Onderwijs

Eland verder op eigen benen

Het Delftse college van B&W en het bestuur van het open jongerencentrum De Eland zijn vorige week tot een principe-overeenkomst gekomen. In een proefjaar moet de Eland bewijzen dat de benedenverdieping commercieel kan draaien zonder gemeentesubsidie.

br />
Andere belangrijke elementen in de overeenkomst zijn: de schulden worden gesaneerd (ongeveer nog 130.000 gulden) door een eenmalige schenking van de gemeente en het zittende bestuur treedt af.

De overeenkomst is na vier weken onderhandelen tot stand gekomen mede dankzij de inbreng van een derde partij, de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Delft/Oostland. ,,Zij hebben een sleutelrol gespeeld”, aldus Bart Schipper, vice-voorzitter van Stichting de Eland en vorig jaar afgestudeerd aan de TU. ,,We zijn goed uit de onderhandelingen gekomen”, meent Schipper. ,,Het is een mooi startpunt. We hebben goede hoop dat de Eland zijn huidige functie van het jeugd- en jongerenwerk kan blijven vervullen.”

Op de bovenverdieping blijft plaats voor diverse Jeugd- en jongerenorganisaties. Schipper: ,,De vrijwilligers zullen anders moeten gaan werken in samenhang met het nieuwe beleid. Er zijn voldoende mogelijkheden tot goede contacten met de bovenverdieping.”

Het huidige bestuur van de Eland moet aftreden. De eerste drie nieuwe bestuursleden, die beter op de exploitatie moeten letten, worden benoemd na toestemming van het college van B&W. Om de continuïteit te waarborgen treden de huidige bestuursleden gefaseerd af. ,,Zo blijft kennis over jongerenwerk behouden en komt er de noodzakelijke kennis op financieel gebied”, aldus P.C.M. van der Arend, voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Delft/Oostland, vorige week tijdens een persconferentie op het Stadhuis.

Het bestuur van de Eland moet uiterlijk 1 juni 1996 een ondernemingsplan klaar hebben. Een commissie, benoemd door de gemeente, stelt criteria op waaraan de commerciële activiteiten moeten voldoen. Deze commissie velt eind december 1996 en eind juni 1997 een oordeel over de levensvatbaarheid van de Eland. Als dan blijkt dat de Eland niet zonder gemeentesubsidie kan, zal het jongerencentrum onmiddellijk zijn bestaansrecht en huurovereenkomst verliezen.

Wethouder van cultuur en welzijn Bonthuis zei verheugd te zijn over de overeenkomst: ,,Het jeugd- en jongerenwerk is belangrijk. Dit komt tot uiting in ons beleid. Ik verwacht na de overlijdensposter een geboorteposter en hoop dat de Eland kan uitgroeien tot een gezonde jongen.” (M.D.)

Het Delftse college van B&W en het bestuur van het open jongerencentrum De Eland zijn vorige week tot een principe-overeenkomst gekomen. In een proefjaar moet de Eland bewijzen dat de benedenverdieping commercieel kan draaien zonder gemeentesubsidie.

Andere belangrijke elementen in de overeenkomst zijn: de schulden worden gesaneerd (ongeveer nog 130.000 gulden) door een eenmalige schenking van de gemeente en het zittende bestuur treedt af.

De overeenkomst is na vier weken onderhandelen tot stand gekomen mede dankzij de inbreng van een derde partij, de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Delft/Oostland. ,,Zij hebben een sleutelrol gespeeld”, aldus Bart Schipper, vice-voorzitter van Stichting de Eland en vorig jaar afgestudeerd aan de TU. ,,We zijn goed uit de onderhandelingen gekomen”, meent Schipper. ,,Het is een mooi startpunt. We hebben goede hoop dat de Eland zijn huidige functie van het jeugd- en jongerenwerk kan blijven vervullen.”

Op de bovenverdieping blijft plaats voor diverse Jeugd- en jongerenorganisaties. Schipper: ,,De vrijwilligers zullen anders moeten gaan werken in samenhang met het nieuwe beleid. Er zijn voldoende mogelijkheden tot goede contacten met de bovenverdieping.”

Het huidige bestuur van de Eland moet aftreden. De eerste drie nieuwe bestuursleden, die beter op de exploitatie moeten letten, worden benoemd na toestemming van het college van B&W. Om de continuïteit te waarborgen treden de huidige bestuursleden gefaseerd af. ,,Zo blijft kennis over jongerenwerk behouden en komt er de noodzakelijke kennis op financieel gebied”, aldus P.C.M. van der Arend, voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Delft/Oostland, vorige week tijdens een persconferentie op het Stadhuis.

Het bestuur van de Eland moet uiterlijk 1 juni 1996 een ondernemingsplan klaar hebben. Een commissie, benoemd door de gemeente, stelt criteria op waaraan de commerciële activiteiten moeten voldoen. Deze commissie velt eind december 1996 en eind juni 1997 een oordeel over de levensvatbaarheid van de Eland. Als dan blijkt dat de Eland niet zonder gemeentesubsidie kan, zal het jongerencentrum onmiddellijk zijn bestaansrecht en huurovereenkomst verliezen.

Wethouder van cultuur en welzijn Bonthuis zei verheugd te zijn over de overeenkomst: ,,Het jeugd- en jongerenwerk is belangrijk. Dit komt tot uiting in ons beleid. Ik verwacht na de overlijdensposter een geboorteposter en hoop dat de Eland kan uitgroeien tot een gezonde jongen.” (M.D.)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.