Onderwijs

Duwo komt studenten tegemoet

Duwo en Ziggo stellen 32 duizend IP-adressen beschikbaar voor de nieuwe internetvoorziening in studentencomplexen. Met deze en andere wijzigingen hopen zij studenten mee te krijgen in hun plannen.


Studentenhuisvester Duwo heeft haar huurdersorganisaties op 9 december een nieuw voorstel gestuurd voor de internetvoorziening in haar complexen. Daarmee komt Duwo tegemoet aan de storm van protest die opstak onder studenten toen dit najaar bekend werd dat hun internetvoorziening danig zou versoberen.


De snelheid zou omlaag gaan van 100 naar 20 Mbit/s per aansluiting, ieder complex zou nog maar één IP-adres krijgen en het zou onmogelijk worden om een intern netwerk te hebben. Ook bleek Duwo al te zijn begonnen met de aanleg, in Den Haag.

Bewonersorganisatie WijWonen Delft liet het er niet bij zitten en riep een speciale internetcommissie in het leven. Er kwam een overleg met alle betrokken partijen en Duwo en Ziggo beloofden beterschap.Of het huidige voorstel goed genoeg is, kan Marlies Bouman van de WijWonen-internetcommissie nog niet zeggen. “Het ziet er een stuk positiever uit, maar wij moeten alles nog goed bekijken en overleggen met onze adviesraad en de koepelorganisaties in Amsterdam en Amstelveen.”In het aangepaste voorstel van Duwo is de internetsnelheid verhoogd, van 20 naar 50 Mbit/s per aansluiting. Als de aansluitingen eenmaal werken, wordt bekeken of deze limiet helemaal losgelaten kan worden.Er worden 32 duizend IP-adressen vrijgemaakt voor de huurders, zodat iedereen weer zijn eigen IP-adres heeft. En de Delftse complexservers mogen blijven bestaan. Bestaande interne netwerken kunnen zo behouden blijven. Nieuwe complexservers worden niet toegestaan.Duwo heeft het bestuur van WijWonen gevraagd om uiterlijk 14 december een advies uit te brengen. Dat is niet gebeurd. De studenten hebben officieel zes weken de tijd, maar ze willen vóór oud en nieuw reageren. Eén bewonerscommissie, die van het complex Renswoude, heeft het WijWonen-bestuur al laten weten niet akkoord te gaan. Redenen zijn onder meer dat zij vanaf het begin geen snelheidslimiet wil en dat zij nieuwe complexservers wil kunnen plaatsen.Mocht het advies desondanks positief uitvallen, dan kan Duwo bewoners begin januari informeren over de veranderingen die op stapel staan. Studenten die geen gebruik willen maken van de diensten van Ziggo, moeten zich daarna melden. Half februari kunnen dan de eerste complexen over op het nieuwe internet. internet.wijwonendelft.nl

Minister Marja van Bijsterveldt wil graag dat er minder leerlingen en studenten uitvallen. Ook moet er in het onderwijs meer aandacht komen voor de ‘kernvakken’. Streefwaarden noemt ze niet. Ze informeert de Tweede Kamer ‘op de geëigende momenten’.

Vragen oppositie
Halverwege december hadden de leiders van de oppositiepartijen gezamenlijk een reeks vragen gesteld over de doelstellingen van de nieuwe regering, ook op het gebied van onderwijs. Welke prestaties wil het kabinet eigenlijk verhogen en hoe kan de Tweede Kamer meten of de doelstellingen gehaald worden?

Uitstel
Het ministerie kon de vragen niet snel genoeg beantwoorden en vroeg twee weken geleden uitstel. Nu zegt de minister dat sommige indicatoren nog nader moeten worden uitgewerkt. De ‘nulmeting’ is volgens haar de stand van zaken bij aanvang van het kabinet in september vorig jaar. Als sommige feiten niet bekend zijn, moet er een nieuwe nulmeting komen.

Verantwoording
De oppositie vraagt dus vergeefs om feiten, percentages en doelstellingen. Hoe het kabinet verantwoording zal afleggen? Zoals altijd: in het departementaal jaarverslag dat op Verantwoordingsdag aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

Nietszeggendheid
“Het kabinet grossiert in nietszeggendheid”, vindt SP-kamerlid Jasper van Dijk. “Alle antwoorden worden vooruitgeschoven: we moeten maar wachten tot de begroting van 2012. Eén ding weten we intussen: het kabinet wil Nederland naar de top vijf van kenniseconomieën brengen zonder daar extra geld voor uit te trekken.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.