Campus

Eén op vijf studenten voelde zich weleens ‘sociaal onveilig’

Pesten, discriminatie, chantage en seksueel grensoverschrijdend gedrag… 20 procent van de studenten heeft er weleens mee te maken gehad, meldt het ISO.

(Foto: Justyna Botor)

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), belangenbehartiger van studenten, liet ReseachNed onderzoeken in hoeverre hbo- en wo-studenten onveilige situaties meemaken, al dan niet op de instelling zelf. Begin dit jaar zijn 7.650 studenten bevraagd door het onderzoeksbureau.

Veruit de meeste ondervraagde studenten (94 procent) voelen zich veilig op de instelling. Desondanks geeft eenvijfde aan dat ze weleens in ‘sociaal onveilige’ situaties zijn terechtgekomen. Van die studenten heeft 40 procent om die reden ooit een onderwijsactiviteit overgeslagen.

Slecht grapje
Het ISO concludeert dat de sociale veiligheid in het hoger onderwijs nog niet altijd op orde is. De ondervraagde studenten spreken van discriminatie, intimidatie, bedreigingen, chantage en pesten. “Een docent maakte een slecht grapje over mijn visuele beperking en ging daar, samen met een medestudent, enorm hard om lachen”, zegt een van de respondenten.

‘Een docent maakte een grapje over mijn visuele beperking’

Van de ondervraagde studenten zegt 9 procent te maken te hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat ging van opmerkingen over een shirt “dat wel erg sexy was” tot verkrachting. 3 procent van de geënquêteerden zegt dat het om ‘fysieke incidenten’ ging.  

Giftige cocktail
De meeste slachtoffers (64 procent) maken geen melding. Vooral omdat ze denken (in 84 procent van de gevallen) dat het incident daar niet ernstig genoeg voor is. Er is ook een groep (17 procent) waarbij het vertrouwen ontbreekt dat de instelling er wat mee gaat doen en 16 procent weet niet waar ze terechtkunnen met hun melding. “Ik vind dat een giftige cocktail waar kwetsbare slachtoffers verloren in kunnen raken”, zegt ISO-voorzitter Lisanne de Roos.

De onderwijsinstellingen zouden volgens het ISO duidelijker moeten maken waar studenten terecht kunnen. Na een eigen inventarisatie stelt het ISO dat het vaak ontbreekt aan informatie over vertrouwenspersonen: “Vooral hogescholen scoren slecht.” Er zijn volgens De Roos nog “te veel studenten die niet kunnen terugvallen op professionele hulp wanneer ze die nodig hebben”.

Regeringscommissaris
Lang niet alle incidenten komen boven water, stelde ook de Onderwijsinspectie in februari vast. Het hoger onderwijs zou de sociale veiligheid volgens de inspectie beter moeten monitoren.

  • Voor een campagne over sociale veiligheid verzamelen studentenraadpartij Lijst Bèta en Delta ervaringen van TU-studenten. Heb jij tijdens je studietijd ooit te maken gehad met pesterijen, discriminatie of een andere vorm van ongewenst gedrag en wil jij je verhaal delen? Vul dan (anoniem) dit contactformulier in. 

Het kabinet vindt het ook een belangrijk onderwerp, en niet alleen voor het hoger onderwijs: Mariëtte Hamer, voormalig voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, startte dinsdag 5 aprilals regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

HOP, Josefine van Enk

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.