Onderwijs

Driestar verliest rechtszaak over lerarenopleiding godsdienst

Er is geen grote behoefte aan een nieuwe opleiding tot leraar godsdienstonderwijs, vindt het ministerie van OCW. Hogeschool De Driestar bestrijdt dat, maar gaat bij de rechter onderuit.

Twee weken geleden deed de rechter uitspraak, maar het vonnis werd pas gisteren gepubliceerd. De beoogde nieuwe opleiding verschilt volgens de rechter niet genoeg van andere opleidingen – precies zoals het ministerie van OCW stelt.

Om een wildgroei aan nieuwe opleidingen te voorkomen, mogen hogescholen en universiteiten niet naar eigen goeddunken bekostigde opleidingen starten. Ze moeten hun plan eerst voorleggen aan een commissie die de doelmatigheid van de nieuwe opleiding beoordeelt: zullen er genoeg studenten op afkomen, is er op de arbeidsmarkt behoefte aan en bestaat de opleiding misschien elders al?

De Driestar wil een niet-bekostigde particuliere lerarenopleiding overnemen en daar overheidsbekostiging voor aanvragen. De Christelijke Hogeschool Ede maakte aanvankelijk bezwaar, maar trok dat later in: het zou bij nader inzien om een andere doelgroep gaan.

Maar dat zag het ministerie toch anders. Er komen niet bijzonder veel studenten naar een lerarenopleiding godsdienst en de bestaande opleidingen zijn al verspreid over het hele land. Dat de nieuwe opleiding binnen een bepaalde gereformeerde stroming zou vallen, is niet genoeg om van een unieke nieuwe opleiding te spreken.

Dat vindt de rechter ook. Het is immers de bedoeling dat studenten na hun opleiding breed genoeg zijn opgeleid om aan allerlei scholen godsdienstonderwijs te geven, niet alleen aan scholen met een specifieke gereformeerde grondslag.

De Driestar was niet bereikbaar voor commentaar. De hogeschool kan nog in hoger beroep gaan. Volgens de advocaat van de hogeschool is daarover nog geen besluit genomen.


 

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.