waar ligt de grens? Gaan we straks ruimte bieden aan holocaustontkenner David Irving? Iemand die praat over de geneugten van pedofilie? IS? Daarom bied ik mijn excuses aan.”

Tegelijkertijd beseft Hartmann dat als het college de lezing verbiedt dat ‘helemaal sensatie’ oplevert. “In het geval van Vermeeren wordt er een dossier opgebouwd”, zegt Hartmann. “Er komt een keer een druppel die de emmer doet overlopen. Het cvb is niet te benijden.”

Vermeeren snapt niet waarom Hartmann de vergelijking met een holocaustontkenner aanhaalt. “Gage is inhoudelijk en deskundig. Er is de mogelijkheid tot het stellen van vragen en tot discussie. Hartmann stuurt aan op wat de TU kan doen. Prima om een mening te hebben, die respecteer ik, maar ik denk niet dat Hartmann de TU is. Astronomen aan de TU zijn heel interessant, maar we kunnen met zijn allen vaststellen dat zij geen ingenieur zijn.”

Vermeeren zegt het jammer te vinden dat Hartmann ‘continu de boventoon voert’. “Een van zijn argumenten is dat we studenten moeten beschermen tegen dit soort geluiden, maar we leiden hier op tot academici die het kaf van het koren kunnen scheiden. Al is er controverse, dan past dat in de rol van universitaire discussie. Juist dan.”

Het SG-hoofd maakt zich geen zorgen over het cvb-onderzoek naar de vraag of zijn programmering genoeg aansluit bij de behoeftes van de studentengemeenschap. “Ik kan haar goed verdedigen. Er zijn honderden inschrijvingen.” Door de grote belangstelling is zelfs besloten om een live stream te verzorgen op collegerama.  

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.