Onderwijs

Discovloer genomineerd

De mede door de TU Delft ontwikkelde dansvloer waarmee elektriciteit is op te wekken, maakt kans op de ProRail Publieksprijs.

 De vloer is in de ogen van ProRail te gebruiken op stations. Omdat er dagelijks veel mensen komen, zou hun loopenergie met de vloer kunnen worden omgezet in elektriciteit om daarmee bijvoorbeeld de stationshal of perrons te verlichten.

Prorail heeft ‘Elke stap telt’, zoals het idee met de vloer heet, met zeven andere ‘groene’ initiatieven geselecteerd uit veertig inzendingen voor de ProRail Prijsvraag. Daarbij werd de wereld van wetenschap en techniek uitgedaagd te komen met baanbrekende, innovatieve ideeën om een CO2-neutraal spoor te realiseren.

Andere uitgekozen ideeën zijn ‘het spoor op groen’, waarbij restmaterialen die rond het spoor ontstaan milieuvriendelijk worden verwerkt, ‘groen licht voor waterstoftrein’ en ‘de groene overgang’, waarbij onder meer een coating in het asfalt CO2, roet- en fijnstofdeeltjes absorbeert en beplanting zorgt voor een groener uiterlijk, een versperring tegen illegaal oversteken en zuurstofproductie.

Om de winnaar van de ProRail Publieksprijs te bepalen, kan iedereen van 20 mei tot 1 juni zijn stem uitbrengen. Het winnende idee wordt beloond met 20.000 euro waarmee het idee verder kan worden uitgewerkt. Meer informatie op www.zoinvesteerik.nl.

Per verdiende euro gebruikt Nederland steeds minder energie. Maar omdat het bruto nationaal product blijft stijgen, komt er van energiebesparing  in absolute zin weinig terecht. Met name het verbruik van elektriciteit gaat nog altijd sterk omhoog. Het gevolg is dat de CO2-uitstoot blijft stijgen – mede omdat het duurzaam opwekken van elektriciteit geen grote vlucht neemt – terwijl de bedoeling is dat ze daalt.

Hans Rödel promoveert donderdag op zijn vergelijkende studie van vier scenario’s voor de ontwikkeling van de elektriciteitsvoorziening in Nederland. In twee van de scenario’s zijn de milieudoelen richtinggevend, in twee andere staan de kosten voorop

Rödel concludeert dat de CO2 emissiereductie voor 2020 (minus 30 procent) alleen haalbaar is door stimuleringsmaatregelen (subsidies) van de overheid.

Over de invulling zegt hij: “Om van de huidige situatie naar het efficiëntste duurzame scenario in 2025 te komen is minstens 3000 megawatt aan windturbines op zee nodig.” Ook zou er meet gebruik gemaakt moeten worden van warmte-krachtkoppeling, Aanvullend is dan nog afvang en opslag van CO2 nodig van de conventionele centrales, om de uitstoot daarvan in te dammen. En ook kerncentrales helpen om uitstoot aan broeikasgassen te beperken. 

Lees donderdag meer in Delta / Wetenschap

 De vloer is in de ogen van ProRail te gebruiken op stations. Omdat er dagelijks veel mensen komen, zou hun loopenergie met de vloer kunnen worden omgezet in elektriciteit om daarmee bijvoorbeeld de stationshal of perrons te verlichten.

Prorail heeft ‘Elke stap telt’, zoals het idee met de vloer heet, met zeven andere ‘groene’ initiatieven geselecteerd uit veertig inzendingen voor de ProRail Prijsvraag. De wereld van wetenschap en techniek werd met de prijsvraag  uitgedaagd te komen met baanbrekende, innovatieve ideeën om een CO2-neutraal spoor te realiseren.

Andere uitgekozen ideeën zijn ‘het spoor op groen’, waarbij restmaterialen die rond het spoor ontstaan milieuvriendelijk worden verwerkt, ‘groen licht voor waterstoftrein’ en ‘de groene overgang’, waarbij bij spoorwegovergangen onder meer een coating in het asfalt CO2, roet- en fijnstofdeeltjes absorbeert en waar beplanting zorgt voor een groener uiterlijk, een versperring tegen illegaal oversteken en zuurstofproductie.

Om de winnaar van de ProRail Publieksprijs te bepalen, kan iedereen van 20 mei tot 1 juni zijn stem uitbrengen. Het winnende idee wordt beloond met 20.000 euro waarmee het idee verder kan worden uitgewerkt. Meer informatie op www.zoinvesteerik.nl.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.