Onderwijs

Drie wo-opleidingen niet door apk

Drie universitaire opleiding krijgen een tik op de vingers van onderwijskeurmeester NVAO. Ze hebben een jaar de tijd om te bewijzen dat hun eindniveau en onderwijsprogramma aan de maat zijn.


ij de masteropleiding criminologie van de Universiteit Utrecht hebben studenten te weinig kaas gegeten van methoden en technieken. Een commissie van deskundigen die de opleiding in opdracht van de NVAO keurde, leidt dit onder meer af uit de 27 scripties die ze bestudeerde. Niet alle studenten blijken in staat een zelfstandig onderzoek op te zetten en dat te verbinden met criminologische theorieën.De Utrechtse opleiding criminologie werkt al aan de uitvoering van een herstelplan. Daarin staat dat er meer aandacht zal komen voor methoden en technieken. Bij de selectie van masterstudenten zullen degenen die geen bacheloropleiding criminologie hebben gevolgd, voortaan extra worden getoetst. Bovendien zal er twee jaar lang een tweede externe scriptiebeoordelaar worden ingezet.Ook de studie communicatiewetenschappen van de Nijmeegse Radboud Universiteit komt niet in één keer door de keuring. Bij de bacheloropleiding wordt uit de scripties en groepsprojecten onvoldoende duidelijk wat het eindniveau van individuele studenten is. De NVAO maakt zich bovendien zorgen over de vergrijzende staf van communicatiewetenschappen, die steeds meer studenten moet bedienen. Dat gaat vooral ten koste van het onderzoek en daarom adviseert de NVAO om meer hoogleraren, universitair hoofddocenten en promovendi aan te trekken.Bij de masteropleiding communicatie noemt de visitatiecommissie de opbouw en het profiel van de afstudeerspecialisatie media & samenleving “zorgwekkend”. Het aantal contacturen is te laag en er is te weinig wetenschappelijke verdieping. Deze gebreken worden niet goedgemaakt door de voorafgaande bacheloropleiding. Voor de masterscripties geeft de NVAO wel een voldoende.De drie opleidingen worden over een jaar herkeurd. De NVAO vertrouwt erop dat ze zich herpakken.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.