Onderwijs

Duwo dreigt oud-studenten met rechter

Dertigplussers die niet meer studeren, maar nog wel in een studentencomplex van Duwo wonen, moeten binnen zes maanden hun woning verlaten. Dat is de strekking van een brief van Duwo aan ruim zestig bewoners.

Duwo wil een betere doorstroming in woningen die voor studenten zijn bedoeld. Huurders die door afstuderen of studiestop niet meer staan ingeschreven bij een onderwijsinstelling dienen plaats te maken voor (aankomende) studenten, zo schrijft Duwo in de brief. De huisvester vraagt aan de huurders die ouder zijn dan 29 jaar vóór 15 januari 2008 een kopie van een bewijs van inschrijving te sturen. Voor aio’s geldt een kopie van een aanstellingsbrief.

Wie staat ingeschreven, krijgt een campuscontract aangeboden. Daarin staat dat de huurder na beëindiging van de studie binnen zes maanden moet vertrekken. Als huurders het aanbod van een campuscontract weigeren, zegt Duwo de huurovereenkomst op met als juridisch argument het ten onrechte weigeren van een redelijk aanbod.

Als huurders niet vóór 15 januari reageren, gaat de studentenhuisvester ervan uit dat zij niet meer staan ingeschreven. Duwo zal ook dan overgaan tot opzegging van de huurovereenkomst. Bewoners krijgen dan nog zes maanden de tijd een andere woning te vinden.

Huurders die na opzegging niet akkoord gaan met het campuscontract of met de beëindiging van de huurovereenkomst, worden gedreigd met de rechter. Duwo denkt dan ‘behoorlijk sterk’ te staan met een combinatie van argumenten: het doen van een redelijk aanbod en een beëindiging van het contract op grond van ‘dringend eigen gebruik’.

Onder dat laatste verstaat de huisvester de noodzaak om een kamer te laten bewonen door iemand voor wie de kamer bedoeld is. “Tegen de achtergrond van de woningnood in Delft, is dat een spijkerhard verhaal”, zegt vestigingsdirecteur Delft Jan Willem van Beek.

Van Beek heeft laten uitzoeken dat 360 mensen van dertig jaar en ouder in studenteneenheden wonen. “Het is toch te zot voor woorden dat je al lang bent afgestudeerd, een baan hebt en de twintig, dertig of veertig al lang bent gepasseerd en daar dan nog zit? Daarom hebben we mensen van dertig jaar of ouder deze brief gestuurd.”

Leeftijdsdiscriminatie? “Dertig is voor ons een indicatie dat iemand zo langzamerhand niet meer studeert, maar we kunnen ook vanaf 25 jaar gaan kijken, dat is geen slecht idee.”

De Algemene Bewonersorganisatie (ABo), die Duwo-huurders vertegenwoordigt, is het er in principe mee eens dat dertigplussers doorstromen. “Maar de vraag is of er sprake is van een redelijk aanbod”, zegt ABo-voorzitter Renske van Slooten.

De ABo houdt woensdag 19 december om 20.00 uur een informatieavond in Delftstede, waarbij Van Beek Duwo’s standpunt nog eens uitlegt. De ABo zelf wil voor gedupeerden een advocaat zoeken en eventueel een proces aangaan. “Het is in het belang van huurders dat er duidelijkheid komt”, zegt Van Slooten. Om die reden zet de ABo de website www.contractdiscussie.kvz.tudelft.nl op.
Brief Duwo redelijk agressief’

Een bewoner van het complex aan de Korvezeestraat wil alleen anoniem vertellen wat hij van de Duwobrief vindt. “Ik denk dat dit gaat uitlopen op een rechtszaak, dus ik wil niet dat Duwo nog meer over mij te weten komt.” Hij is met zijn dertig jaar nog steeds student, maar vindt niet dat hij dat tegenover Duwo hoeft te bewijzen. Want toen hij in 2003 zijn kamer betrok, heeft hij geen campuscontract ondertekend.

De student civiele techniek is bijna afgestudeerd, maar wil zich toch niet laten opleggen dat hij binnen een half jaar daarna zijn kamer uit moet. “Ik weet niet wat ik na mijn studie ga doen. Ik ga mezelf niet in de vingers snijden.”

Volgens de student verzekerde Duwo bewoners van de Van Hasseltlaan er eind 2006 nog van dat oude contracten niet opengebroken zouden worden. Hij vindt de brief die hij van de studentenhuisvester kreeg ‘redelijk agressief’ van toon. “Ik begrijp van hun kant best dat zij kamers die niet door studenten worden bewoond voor het nieuwe studiejaar leeg willen hebben. Maar dat is niet mijn probleem, of dat van andere huurders. Duwo weet al jaren van de kamernood.” (SB)
‘Huurders, teken niets’

De Haagse huurrechtadvocaat Ineke van den Brle denkt dat Duwo nog een hele kluif krijgt aan een rechtszaak tegen huurders zonder campuscontract. “De huurovereenkomst die zij hebben, is voor onbepaalde tijd. Die kun je niet zomaar beëindigen.” Volgens Van den Brle zijn er binnen het huurrecht zes gronden waarop een verhuurder het contract kan beëindigen. Vijf daarvan komen in haar ogen niet in aanmerking. De zesde, die inhoudt dat de huurder een redelijk aanbod voor een nieuw contract voor dezelfde woonruimten ten onrechte weigert, kan Duwo volgens haar alleen gebruiken tegen mensen die nog studeren. Duwo wil hen namelijk een nieuw contract aanbieden. Maar niet-studenten moeten hun kamer uit, daar is geen sprake van een nieuw contract. “Ik zou de aangeschreven mensen zeggen: ga niet op de eisen van Duwo in en teken niets.” (SB)

Duwo wil een betere doorstroming in woningen die voor studenten zijn bedoeld. Huurders die door afstuderen of studiestop niet meer staan ingeschreven bij een onderwijsinstelling dienen plaats te maken voor (aankomende) studenten, zo schrijft Duwo in de brief. De huisvester vraagt aan de huurders die ouder zijn dan 29 jaar vóór 15 januari 2008 een kopie van een bewijs van inschrijving te sturen. Voor aio’s geldt een kopie van een aanstellingsbrief.

Wie staat ingeschreven, krijgt een campuscontract aangeboden. Daarin staat dat de huurder na beëindiging van de studie binnen zes maanden moet vertrekken. Als huurders het aanbod van een campuscontract weigeren, zegt Duwo de huurovereenkomst op met als juridisch argument het ten onrechte weigeren van een redelijk aanbod.

Als huurders niet vóór 15 januari reageren, gaat de studentenhuisvester ervan uit dat zij niet meer staan ingeschreven. Duwo zal ook dan overgaan tot opzegging van de huurovereenkomst. Bewoners krijgen dan nog zes maanden de tijd een andere woning te vinden.

Huurders die na opzegging niet akkoord gaan met het campuscontract of met de beëindiging van de huurovereenkomst, worden gedreigd met de rechter. Duwo denkt dan ‘behoorlijk sterk’ te staan met een combinatie van argumenten: het doen van een redelijk aanbod en een beëindiging van het contract op grond van ‘dringend eigen gebruik’.

Onder dat laatste verstaat de huisvester de noodzaak om een kamer te laten bewonen door iemand voor wie de kamer bedoeld is. “Tegen de achtergrond van de woningnood in Delft, is dat een spijkerhard verhaal”, zegt vestigingsdirecteur Delft Jan Willem van Beek.

Van Beek heeft laten uitzoeken dat 360 mensen van dertig jaar en ouder in studenteneenheden wonen. “Het is toch te zot voor woorden dat je al lang bent afgestudeerd, een baan hebt en de twintig, dertig of veertig al lang bent gepasseerd en daar dan nog zit? Daarom hebben we mensen van dertig jaar of ouder deze brief gestuurd.”

Leeftijdsdiscriminatie? “Dertig is voor ons een indicatie dat iemand zo langzamerhand niet meer studeert, maar we kunnen ook vanaf 25 jaar gaan kijken, dat is geen slecht idee.”

De Algemene Bewonersorganisatie (ABo), die Duwo-huurders vertegenwoordigt, is het er in principe mee eens dat dertigplussers doorstromen. “Maar de vraag is of er sprake is van een redelijk aanbod”, zegt ABo-voorzitter Renske van Slooten.

De ABo houdt woensdag 19 december om 20.00 uur een informatieavond in Delftstede, waarbij Van Beek Duwo’s standpunt nog eens uitlegt. De ABo zelf wil voor gedupeerden een advocaat zoeken en eventueel een proces aangaan. “Het is in het belang van huurders dat er duidelijkheid komt”, zegt Van Slooten. Om die reden zet de ABo de website www.contractdiscussie.kvz.tudelft.nl op.
Brief Duwo redelijk agressief’

Een bewoner van het complex aan de Korvezeestraat wil alleen anoniem vertellen wat hij van de Duwobrief vindt. “Ik denk dat dit gaat uitlopen op een rechtszaak, dus ik wil niet dat Duwo nog meer over mij te weten komt.” Hij is met zijn dertig jaar nog steeds student, maar vindt niet dat hij dat tegenover Duwo hoeft te bewijzen. Want toen hij in 2003 zijn kamer betrok, heeft hij geen campuscontract ondertekend.

De student civiele techniek is bijna afgestudeerd, maar wil zich toch niet laten opleggen dat hij binnen een half jaar daarna zijn kamer uit moet. “Ik weet niet wat ik na mijn studie ga doen. Ik ga mezelf niet in de vingers snijden.”

Volgens de student verzekerde Duwo bewoners van de Van Hasseltlaan er eind 2006 nog van dat oude contracten niet opengebroken zouden worden. Hij vindt de brief die hij van de studentenhuisvester kreeg ‘redelijk agressief’ van toon. “Ik begrijp van hun kant best dat zij kamers die niet door studenten worden bewoond voor het nieuwe studiejaar leeg willen hebben. Maar dat is niet mijn probleem, of dat van andere huurders. Duwo weet al jaren van de kamernood.” (SB)
‘Huurders, teken niets’

De Haagse huurrechtadvocaat Ineke van den Brle denkt dat Duwo nog een hele kluif krijgt aan een rechtszaak tegen huurders zonder campuscontract. “De huurovereenkomst die zij hebben, is voor onbepaalde tijd. Die kun je niet zomaar beëindigen.” Volgens Van den Brle zijn er binnen het huurrecht zes gronden waarop een verhuurder het contract kan beëindigen. Vijf daarvan komen in haar ogen niet in aanmerking. De zesde, die inhoudt dat de huurder een redelijk aanbod voor een nieuw contract voor dezelfde woonruimten ten onrechte weigert, kan Duwo volgens haar alleen gebruiken tegen mensen die nog studeren. Duwo wil hen namelijk een nieuw contract aanbieden. Maar niet-studenten moeten hun kamer uit, daar is geen sprake van een nieuw contract. “Ik zou de aangeschreven mensen zeggen: ga niet op de eisen van Duwo in en teken niets.” (SB)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.