Wetenschap

Desgevraagd: Proeven met CO2-opslag gaan door

Energieminister Cramer (Milieu) zet proeven met ondergrondse CO2-opslag door, ondanks protesten van omwonenden. Dat meldde NRC Handelsblad vorige week.

Minister Cramer heeft zestig miljoen euro beschikbaar gesteld voor proefprojecten voor de ondergrondse opslag van het broeikasgas koolstofdioxide in Barendrecht en Geleen.
In Barendrecht wordt het broeikasgas opgeslagen in twee voormalige aardgasvelden. Shell zal daar een deel van de CO2 die het bedrijf overhoudt als bijproduct van waterstoffabricage in de velden injecteren.
In Geleen komt CO2 onder steenkoollagen op achttienhonderd meter diepte terecht. Het gas is afkomstig uit de ammoniakfabriek van DSM, die daar recht boven ligt. Een aantal vergunningsprocedures moet nog doorlopen worden, daarna kan begonnen worden met de opslag.
“Het ziet er naar uit dat het er eindelijk van komt”, reageert prof.dr.ir. Ad Verkooijen (Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen). “Toch moet ik het nog zien gebeuren, met die sterke not in my backyard-lobby”, voegt de onderzoeker van de afdeling energietechnologie er snel aan toe. “De Nederlandse regering staat erom bekend dat ze niet erg doortastend is.”
Door het broeikasgas ondergronds op te slaan, wil de overheid de hoeveelheid broeikasgas die in de atmosfeer terechtkomt reduceren. ‘Schoon fossiel’ heet die oplossing. Het wordt beschouwd als een tussenstap op weg naar echte duurzame energiebronnen.
Een nobel streven. Maar in Barendrecht is de bevolking er minder over te spreken. Kan die CO2 niet ontsnappen, vragen sommigen zich af.
“Nee, daar hoeven ze niet bang voor te zijn”, zegt Verkooijen resoluut. “Rampen waar mensen aan refereren, zoals die van Lake Nyos, zijn onmogelijk.” Lake Nyos is een meer in Kameroen vol opgeloste koolstofdioxide die in 1986 een C02-wolk voortbracht die aan honderden mensen het leven kostte.
Maar CO2 opgelost in water levert koolzuur, en dat is corrosief spul. “Mocht er daardoor lekkage ontstaan in de stalen injectiepijpen, dan kan er altijd nog worden ingegrepen”, pareert Verkooijen, die een dergelijk scenario niet uitsluit. “De buizen worden continu in de gaten gehouden.”
Verkooijen is zelf betrokken bij een schoonfossiel project met Nuon en een aantal andere groepen van de TU, waaronder proces en energie en Delftchemtech.
Nuon wil CO2 afvangen bij zijn kolenvergassingseenheid in Buggenum. In die energiecentrale zet men kolen om in syngas, een mengeling van koolstofmonoxide en waterstofgas. Het koolstofmonoxide kan uit het mengsel gevist worden. Dat gaat makkelijker dan het verwijderen van koolstofdioxide uit de rookgassen die de meeste energiecentrales produceren.
Toch kan ook aan het scheidingsproces bij vergassingsinstallaties veel verbeterd worden. Het afvangen van het gas kost veel extra energie. “Op dit moment zijn we postdocs en promovendi aan het werven die moeten onderzoeken hoe het proces energiezuiniger kan”, zegt Verkooijen.
Het oorspronkelijke idee was om de techniek, na tests in Buggenum, grootschalig toe te passen bij de nieuw te bouwen multi fuel-centrale Magnum bij de Eemshaven. In die centrale moet, naast kolen, biomassa vergast worden. Maar de aanleg van deze energiecentrale is voorlopig stilgezet. “Formeel is nog geen beslissing genomen over de bouw van de multi fuel-centrale”, laat een woordvoerder weten.

Minister Cramer heeft zestig miljoen euro beschikbaar gesteld voor proefprojecten voor de ondergrondse opslag van het broeikasgas koolstofdioxide in Barendrecht en Geleen.
In Barendrecht wordt het broeikasgas opgeslagen in twee voormalige aardgasvelden. Shell zal daar een deel van de CO2 die het bedrijf overhoudt als bijproduct van waterstoffabricage in de velden injecteren.
In Geleen komt CO2 onder steenkoollagen op achttienhonderd meter diepte terecht. Het gas is afkomstig uit de ammoniakfabriek van DSM, die daar recht boven ligt. Een aantal vergunningsprocedures moet nog doorlopen worden, daarna kan begonnen worden met de opslag.
“Het ziet er naar uit dat het er eindelijk van komt”, reageert prof.dr.ir. Ad Verkooijen (Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen). “Toch moet ik het nog zien gebeuren, met die sterke not in my backyard-lobby”, voegt de onderzoeker van de afdeling energietechnologie er snel aan toe. “De Nederlandse regering staat erom bekend dat ze niet erg doortastend is.”
Door het broeikasgas ondergronds op te slaan, wil de overheid de hoeveelheid broeikasgas die in de atmosfeer terechtkomt reduceren. ‘Schoon fossiel’ heet die oplossing. Het wordt beschouwd als een tussenstap op weg naar echte duurzame energiebronnen.
Een nobel streven. Maar in Barendrecht is de bevolking er minder over te spreken. Kan die CO2 niet ontsnappen, vragen sommigen zich af.
“Nee, daar hoeven ze niet bang voor te zijn”, zegt Verkooijen resoluut. “Rampen waar mensen aan refereren, zoals die van Lake Nyos, zijn onmogelijk.” Lake Nyos is een meer in Kameroen vol opgeloste koolstofdioxide die in 1986 een C02-wolk voortbracht die aan honderden mensen het leven kostte.
Maar CO2 opgelost in water levert koolzuur, en dat is corrosief spul. “Mocht er daardoor lekkage ontstaan in de stalen injectiepijpen, dan kan er altijd nog worden ingegrepen”, pareert Verkooijen, die een dergelijk scenario niet uitsluit. “De buizen worden continu in de gaten gehouden.”
Verkooijen is zelf betrokken bij een schoonfossiel project met Nuon en een aantal andere groepen van de TU, waaronder proces en energie en Delftchemtech.
Nuon wil CO2 afvangen bij zijn kolenvergassingseenheid in Buggenum. In die energiecentrale zet men kolen om in syngas, een mengeling van koolstofmonoxide en waterstofgas. Het koolstofmonoxide kan uit het mengsel gevist worden. Dat gaat makkelijker dan het verwijderen van koolstofdioxide uit de rookgassen die de meeste energiecentrales produceren.
Toch kan ook aan het scheidingsproces bij vergassingsinstallaties veel verbeterd worden. Het afvangen van het gas kost veel extra energie. “Op dit moment zijn we postdocs en promovendi aan het werven die moeten onderzoeken hoe het proces energiezuiniger kan”, zegt Verkooijen.
Het oorspronkelijke idee was om de techniek, na tests in Buggenum, grootschalig toe te passen bij de nieuw te bouwen multi fuel-centrale Magnum bij de Eemshaven. In die centrale moet, naast kolen, biomassa vergast worden. Maar de aanleg van deze energiecentrale is voorlopig stilgezet.

De Raad van State heeft de milieuvergunning die de provincie Groningen aan Nuon had verstrekt voor de bouw van de energiecentrale deze week vernietigd. Volgens de Raad doet Nuon onvoldoende haar best om de uitstoot van dioxines, furanen, zware metalen en zwaveldioxide te beperken.

De oplevering van de centrale stond gepland voor 2011. Maar het is nu nog maar de vraag of de centrale er komt. “Formeel is geen beslissing genomen over de bouw van de multi fuel-centrale”, laat een woordvoerder weten. 

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.