Onderwijs

Elke faculteit een videokanon

De apparatuur in collegezalen is aan vernieuwing toe. Die indruk heeft althans de commissie die aanvragen behandelt voor steun uit het Onderwijs Stimulerings Fonds (OSF).

Sterker: ,,De commissie heeft de indruk dat sommige faculteiten de onderwijsinfrastructuur als een restpost beschouwen in hun begrotingen.”

Een wat voorbarige diagnose wellicht, die de OSF-commissie onlangs in een nota stelde over het beeld en geluid in de TU-lokalen. Maar de commissie baseert zich op ‘signalen’, en om zeker te zijn adviseert zij daarom het college van bestuur een inventarisatie te maken van de aanwezige apparatuur aan de TU ,,om te bezien of een materiële inhaalslag nodig is”.

Populair zijn momenteel de videokanonnen (bij voorkeur de EIKI 6000, met een grotere lichtopbrengst), de tabloids (voor de projectie van beeldscherm via de overhead-projector), de pc’s (minstens een ‘486’) en netwerkaansluitingen. Dat alles kost geld, maar als een faculteit de kosten zelf niet kan dragen, kan om steun worden gevraagd bij het OSF, het TU-potje voor onderwijskundige vernieuwingen.

Bij het fonds komen de laatste tijd meer aanvragen voor apparatuurvernieuwing binnen. Volgens commissie-lid prof.dr. W. Jochems is dit geen toeval. Hij verklaart: ,,Als technische universiteit moet je je technische dingen op orde hebben. Vandaar dat we voorgesteld hebben om een inventarisatie en eventueel een apparatuur-inhaalslag te maken.”

Een deel van het beschikbare geld gaat zitten in de vervanging van versleten en defecte apparatuur. Schoolborden vergrijzen en geluidsinstallaties functioneren op den duur niet meer, zoals bij Werktuigbouw, Civiele Techniek, in de Aula en in het verleden bij Bouwkunde.

Maar een groeiend deel van het geld wordt besteed aan moderne videokanonnen, overhead-tabloids en andere computerverwante attributen. Volgens Jochems moet die ontwikkeling gestimuleerd worden: ,,Als computers in de colleges gebruikt worden om dingen uit te leggen wordt de student geprikkeld en zal hij actiever bezig zijn. Je kunt hierbij denken aan het simuleren van verschijnselen of het uitleggen van vraagstukken.”
Behoefte

Bij de faculteit Civiele Techniek is men al bekend met die mogelijkheden. Volgens J. Janszen van de Interne Dienst komen andere faculteiten bij hem kijken hoe het werkt of spullen lenen. De twee aanwezige videokanonnen worden regelmatig gebruikt en vooral de jongeren op de faculteit weten de mogelijkheden ervan te benutten. ,,De ouderen blijven toch nog met hun dia’s klooien.”

Ook bij Elektro en Scheikunde is inmiddels dergelijke apparatuur aanwezig. Scheikunde had onlangs nog de ‘primeur’ met het ‘voting’-systeem, waarmee interactief college kan worden gegegevn. Verder is met hulp uit het OSF een zaal metvideokanon en pc uitgerust.

Wiskunde moet het echter doen met ouder materiaal. De lang geleden aangeschafte ‘Barko-projector’ voor gebruik met video en computer voldoet niet meer. P. van het Hof weet dat de kleine letters op het scherm dan onleesbaar worden. ,,We gebruiken hier meestal het tabloid voor op de overhead. We hebben dat apparaat laatst gekocht voor ongeveer tienduizend gulden en in drie maanden terugverdiend.”

Meestal draait de faculteit zelf voor de kosten op, maar sommige kunnen of willen hieraan niet zoveel geld uitgeven. Bij Werktuigbouwkunde bijvoorbeeld is voor de voorzieningen de afgelopen jaren geen ruimte geweest op de begroting. J. Broekens heeft echter grote plannen. ,,Er is hier een schreeuwende behoefte aan apparatuur om computerschermen af te beelden. Ik ben van plan een computernetwerk aan te leggen in de collegezalen zodat programma’s van het netwerk met de videokanonnen kunnen worden geprojecteerd.”

Bij Technische Natuurkunde, die veel gebruikt maakt van de Aula, is de situatie evenmin rooskleurig. Volgens secretaris van de werkgroep onderwijs dr. E. Lagendijk mag er wel meer geld uitgegeven worden: ,,De Aula is toch het visitekaartje van de TU. De apparatuur stamt nog uit de tijd dat de Aula gebouwd werd. De faculteit en de Aula vinden het echter niet nodig om een vaste videokanon-opstelling neer te zetten. En de aanvraag die ik heb gedaan bij het OSF is ook afgekeurd.”


Figuur 1 Medewerker bij Bouwkunde probeert het geluid te regelen

Marc ter Beek

De apparatuur in collegezalen is aan vernieuwing toe. Die indruk heeft althans de commissie die aanvragen behandelt voor steun uit het Onderwijs Stimulerings Fonds (OSF). Sterker: ,,De commissie heeft de indruk dat sommige faculteiten de onderwijsinfrastructuur als een restpost beschouwen in hun begrotingen.”

Een wat voorbarige diagnose wellicht, die de OSF-commissie onlangs in een nota stelde over het beeld en geluid in de TU-lokalen. Maar de commissie baseert zich op ‘signalen’, en om zeker te zijn adviseert zij daarom het college van bestuur een inventarisatie te maken van de aanwezige apparatuur aan de TU ,,om te bezien of een materiële inhaalslag nodig is”.

Populair zijn momenteel de videokanonnen (bij voorkeur de EIKI 6000, met een grotere lichtopbrengst), de tabloids (voor de projectie van beeldscherm via de overhead-projector), de pc’s (minstens een ‘486’) en netwerkaansluitingen. Dat alles kost geld, maar als een faculteit de kosten zelf niet kan dragen, kan om steun worden gevraagd bij het OSF, het TU-potje voor onderwijskundige vernieuwingen.

Bij het fonds komen de laatste tijd meer aanvragen voor apparatuurvernieuwing binnen. Volgens commissie-lid prof.dr. W. Jochems is dit geen toeval. Hij verklaart: ,,Als technische universiteit moet je je technische dingen op orde hebben. Vandaar dat we voorgesteld hebben om een inventarisatie en eventueel een apparatuur-inhaalslag te maken.”

Een deel van het beschikbare geld gaat zitten in de vervanging van versleten en defecte apparatuur. Schoolborden vergrijzen en geluidsinstallaties functioneren op den duur niet meer, zoals bij Werktuigbouw, Civiele Techniek, in de Aula en in het verleden bij Bouwkunde.

Maar een groeiend deel van het geld wordt besteed aan moderne videokanonnen, overhead-tabloids en andere computerverwante attributen. Volgens Jochems moet die ontwikkeling gestimuleerd worden: ,,Als computers in de colleges gebruikt worden om dingen uit te leggen wordt de student geprikkeld en zal hij actiever bezig zijn. Je kunt hierbij denken aan het simuleren van verschijnselen of het uitleggen van vraagstukken.”
Behoefte

Bij de faculteit Civiele Techniek is men al bekend met die mogelijkheden. Volgens J. Janszen van de Interne Dienst komen andere faculteiten bij hem kijken hoe het werkt of spullen lenen. De twee aanwezige videokanonnen worden regelmatig gebruikt en vooral de jongeren op de faculteit weten de mogelijkheden ervan te benutten. ,,De ouderen blijven toch nog met hun dia’s klooien.”

Ook bij Elektro en Scheikunde is inmiddels dergelijke apparatuur aanwezig. Scheikunde had onlangs nog de ‘primeur’ met het ‘voting’-systeem, waarmee interactief college kan worden gegegevn. Verder is met hulp uit het OSF een zaal metvideokanon en pc uitgerust.

Wiskunde moet het echter doen met ouder materiaal. De lang geleden aangeschafte ‘Barko-projector’ voor gebruik met video en computer voldoet niet meer. P. van het Hof weet dat de kleine letters op het scherm dan onleesbaar worden. ,,We gebruiken hier meestal het tabloid voor op de overhead. We hebben dat apparaat laatst gekocht voor ongeveer tienduizend gulden en in drie maanden terugverdiend.”

Meestal draait de faculteit zelf voor de kosten op, maar sommige kunnen of willen hieraan niet zoveel geld uitgeven. Bij Werktuigbouwkunde bijvoorbeeld is voor de voorzieningen de afgelopen jaren geen ruimte geweest op de begroting. J. Broekens heeft echter grote plannen. ,,Er is hier een schreeuwende behoefte aan apparatuur om computerschermen af te beelden. Ik ben van plan een computernetwerk aan te leggen in de collegezalen zodat programma’s van het netwerk met de videokanonnen kunnen worden geprojecteerd.”

Bij Technische Natuurkunde, die veel gebruikt maakt van de Aula, is de situatie evenmin rooskleurig. Volgens secretaris van de werkgroep onderwijs dr. E. Lagendijk mag er wel meer geld uitgegeven worden: ,,De Aula is toch het visitekaartje van de TU. De apparatuur stamt nog uit de tijd dat de Aula gebouwd werd. De faculteit en de Aula vinden het echter niet nodig om een vaste videokanon-opstelling neer te zetten. En de aanvraag die ik heb gedaan bij het OSF is ook afgekeurd.”


Figuur 1 Medewerker bij Bouwkunde probeert het geluid te regelen

Marc ter Beek

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.