Campus

Druk, chaotisch en interessant

Alles over levende cellen! Life Science and Technology is in korte tijd uitgegroeid tot een paradepaardje van Leiden en Delft. Ook de ‘proefkonijnen’ kijken tevreden terug.

,,Wij zijn superstudenten.”

Zelden zal een opleiding sneller uit de grond gestampt zijn dan Life Science and Technology (LST), de Leids-Delftse combinatie van biochemie, biologie en procestechnologie. Op 1 juni 1999 besloten de oprichters drie maanden later van start te gaan. Al heel snel meldden zich 35 studenten aan, gelokt door voorlichtingsbijeenkomsten, en mond-tot-mondreclame.

De vijfendertig waren proefkonijnen, waarschuwden de organisatoren. Van die proefkonijnen zijn inmiddels veertien LST’ers aangeland aan het einde van het tweede jaar.

De studie is uitgegroeid tot het succesnummer van de door teruglopende studentenaantallen geplaagde faculteiten Technische Natuurwetenschappen in Delft en Wiskunde en Natuurwetenschappen in Leiden. Van de tweede lichting van 66 studenten zijn er nog 57 aan de gang, en voor volgend jaar hebben al 63 studenten zich aangemeld, wat volgens de organisatie extrapoleert tot een nooit verwachte honderd stuks in september.

,,De afgelopen twee jaar waren druk, chaotisch en interessant”, verzucht Caroline Vermeulen, één van de veertien eind-tweedejaars. Deze week vertrekt ze met haar medestudenten voor een week naar het biotechmekka Boston. Een voorbereiding op het kiezen van een afstudeerprofiel in het derde jaar.

Slaap

Het pendelen tussen de twee universiteiten viel mee, omdat Leidse en de Delftse inbreng zijn verdeeld in grote aaneengesloten periodes. Wel waren er haperingen in de organisatie. ,,In het eerste jaar sloten de vakken niet altijd even goed op elkaar aan, en aan het begin van het tweede jaar werd er wat te veel van ons verwacht”, zegt Vermeulen. %Eigenlijk zijn we superstudenten. We hadden de hele dag college, en dan verwachtte elke docent dat je thuis nog eens drie uur aan het werk ging. Op een gegeven moment vielen mensen in slaap.”

,,Er waren wat kinderziektes”, beaamt tweedejaarsstudent Nanning de Jong. ,,Maar de organisatie reageerde meteen op onze klachten.” Inmiddels is het eerste jaar drastisch omgegooid, en wordt in het tweede jaar gewerkt met roosters waarop ook de thuiswerkuren van studenten in rekening worden gebracht. ,,Maar je moet nog vaak achter je informatie aan”, vindt Vermeulen.

Kakker

,,We hebben een rocky start gehad, en de studenten werden inderdaad in pieken overbelast”, erkent dr. Jaap Brouwer, docent van een aantal LST-vakken en coördinator van één van de vier afstudeerprofielen. %Maar over de afgelopen twee jaar ben ik tevreden.”

Wel moeten er meer docenten komen, vindt Brouwer. Nu houdt een kleine groep docenten LST draaiende. Maar beide faculteiten hangen forse bezuinigingen boven het hoofd. Bovendien komt er nog een nieuwe scheikundeopleiding aan.

Studieadviseur Mirjam van der Geur is trots op de alertheid en de mondigheid van haar studenten. ,,Ik was verbaasd over het type studenten”, zegt ze, ”Ze hebben een brede interesse, en zijn erg sociaal vaardig. Dat zie je niet altijd bij bèta’s.”

,,Er zit van alles bij, van kakker tot alto”, zegt Nanning de Jong. ,,Het zijn meer dan alleen hardcore-bèta’s”, schetst docent Brouwer. ,,LST boort een nieuwe markt van studenten aan.”

Toen LST van start ging, was dat een heikel punt. Veel docenten van andere bèta-opleidingen waren bang dat er alleen studenten van oude studies naar nieuwe overgeheveld zouden worden.

Kannibalisme

Onder 64 eerstejaars van 2000 is daarom een enquête gehouden. Twintig van hen waren ergens anders dan Delft of Leiden gaan studeren als LST er niet was geweest. Over dertien viel dat niet goed te zeggen, en de overige 31 studenten zouden toch wel in Leiden of Delft hebben gestudeerd. ‘Van kannibalisme van een andere Leidse of Delftse studie is geen sprake’, concludeerden de enquêteurs desondanks.

Tegelijkertijd met het opzetten van de studie werd ook een volledige faculteitsvereniging opgetuigd: LIFE, aanvankelijk gerund door betaalde student-assistenten van de studie scheikunde. Een leuke gimmick van LIFE, met hulp van de opleiding: de pendelende studenten konden voordelig een vouwfiets kopen, om van en naar de Delftse en Leidse stations te fietsen.

Ondanks alle voorspoed zijn er nog steeds sceptici. Eén daarvan is dr. Ger Koper, ten tijde van het oprichten van LST opleidingsdirecteurvan scheikunde in Leiden, en inmiddels docent in Delft, binnenkort ook bij LST. ,,Ik moet nog zien hoe plaatsbaar ze zijn in het bedrijfsleven, wat de bedrijven ook gezegd hebben bij het opzetten van de studie”, zegt Koper. ,,Ik wil geen enthousiasme de kop indrukken, maar ik heb nogal wat bezwaren tegen het spoorslags opzetten van nieuwe brede opleidingen. Het duurt heel lang voor zeker je weet of de mensen goed terechtkomen.”

Susmost: duurzaamheid als gat in de markt

Als het één keer lukt met Life Science and Technology, proberen we het nog een keer, lijkt de gedachte achter de nieuwe Delfts-Leidse samenwerking Sustainable Molecular Science and Technology.

In april hoorden scholieren op de Delftse voorlichtingsdagen van Delfts-Leidse opleiding duurzame scheikunde, die aanstaande september al zou starten. Van die startdatum is inmiddels afgestapt. Volgens de plannen wordt er nu in 2002 begonnen met de opleiding met de werktitel Sustainable Molecular Science and Technology, in Delft bekend onder het wat acroniem Susmost, en in Leiden als SMS&T.

Het idee was afkomstig van prof.dr. Jan Reedijk, de onderzoeksdirecteur van het Leids Instituut voor Chemisch onderzoek (LIC). In het curriculum komen duurzame onderwerpen als beheer van materialen, duurzame energie, toxicologie, milieuwetenschappen, chemische technologie, en verdere aanverwanten als nanotechnologie, halfgeleiders, bedrijfswetenschappen en gedragswetenschappen. ‘Duurzaam’ is het gat in de markt, stelt Reedijk. Overheden en publiek hameren er steeds meer op, en de industrie volgt noodgedwongen.

Leids scheikundedocent dr. Jaap Brouwer, intensief betrokken bij Life Science and Technology, acht een reprise van het LST-succes heel goed mogelijk. ,,Maar LST werd een succes omdat een klein aantal mensen er heel hard aan trok. Heel eerlijk gezegd zie ik dat bij deze opleiding nog niet zo snel gebeuren.”

Op het gebied van de biochemie was er al een twintigjarige samenwerking was tussen Leiden en Delft, zegt dr. Ger Koper, Delfts docent scheikunde, afkomstig uit Leiden. ,,Mensen wilden LST al lang, en toen Luyben er zijn wil achter had gezet, kwam het van de grond. Dat voorwerk is er voor SMS&T niet geweest.”

Alles over levende cellen! Life Science and Technology is in korte tijd uitgegroeid tot een paradepaardje van Leiden en Delft. Ook de ‘proefkonijnen’ kijken tevreden terug. ,,Wij zijn superstudenten.”

Zelden zal een opleiding sneller uit de grond gestampt zijn dan Life Science and Technology (LST), de Leids-Delftse combinatie van biochemie, biologie en procestechnologie. Op 1 juni 1999 besloten de oprichters drie maanden later van start te gaan. Al heel snel meldden zich 35 studenten aan, gelokt door voorlichtingsbijeenkomsten, en mond-tot-mondreclame.

De vijfendertig waren proefkonijnen, waarschuwden de organisatoren. Van die proefkonijnen zijn inmiddels veertien LST’ers aangeland aan het einde van het tweede jaar.

De studie is uitgegroeid tot het succesnummer van de door teruglopende studentenaantallen geplaagde faculteiten Technische Natuurwetenschappen in Delft en Wiskunde en Natuurwetenschappen in Leiden. Van de tweede lichting van 66 studenten zijn er nog 57 aan de gang, en voor volgend jaar hebben al 63 studenten zich aangemeld, wat volgens de organisatie extrapoleert tot een nooit verwachte honderd stuks in september.

,,De afgelopen twee jaar waren druk, chaotisch en interessant”, verzucht Caroline Vermeulen, één van de veertien eind-tweedejaars. Deze week vertrekt ze met haar medestudenten voor een week naar het biotechmekka Boston. Een voorbereiding op het kiezen van een afstudeerprofiel in het derde jaar.

Slaap

Het pendelen tussen de twee universiteiten viel mee, omdat Leidse en de Delftse inbreng zijn verdeeld in grote aaneengesloten periodes. Wel waren er haperingen in de organisatie. ,,In het eerste jaar sloten de vakken niet altijd even goed op elkaar aan, en aan het begin van het tweede jaar werd er wat te veel van ons verwacht”, zegt Vermeulen. %Eigenlijk zijn we superstudenten. We hadden de hele dag college, en dan verwachtte elke docent dat je thuis nog eens drie uur aan het werk ging. Op een gegeven moment vielen mensen in slaap.”

,,Er waren wat kinderziektes”, beaamt tweedejaarsstudent Nanning de Jong. ,,Maar de organisatie reageerde meteen op onze klachten.” Inmiddels is het eerste jaar drastisch omgegooid, en wordt in het tweede jaar gewerkt met roosters waarop ook de thuiswerkuren van studenten in rekening worden gebracht. ,,Maar je moet nog vaak achter je informatie aan”, vindt Vermeulen.

Kakker

,,We hebben een rocky start gehad, en de studenten werden inderdaad in pieken overbelast”, erkent dr. Jaap Brouwer, docent van een aantal LST-vakken en coördinator van één van de vier afstudeerprofielen. %Maar over de afgelopen twee jaar ben ik tevreden.”

Wel moeten er meer docenten komen, vindt Brouwer. Nu houdt een kleine groep docenten LST draaiende. Maar beide faculteiten hangen forse bezuinigingen boven het hoofd. Bovendien komt er nog een nieuwe scheikundeopleiding aan.

Studieadviseur Mirjam van der Geur is trots op de alertheid en de mondigheid van haar studenten. ,,Ik was verbaasd over het type studenten”, zegt ze, ”Ze hebben een brede interesse, en zijn erg sociaal vaardig. Dat zie je niet altijd bij bèta’s.”

,,Er zit van alles bij, van kakker tot alto”, zegt Nanning de Jong. ,,Het zijn meer dan alleen hardcore-bèta’s”, schetst docent Brouwer. ,,LST boort een nieuwe markt van studenten aan.”

Toen LST van start ging, was dat een heikel punt. Veel docenten van andere bèta-opleidingen waren bang dat er alleen studenten van oude studies naar nieuwe overgeheveld zouden worden.

Kannibalisme

Onder 64 eerstejaars van 2000 is daarom een enquête gehouden. Twintig van hen waren ergens anders dan Delft of Leiden gaan studeren als LST er niet was geweest. Over dertien viel dat niet goed te zeggen, en de overige 31 studenten zouden toch wel in Leiden of Delft hebben gestudeerd. ‘Van kannibalisme van een andere Leidse of Delftse studie is geen sprake’, concludeerden de enquêteurs desondanks.

Tegelijkertijd met het opzetten van de studie werd ook een volledige faculteitsvereniging opgetuigd: LIFE, aanvankelijk gerund door betaalde student-assistenten van de studie scheikunde. Een leuke gimmick van LIFE, met hulp van de opleiding: de pendelende studenten konden voordelig een vouwfiets kopen, om van en naar de Delftse en Leidse stations te fietsen.

Ondanks alle voorspoed zijn er nog steeds sceptici. Eén daarvan is dr. Ger Koper, ten tijde van het oprichten van LST opleidingsdirecteurvan scheikunde in Leiden, en inmiddels docent in Delft, binnenkort ook bij LST. ,,Ik moet nog zien hoe plaatsbaar ze zijn in het bedrijfsleven, wat de bedrijven ook gezegd hebben bij het opzetten van de studie”, zegt Koper. ,,Ik wil geen enthousiasme de kop indrukken, maar ik heb nogal wat bezwaren tegen het spoorslags opzetten van nieuwe brede opleidingen. Het duurt heel lang voor zeker je weet of de mensen goed terechtkomen.”

Susmost: duurzaamheid als gat in de markt

Als het één keer lukt met Life Science and Technology, proberen we het nog een keer, lijkt de gedachte achter de nieuwe Delfts-Leidse samenwerking Sustainable Molecular Science and Technology.

In april hoorden scholieren op de Delftse voorlichtingsdagen van Delfts-Leidse opleiding duurzame scheikunde, die aanstaande september al zou starten. Van die startdatum is inmiddels afgestapt. Volgens de plannen wordt er nu in 2002 begonnen met de opleiding met de werktitel Sustainable Molecular Science and Technology, in Delft bekend onder het wat acroniem Susmost, en in Leiden als SMS&T.

Het idee was afkomstig van prof.dr. Jan Reedijk, de onderzoeksdirecteur van het Leids Instituut voor Chemisch onderzoek (LIC). In het curriculum komen duurzame onderwerpen als beheer van materialen, duurzame energie, toxicologie, milieuwetenschappen, chemische technologie, en verdere aanverwanten als nanotechnologie, halfgeleiders, bedrijfswetenschappen en gedragswetenschappen. ‘Duurzaam’ is het gat in de markt, stelt Reedijk. Overheden en publiek hameren er steeds meer op, en de industrie volgt noodgedwongen.

Leids scheikundedocent dr. Jaap Brouwer, intensief betrokken bij Life Science and Technology, acht een reprise van het LST-succes heel goed mogelijk. ,,Maar LST werd een succes omdat een klein aantal mensen er heel hard aan trok. Heel eerlijk gezegd zie ik dat bij deze opleiding nog niet zo snel gebeuren.”

Op het gebied van de biochemie was er al een twintigjarige samenwerking was tussen Leiden en Delft, zegt dr. Ger Koper, Delfts docent scheikunde, afkomstig uit Leiden. ,,Mensen wilden LST al lang, en toen Luyben er zijn wil achter had gezet, kwam het van de grond. Dat voorwerk is er voor SMS&T niet geweest.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.