Campus

‘Energieneutraal Delft is mogelijk, maar er moet nog veel gebeuren’

Masterstudent Tess Blom schreef haar afstudeerscriptie over de overgang van de gemeente Delft naar energieneutraliteit. Ze ontwikkelde een roadmap met aanbevelingen specifiek voor Delft, maar andere gemeentes kunnen de strategie ook toepassen.

Tess Blom. (Foto: Roos van Tongeren)

Hoe ben je erbij gekomen om je masterscriptie over duurzame energie te schrijven?

“Ik doe building technology, een richting van de master van bouwkunde. Tijdens mijn stage heb ik veel gedaan met energie en duurzaamheid. Toen ik een scriptieonderwerp zocht, ben ik samen met de docent uitgekomen bij de energietransitie van Delft. Ik woon zelf in Delft, en had daardoor veel meer een beeld waar ik mee bezig was.”


Wat heb je onderzocht?

“Ik heb met een technische blik gekeken naar de energiesituatie in Delft: hoe zien de huidige energiesystemen er uit en waar ligt potentie voor duurzame energie? Verder heb ik wijken in Delft geanalyseerd: wat voor gebouwen staan er, en hoe zit het met de vraag naar energie per wijk? Ik wilde laten zien dat de overgang naar een energieneutraal Delft in 2050 mogelijk is, maar dat er nog veel moet gebeuren voor het zover is. Veel gebouwen moeten gerenoveerd worden, bedrijven en bewoners moeten in actie komen en er moet geld zijn om dit uit te voeren.”


Welke karakteristieke eigenschappen van Delft komen terug in je onderzoek?

“Het energieneutraal maken van het oude centrum van Delft is een uitdaging, omdat je niet ingrijpend kunt renoveren door de monumentale status van veel panden.  Verder mag er in Delft niet te hoog gebouwd worden in verband met de nabijheid van Rotterdam Airport, waardoor er geen windmolens kunnen komen.”


Hoe doet de TU het op dit gebied?

“De TU doet al veel, bijvoorbeeld met het intelligente warmtenet (zie filmpje onderaan – red). Ook kijkt de TU naar mogelijkheden met geothermie, een proces waarbij warmte uit de aarde wordt gehaald. Verder houdt de TU bij renovaties en nieuwbouw rekening met duurzaamheid en zijn er natuurlijk zonnepanelen. Doelstelling van de TU is  om in 2020 25 procent van de energievraag zelf duurzaam op te wekken of in te kopen. De gemeente zegt  ook meer te willen samenwerken met de TU op dit gebied, en hun kennis gebruiken.”


Heb je al contact gehad met de gemeente?

“Ik ben er een keer langs geweest, om mijn analyses van de energiesituatie in Delft te bespreken en ik heb ze mijn onderzoek gestuurd.”


Denk je dat Delft in 2050 energieneutraal kan zijn?

“Dat kan alleen als gebouwen gerenoveerd worden en er betere warmtenetten aangelegd worden. De overheid en de gemeente zouden meer moeten doen, want hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt om die doelstelling te halen. Ook moeten mensen en bedrijven bewust worden hoe belangrijk het is, zodat ze stappen kunnen ondernemen.”