Campus

‘Digitale voelspriet voor internet

De Nationale Denktank presenteerde maandag zijn eindrapport ‘Zelf Vertrouwen’, met aanbevelingen om het dalende vertrouwen in de overheid om te buigen. Masterstudent Céline Gaffel is een van de drie TU-studenten die er aan meewerkten.


Heb jij vertrouwen in de overheid?

“Ja, ik ben hieraan begonnen omdat ik me er over verbaas dat mensen geen vertrouwen hebben in de overheid. Vraag is natuurlijk wel tot hoever je moet vertrouwen, maar ik ben wel tevreden. Vooral als ik het vergelijk met de rest van de wereld.”


Je doet de master sustainable energy technology: hoe raakt een gebrek aan vertrouwen jouw vakgebied?

“Als je kijkt naar nieuwe vormen van energie, dan hebben mensen op dit moment niet genoeg vertrouwen om daarin te investeren. Het is veelal een financiële kwestie, maar door het gebrek aan vertrouwen in wat gaat gebeuren op de energiemarkt, vinden veel goede vormen van energie geen doorgang. Zoals windparken op zee. Mensen weten niet meer wat ze moeten geloven. Wat zijn feiten en wat zijn meningen? Die kwestie is bij duurzame energie erg relevant. Ook bij CO2-opslag.”


Voor vertrouwen in wetenschappelijk gefundeerd beleid bedachten jullie een digitale voelspriet.

“Op dit moment reageren overheidsinstanties erg traag op discussies vanuit de samenleving, terwijl die op internet zijn te volgen. De digitale voelspriet is een methode om te volgen of er bepaalde pieken zijn in termen waarop mensen twitteren of googlen. Je kunt dan meteen tegenwicht bieden als beweringen niet kloppen. Of een promotiecampagne aanpassen. Twijfels wegnemen.”


Hoe kunnen wetenschappers er zelf aan bijdragen om het vertrouwen te verbeteren?

“De denktank pleit voor een netwerk van wetenschappers die nog heel onafhankelijk zijn, op een universiteit werken en het leuk vinden om erover te vertellen. Sommige media kennen maar een beperkte groep wetenschappers. Het idee is dat er een website komt met informatie over wetenschappers en hun interesses. Die website moet je bijhouden en je moet communicatietraining aan die wetenschappers aanbieden.”


Jij zat in de werkgroep die vertrouwen in de politie onderzocht. Hoe ging dat?

“We analyseerden dat het bij de politie voornamelijk ging om een gezagsprobleem. Bepaalde groepen zijn bewust agressief en respectloos naar de politie. Kijk naar de rellen bij Hoek van Holland. Alles is veel zichtbaarder geworden via sociale media. Iedereen heeft een cameraatje op zijn telefoon en kan dingen op YouTube zetten. De politie reageert daar niet snel genoeg op. Verder verwacht de burger dat de politie alles oplost. We zijn in gesprek met Sire om een campagne te beginnen over wat je van de politie kunt verwachten en wat je eigen verantwoordelijkheid is. Honderdvijftigduizend kleine, makkelijke zaken die kunnen worden opgelost, blijven op de plank liggen. Wij bedachten dat we daarvoor rechtenstudenten kunnen inzetten. Verder kunnen studenten journalistiek als onderdeel van hun curriculum initiatieven bij korpsen filmen en op internet zetten voor andere korpsen.”


En nu maar hopen dat jullie plannen niet in een diepe la verdwijnen.

“Als het goed is gebeurt dat niet. Voor de digitale voelspriet is bijvoorbeeld door de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit al geld vrijgemaakt.”


www.ps.tudelft.nl/symposium

In Utrecht wordt er naast het landelijke belang ook nog gestreden voor het behoud van de lokale universiteitskrant, dat op slinkse wijze door het Utrechtse college van bestuur werd weggewerkt. De universiteitsraad (Uraad) van de Universiteit Utrecht is hierdoor volledig buitenspel gezet, waar men woedend over is. In Utrecht heeft men daarom in plaats van een collegezaal het bestuursgebouw bezet.

Fractievoorzitter Thomas Wagenaar: ‘De universitaire medezeggenschap is een groot goed en het is schrijnend om te zien hoe het college van bestuur er in Utrecht mee omgaat. Ik ben blij dat de studenten in de Uraad zich niet zomaar laten afschepen.’ Naast symbolische uitingen zijn de acties vooral bedoeld als voorproefje van wat er in Maart allemaal komen gaat als de bezuinigingen in het onderwijs worden aangekondigd.

In November 2009 is er in Groningen al een bezettingsactie geweest, en de vlam is nu ook in de pan in de rest van Nederland. GSb vice-voorzitter Mo Brouwer: ‘Het gaat alle kanten op met de bezuinigingsplannen in Den Haag. Door deze plannen wordt de student al hard geraakt, maar als het kabinet op deze manier doorgaat zullen alle Nederlanders erdoor getroffen worden. Daarom is het goed om te zien dat studenten nu ook actie ondernemen!’

Het is nog onbekend hoe lang de bezettingen voort zullen duren. Aangezien deze week in studentenland de geschiedenis in zal gaan als de landelijke actieweek, bestaat de kans dat er enkele nachten overheen zullen gaan. Brouwer: ‘Ik hoop dat de colleges van bestuur en lokale autoriteiten inzien dat het hier om vreedzame acties gaat, en het voorbeeld van Groningen zullen volgen.’

Aankomende woensdag organiseert de GSb een filmvertoning over studentenactivisme door de jaren heen. Dit zal plaatsvinden in zaal A2 van het RUG Academiegebouw, aanvang 20.00u en de zaal zal om 19.30u geopend zijn.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.