Onderwijs

Einde aan gesteggel Bouwkundemiljoenen in zicht

De TU en het Rijk stonden maandag 23 september tegenover elkaar bij de Raad van State. Die moet voor eens en voor altijd bepalen of de universiteit de 25 miljoen euro voor een nieuwe faculteit Bouwkunde mag houden.


De zitting bij de Raad van State kent een lange voorgeschiedenis, die begint op 13 mei 2008. Op die dag brandt het faculteitsgebouw van Bouwkunde zo ver af dat het niet meer te redden is. Het hele pand moet tegen de vlakte. Omdat het onderwijs zo snel mogelijk door moet, besluit de universiteit negen dagen later te verhuizen naar het voormalige hoofdgebouw aan de Julianalaan. Dat staat toch leeg.Op 28 november 2008 schenkt toenmalig onderwijsminister Plasterk 25 miljoen euro tijdens een bezoek aan de Bouwkunde-puinhopen. Dat geld is volgens hem bedoeld om ‘de TU in staat te stellen een nieuw faculteitsgebouw te realiseren dat een architectonisch icoon zal vormen dat een bijzondere positie inneemt in stedenbouwkundig opzicht.’De term ‘nieuw faculteitsgebouw’ blijkt in januari 2010 ongelukkig gekozen. Bouwkunde is inmiddels permanent ingetrokken in het oude hoofdgebouw en heeft het zich met een serie verbouwingen helemaal eigen gemaakt. De 25 miljoen euro van het Rijk waren daarbij goed van pas gekomen. Maar dan komen er Kamervragen van VVD-parlementariër Mark Harbers. Hij wil weten of de TU de Bouwkundemiljoenen wel goed heeft besteed. Antwoord op zijn vragen blijft lang uit, totdat op Prinsjesdag uit de Rijksbegroting blijkt dat de 25 miljoen wordt teruggevorderd.Collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg rekent daarop in allerijl voor dat de brand 170 miljoen euro heeft gekost als de verbouwing klaar is. De uitkering van de verzekering bedraagt circa 118 miljoen. Het negatief saldo is dus 52 miljoen. “Met de 25 miljoen zou OCW ongeveer de helft van de tegenslag opvangen. Dat is een redelijke bijdrage in het licht van de opmerking van de minister dat de brand de grootste ramp in de Nederlandse universitaire geschiedenis is.”Het Rijk redeneert echter dat de TU zich niet aan de afspraak heeft gehouden. Er had nieuwbouw gepleegd moeten worden, geen renovatie. Van den Berg hoopt er op dat moment nog met goede argumenten vanaf te komen, maar het ministerie houdt voet bij stuk. In 2011 houdt het maandelijks een bedrag in op de Rijksbijdrage aan de TU, totdat een totaal van 25 miljoen euro is bereikt.De universiteit kan een gang naar de rechter niet meer voorkomen om haar gelijk te halen. De rechtbank in Den Haag oordeelt op 11 juli 2012 dat het ministerie van onderwijs in 2008 niet stellig genoeg heeft geëist dat de TU nieuwbouw moest plegen. De 25 miljoen euro moet terug naar de TU.Daarmee is de kous niet af. Het Rijk besluit het geschil tot bij de hoogste rechter uit te vechten en stapt naar de Raad van State. Daarna is het een dik jaar stil. Tot de zitting van afgelopen maandag. Voor de laatste maal mogen de TU en het Rijk hun argumenten laten horen. Over zes weken ligt er een uitspraak en komt er een einde aan jarenlang touwtrekken. 

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.