Campus

Een jaar geen Sebastiaansbrug

Na jaren voorbereiding en vertraging wil de gemeente Delft de aanleg van de nieuwe Sebastiaansbrug nu doorzetten. Vanaf komende zomer is de brug een jaar lang buiten gebruik.

Vanaf zomer 2018 tot zomer 2019 is de Sebastiaansbrug buiten gebruik. (Foto: Connie van Uffelen)

De planning van de werkzaamheden is als volgt:

  • Komend voorjaar wordt begonnen met voorbereidende werkzaamheden op het Mijnbouwplein (minus de trambaan)
  • Vanaf zomer 2018 tot zomer 2019 is de Sebastiaansbrug buiten gebruik
  • Vanaf zomer 2018 tot voorjaar 2019 worden Mijnbouwstraat Oost en Poortlandplein heringericht om na zomer 2019 alles tegelijk klaar te hebben
  • Vanaf zomer 2019 tot begin 2020 worden het tramspoor op de brug, kabels en bovenleidingmasten aangelegd
  • Vanaf voorjaar 2020 kan tram 19 naar Technopolis rijden

Bewoners van de Zeeheldenbuurt blijven aandringen op twee aanpassingen in het verkeersplan. Allereerst willen ze éénrichtingsfietspaden aan weerskanten van het Mijnbouwplein in plaats van een tweerichtingsfietspad. De gemeente wil daar niet aan omdat overal op de noord-zuidas al aan de westzijde van de rijbaan en trambaan een tweerichtingsfietspad ligt. Fietsers zouden eenrichtingsfietspaden bij alleen het Mijnbouwplein negeren en tegen de rijrichting in gaan fietsen.

Ten tweede zouden de bewoners met de auto vanaf de Mijnbouwstraat linksaf kunnen blijven slaan richting de brug. Die mogelijkheid is komen te vervallen, omdat volgens de gemeente uit extern onderzoek blijkt dat met maatregelen voor linksaf slaan de doorstroming en verkeersveiligheid onvoldoende kunnen worden gegarandeerd. Autoverkeer moet voortaan via het Zuidplantsoen en de Jaffalaan of via Julianalaan-West de wijk uit.

Autoverkeer kan de wijk nu moeilijk verlaten vanwege de grote en toenemende aantallen fietsers aan de Jaffalaan en de Michiel de Ruyterweg, die voorrang hebben. Om daar op korte termijn wat aan te doen, staat er sinds maandag 15 januari als proef een tijdelijk verkeerslicht op de kruising Jaffalaan – Rotterdamseweg.

Sinds maandag 15 januari staat er als proef een tijdelijk verkeerslicht op de kruising Jaffalaan – Rotterdamseweg. (Foto: Connie van Uffelen)

De eerste twee weken staan er tijdens de ochtend- en avondspits verkeersregelaars bij de verkeerslichten om weggebruikers te wijzen op de nieuwe situatie. Bij de proef wordt onder meer gekeken naar wachttijden en verkeersveiligheid. In mei besluit de gemeente of het verkeerslicht blijft staan.

Verder start deze maand een werkgroep – met daarin TU, de gemeente en bewoners – die slimme oplossingen moet bedenken voor het verkeersinfarct richting de universiteit. Doel is om oplossingen voor 1 april in beeld te hebben en nog voor de zomer uit te werken. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor workshops.

Al met al zegt de gemeente geen wijzigingen meer te dulden, tenzij tijdens deze workshops zo’n goed idee naar voren komt dat dit echt als verbetering wordt gezien zonder dat het vertraging veroorzaakt. Als het wel vertraging oplevert, voert de gemeente het idee pas na oplevering van de brug uit.

Nieuwsredacteur Connie van Uffelen

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

c.j.c.vanuffelen@tudelft.nl

Comments are closed.