Onderwijs

‘Een à twee’ plaatsen erbij voor Bouwkunde

Nu de faculteit Bouwkunde door de bocht is gegaan over de uniforme jaarindeling, en dus niet een dag vroeger dan in 1993 met colleges begint, toont het college van bestuur zich bereid geld beschikbaar te stellen voor ’twee à drie’ nieuw aan te trekken wetenschappers.

br />
De kwesties van jaarindeling en financiering van extra personeelsplaatsen waren door het cvb in de laatste u-raadsvergadering voor de zomer met elkaar verbonden.

Bouwkunde kampt met een tekort op de post salarissen, nadat een reorganisatie niet volgens de regels verliep en de faculteit rond de vijftien docenten niet kon ontslaan, zoals de bedoeling was. Niet alle ‘boventallige’ docenten kunnen op vacante plaatsen bij andere of nieuwe vakgroepen worden geplaatst. En uit geldgebrek niet vervulbare arbeidsplaatsen bij nieuwe vakgroepen betekenen een belemmering van het vernieuwingsproces dat de faculteit in gang heeft gezet. Op dit moment gaat het volgens de beheerder om een knelpunt van zeven arbeidsplaatsen. Het faculteitsbestuur wil nog niet aangeven waar de meeste pijn zit, maar een vakgroep waar zeker een nijpend tekort bestaat, is bouwmanagement en vastgoedbeheer.

Het bestuurscollege wil daar dus maar ten dele aan tegemoet komen en beheerder mr. C. Hummelen concludeert dat vier à vijf open plaatsen dus niet ‘extern’ vervuld kunnen worden. Dat betekent dat nog eens nadrukkelijk gekeken zal worden of docenten op de facultaire loonlijst voor die functies omgeschoold kunnen worden.

Het cvb heeft nog overwogen de faculteit het extra geld terug te laten betalen, maar laat die eis nu vallen. Wel wil het college dat Bouwkunde nog eens precies aangeeft waar de ’twee à drie’ wetenschappers het meest nodig zijn om de nieuwe activiteiten verder te ontwikkelen. De toezegging geldt voor twee jaar. (B.B.)

Benno Boeters

Nu de faculteit Bouwkunde door de bocht is gegaan over de uniforme jaarindeling, en dus niet een dag vroeger dan in 1993 met colleges begint, toont het college van bestuur zich bereid geld beschikbaar te stellen voor ’twee à drie’ nieuw aan te trekken wetenschappers.

De kwesties van jaarindeling en financiering van extra personeelsplaatsen waren door het cvb in de laatste u-raadsvergadering voor de zomer met elkaar verbonden.

Bouwkunde kampt met een tekort op de post salarissen, nadat een reorganisatie niet volgens de regels verliep en de faculteit rond de vijftien docenten niet kon ontslaan, zoals de bedoeling was. Niet alle ‘boventallige’ docenten kunnen op vacante plaatsen bij andere of nieuwe vakgroepen worden geplaatst. En uit geldgebrek niet vervulbare arbeidsplaatsen bij nieuwe vakgroepen betekenen een belemmering van het vernieuwingsproces dat de faculteit in gang heeft gezet. Op dit moment gaat het volgens de beheerder om een knelpunt van zeven arbeidsplaatsen. Het faculteitsbestuur wil nog niet aangeven waar de meeste pijn zit, maar een vakgroep waar zeker een nijpend tekort bestaat, is bouwmanagement en vastgoedbeheer.

Het bestuurscollege wil daar dus maar ten dele aan tegemoet komen en beheerder mr. C. Hummelen concludeert dat vier à vijf open plaatsen dus niet ‘extern’ vervuld kunnen worden. Dat betekent dat nog eens nadrukkelijk gekeken zal worden of docenten op de facultaire loonlijst voor die functies omgeschoold kunnen worden.

Het cvb heeft nog overwogen de faculteit het extra geld terug te laten betalen, maar laat die eis nu vallen. Wel wil het college dat Bouwkunde nog eens precies aangeeft waar de ’twee à drie’ wetenschappers het meest nodig zijn om de nieuwe activiteiten verder te ontwikkelen. De toezegging geldt voor twee jaar. (B.B.)

Benno Boeters

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.