Onderwijs

‘Een lesje conflictbeheersing’

Vertrouwenspersonen van de TU pleiten voor trainingen waarin medewerkers en leidinggevenden conflicten leren hanteren. Dit vanwege meldingen over intimidatie al dan niet in combinatie met een arbeidsconflict.


Er waren in 2011 meer meldingen van ongewenst gedrag dan ooit: 64. Dat zijn er vijftien meer dan in 2010. Net als toen kregen de vertrouwenspersonen de meeste meldingen over intimidatie, al dan niet met machtsmisbruik. In 2010 waren dat er 31, vorig jaar 27.


Het gaat daarbij onder meer om medewerkers die zich geïntimideerd voelen door hun leidinggevende, bijvoorbeeld bij een werkoverleg of tijdens of voorafgaand aan een r&o-gesprek, zo schrijven de vertrouwenspersonen in hun Jaarverslag 2011. Directeur Human Resources Nynke Jansen was bij het ter perse gaan van Delta niet in de gelegenheid om te reageren op deze bevindingen.


Wat volgens de vertrouwenspersonen aanleiding kan zijn om zich geïntimideerd te voelen, is de manier waarop leidinggevenden feedback geven op het functioneren. Dit gaat soms gepaard met agressief gedrag of taalgebruik. Ook zijn er meldingen van medewerkers die zich door de organisatie geïntimideerd voelen. Mensen met een beperking of ziektegeschiedenis bijvoorbeeld hebben het beeld dat ze niet meer binnen de TU terecht kunnen voor werk.


De vertrouwenspersonen zien overigens een opvallende stijging van vrouwen over wie geklaagd wordt. Volgens Jeanneke Bruggeling, coördinator en voorzitter van het overleg van vertrouwenspersonen, gaat het vooral om de manier waarop zij r&o-gesprekken voeren. Ze heeft geen cijfers.


Er komen relatief veel meldingen binnen over arbeidsconflicten. Als oorzaak noemen de vertrouwenspersonen de herijking, waardoor een aantal medewerkers zich sneller onzeker voelt. Het gaat om beoordelingen waarbij kritiek onverwacht en onvoorbereid wordt gegeven en medewerkers hun beoordeling onterecht vinden.

In een aantal meldingen is gesproken over taakinhoud die als niet passend of oneerlijk ten opzichte van andere collega’s wordt ervaren. In arbeidsconflicten voelen medewerkers zich sneller geïntimideerd, schrijven de vertrouwenspersonen.

In totaal werd 22 keer melding gedaan van zaken als laster, roddel, niet-integer, niet-professioneel of respectloos gedrag en omgangsvormen. Melding is gedaan van grove manieren waarop leidinggevenden tijdelijke contracten beëindigen. In het slecht-nieuwsgesprek maken zij nodeloos verwijten die nooit eerder zijn uitgesproken.

Het aantal gevallen van intimidatie of agressie zou volgens de vertrouwenspersonen kunnen verminderen door betere normen en waarden en de handhaving daarvan. Ook bij ingehuurd personeel als onderaannemers en schoonmakers.


In 2011 zijn negen gevallen van seksuele intimidatie gemeld. Een of twee gevallen daarvan betrof stalking. Door de jaren heen lijken bij seksuele intimidatie naast man-vrouwverhoudingen ook cultuurverschillen een rol te spelen. “Er zijn steeds meer mensen uit het buitenland en die hebben andere opvattingen over wat wij gewoon vinden”, zegt Bruggeling.

De universiteit zou volgens de vertrouwenspersonen meer aandacht mogen schenken aan interculturele verschillen die ongewenst gedrag in de hand kunnen werken. Medewerkers zouden zich meer bewust mogen worden van hun eigen grenzen en leren om daarover te praten met collega’s.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.