Onderwijs

Delta neemt de Infobahn

Er is iets nieuws aan het nieuws. Tegelijk met de papieren uitgave verschijnt vandaag de eerste digitale Delta. Vanaf deze week is het Delftse universiteitsblad overal langs de elektronische snelweg verkrijgbaar.

Het is daarmee de eerste krant in Nederland, en een van de eerste tijdschriften überhaupt, die simultaan per glasvezel en in druk bij de lezers komt.

De redactie van Delta krijgt technische ondersteuning vanuit de faculteit Elektrotechniek en maakt gebruik van het World Wide Web (WWW), een mondiale verzameling van naar elkaar verwijzende documenten. Internet-abonnees kunnen de krant zowel met een grafische (Mosaic) als een tekst-viewer (Lynx) lezen. Via die laatste zijn de opgenomen illustraties niet onmiddellijk te zien, maar de kabelkrant bevat nagenoeg alles wat het origineel heeft, dus ook foto’s en mededelingen. Alleen de grotere advertenties ontbreken; annonces van studenten en medewerkers zijn wel opgenomen. De binaire versie is geen facsimile van de papieren, maar de WWW-opmaak is herkenbaar.

Delta-online vervult in aanleg de rol van het Campus Wide Information System (CWIS), die het universitaire netwerk tot nu toe ontbeerde. Delta-hoofdredacteur R. Meijer noemt deze voorziening ‘een vanzelfsprekende taak’ voor een universiteitskrant. ,,Nu we dit initiatief hebben genomen, hopen we de kans te krijgen het verder uit te bouwen”, zegt hij. Daarnaast wijst Meijer erop dat het digitaal beschikbare weekblad een service is voor de vele Delftse onderzoekers en studenten die in het buitenland verblijven. Delta zal alleen in het Nederlands verschijnen: de krant pretendeert niet een internationale roeping te hebben.

Op dit moment biedt de computereditie van Delta nog vrijwel hetzelfde als de gedrukte. Er kan echter meer. Doordat de redactie niet afhankelijk is van de beschikbaarheid van drukpersen zou ze nieuwsberichten direct kunnen publiceren in plaats van maximaal een week vast te houden. Bij follow-ups zijn verwijzingen mogelijk naar eerdere nummers, net als tussen verwante artikelen. Voorgaande edities blijven op de harde schijf, zodat een digitaal archief ontstaat.

Verder leeft de gedachte om integrale teksten van redactionele bronnen – zoals u-raadsverslagen of beleidsnotities – te incorporeren, en kan er een vrij toegankelijk discussieplatform komen. ,,Zulke extra’s kunnen de traditionele presentatie van het nieuws wezenlijk veranderen”, zegt Meijer. Hij denkt ook dat door deze grotere beschikbaarheid van informatie de betrokkenheid van personeel en studenten met de instelling versterkt kan worden.

Het WWW-protocol maakt het mogelijk ook geluid en bewegende beelden in de tekst te verwerken. Als een promovendus in de civiele techniek over animaties van een te bouwen stormvloedkering beschikt, zou de redactie die kunnen gebruiken om een lastig wetenschapsverhaal tot leven tewekken. Dergelijke ontwikkelingen kunnen de huidige krant transformeren tot een multimediaal forum.

Delta krijgt technische ondersteuning en computerfaciliteiten van de vakgroep elektronische techniek van de faculteit Elektrotechniek, die zich al geruime tijd met het WWW bezighoudt en over de hele wereld bekend is als the 17th floor. Dr. P. Groeneveld ontwikkelde de afgelopen weken de software die nodig is om de kopij op een efficiënte manier aan de reguliere produktie te onttrekken: het proces verloopt nagenoeg automatisch. De eventuele uitbouw van het produkt vereist volgens hoofdredacteur Meijer echter aanvullende middelen. (G.J.t.D.)

(Met de programma’s Mosaic en Lynx is de WWW-Delta te bereiken via de home page van de faculteit Elektrotechniek, of – direct – met hyperlink http://www.delta.tudelft.nl/laatste/voorpagina.html.)

Ger-Jan te Dorsthorst


Een proefpagina van Delta zoals die de afgelopen weken al te zien was

Er is iets nieuws aan het nieuws. Tegelijk met de papieren uitgave verschijnt vandaag de eerste digitale Delta. Vanaf deze week is het Delftse universiteitsblad overal langs de elektronische snelweg verkrijgbaar. Het is daarmee de eerste krant in Nederland, en een van de eerste tijdschriften überhaupt, die simultaan per glasvezel en in druk bij de lezers komt.

De redactie van Delta krijgt technische ondersteuning vanuit de faculteit Elektrotechniek en maakt gebruik van het World Wide Web (WWW), een mondiale verzameling van naar elkaar verwijzende documenten. Internet-abonnees kunnen de krant zowel met een grafische (Mosaic) als een tekst-viewer (Lynx) lezen. Via die laatste zijn de opgenomen illustraties niet onmiddellijk te zien, maar de kabelkrant bevat nagenoeg alles wat het origineel heeft, dus ook foto’s en mededelingen. Alleen de grotere advertenties ontbreken; annonces van studenten en medewerkers zijn wel opgenomen. De binaire versie is geen facsimile van de papieren, maar de WWW-opmaak is herkenbaar.

Delta-online vervult in aanleg de rol van het Campus Wide Information System (CWIS), die het universitaire netwerk tot nu toe ontbeerde. Delta-hoofdredacteur R. Meijer noemt deze voorziening ‘een vanzelfsprekende taak’ voor een universiteitskrant. ,,Nu we dit initiatief hebben genomen, hopen we de kans te krijgen het verder uit te bouwen”, zegt hij. Daarnaast wijst Meijer erop dat het digitaal beschikbare weekblad een service is voor de vele Delftse onderzoekers en studenten die in het buitenland verblijven. Delta zal alleen in het Nederlands verschijnen: de krant pretendeert niet een internationale roeping te hebben.

Op dit moment biedt de computereditie van Delta nog vrijwel hetzelfde als de gedrukte. Er kan echter meer. Doordat de redactie niet afhankelijk is van de beschikbaarheid van drukpersen zou ze nieuwsberichten direct kunnen publiceren in plaats van maximaal een week vast te houden. Bij follow-ups zijn verwijzingen mogelijk naar eerdere nummers, net als tussen verwante artikelen. Voorgaande edities blijven op de harde schijf, zodat een digitaal archief ontstaat.

Verder leeft de gedachte om integrale teksten van redactionele bronnen – zoals u-raadsverslagen of beleidsnotities – te incorporeren, en kan er een vrij toegankelijk discussieplatform komen. ,,Zulke extra’s kunnen de traditionele presentatie van het nieuws wezenlijk veranderen”, zegt Meijer. Hij denkt ook dat door deze grotere beschikbaarheid van informatie de betrokkenheid van personeel en studenten met de instelling versterkt kan worden.

Het WWW-protocol maakt het mogelijk ook geluid en bewegende beelden in de tekst te verwerken. Als een promovendus in de civiele techniek over animaties van een te bouwen stormvloedkering beschikt, zou de redactie die kunnen gebruiken om een lastig wetenschapsverhaal tot leven tewekken. Dergelijke ontwikkelingen kunnen de huidige krant transformeren tot een multimediaal forum.

Delta krijgt technische ondersteuning en computerfaciliteiten van de vakgroep elektronische techniek van de faculteit Elektrotechniek, die zich al geruime tijd met het WWW bezighoudt en over de hele wereld bekend is als the 17th floor. Dr. P. Groeneveld ontwikkelde de afgelopen weken de software die nodig is om de kopij op een efficiënte manier aan de reguliere produktie te onttrekken: het proces verloopt nagenoeg automatisch. De eventuele uitbouw van het produkt vereist volgens hoofdredacteur Meijer echter aanvullende middelen. (G.J.t.D.)

(Met de programma’s Mosaic en Lynx is de WWW-Delta te bereiken via de home page van de faculteit Elektrotechniek, of – direct – met hyperlink http://www.delta.tudelft.nl/laatste/voorpagina.html.)

Ger-Jan te Dorsthorst


Een proefpagina van Delta zoals die de afgelopen weken al te zien was

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.