Onderwijs

Engelse vraag, Nederlands antwoord?

Met de invoering van de Engelstalige bachelor technische aardwetenschappen (TA) zijn de tentamens van die opleiding ook in het Engels. Voor propedeusevakken mogen studenten in het Nederlands antwoorden.

Die extra maatregel voor technische aardwetenschappen wil de studentenraad (sr) laten opnemen in de aangepaste Gedragscode Engelse taal TU Delft, maar het college van bestuur wil daar niet aan. Dat bleek vorige week tijdens een overlegvergadering tussen het college en de sr.

Pas als er meer verzoeken komen om bacheloropleidingen in het Engels aan te bieden, wil het college per geval bekijken of studenten tentamenvragen ook in het Nederlands mogen beantwoorden. Voor technische aardwetenschappen is daartoe besloten, omdat de sr zorgen had dat studenten het niet altijd gemakkelijk vinden om opgaven in het Engels te beantwoorden. “Mensen hebben een wenperiode om hun Engels op te krikken”, zei collegelid Anka Mulder.

Maar waarom dan niet deze maatregel in de gedragscode opnemen, vroeg de sr zich af. “Omdat we die algemeen willen houden”, zei Mulder. Ze verwees daarbij naar punt 3 in de gedragscode, waarin staat dat de examencommissie een student kan toestaan om toetsen, tentamens en examens in het Nederlands af te leggen, indien dit aantoonbaar in het voordeel is van de student. De sr wil dat studenten dit niet vooraf hoeven aanvragen. “Elke student heeft een wenperiode”, zei Annelot Wartna van studentenfractie Oras.

Mulder zei dat ze aanneemt dat docenten niet strikt naar het Engels van hun studenten kijken als ze tentamens beoordelen. Er zijn ook docenten die zich niet goed uitdrukken in het Engels, iets waar studenten zich volgens de sr nogal eens aan ergeren. Zo was er een docent die sprak van carrot in plaats van square root

Bij studenten daarentegen is er vergeleken met tien jaar geleden veel verschil in Engelstaligheid, vindt Mulder. Het is volgens haar inefficiënt om de gedragscode weer aan te passen als uit de evaluatie in het voorjaar van 2015 blijkt dat de maatregel slecht bevalt. “Stel dat iedereen blij is, dan kunnen we later nog afspraken maken.”

De sr zei niet in te zien waarom het ‘zo ingewikkeld was om één zin in de gedragscode te zetten’. Mulder verwees naar de werkdruk van docenten en zei dat het maar om één opleiding ging. “Is ons beleid straks alle bachelors in het Engels te gaan geven? Nee. We wachten op initiatieven van opleidingen.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.