Onderwijs

Delftse master onder vuur om ‘desinformatie over klimaat verandering’

Krijgen TU-studenten misleidende data over klimaat voorgeschoteld? Een klimaatonderzoeker beticht de door Shell gesponsorde sectie offshore engineering van ‘cherry picking’.

De hoeveelheid Noordpoolijs bereikte vorig najaar een nieuw dieptepunt. (Foto: William Bossen/Unsplash)

‘Keer op keer is bewezen dat interne variaties, vulkaanuitbarstingen en zonnecycli de huidige opwarming niet kunnen verklaren’, schrijft klimaatonderzoeker Arthur Oldeman deze week in een reeks tweets die voor aardig wat ophef zorgden. Tot zijn ergernis ziet hij dat deze factoren een prominente plek hebben gekregen op een van de slides van het college Environmental issues and the arctic, onderdeel van het 3mE-vak arctic offshore engineering. Ze worden eerder aangestipt dan de menselijke invloed op het klimaat.

Als informatie over klimaatverandering op deze manier wordt gepresenteerd, dan is er iets goed mis bij de TU, meent Oldeman, een promovendus die zich bezighoudt met klimaatmodellering bij het Institute for Maritime and Atmospheric Research (IMAU) van de Universiteit Utrecht. In een reeks van 23 tweets somt hij zijn bezwaren op.

‘De slides staan vol met klimaat misinformatie en gebruikt bekende twijfeltechnieken’, schrijft Oldeman (sic). Oldeman (@merlijn_o) constateert dat de suggestie gewekt wordt dat klimaatverandering nog een discussie is tussen voor- en tegenstanders. Daarbij zou de docent voorbijgaan aan de brede wetenschappelijke consensus over dit onderwerp.

‘Dit staat haaks op klimaatambities die de TU Delft uitdraagt’

Een student bij het IMAU had Oldeman wat lacherig gewezen op het college dat een medestudent aan de TU Delft volgt. “Ik dacht dat dit soort verwarring zaaien iets uit het verleden was”, vertelt Oldeman. “Tegelijkertijd vond ik het triest dat zoiets op de TU Delft verkondigd kan worden omdat het zo haaks staat op de klimaatambities die ze uitdragen.”

Ook signaleert Oldeman cherry picking (alleen data laten zien die goed uitkomt) en herhaaldelijk het gebruik van oudere data, bijvoorbeeld tot 2000, terwijl recentere gegevens een veel ernstiger beeld geven van de klimaatverandering. Bijvoorbeeld over de hoeveelheid Noordpoolijs in het najaar dat vorig een nieuw dieptepunt bereikte.

Trends in zee-ijs volgens het college (links) en volgens NOAA (rechts). (Beeld samengesteld door Delta) 

Wat ook niet helpt is dat de betreffende docent, die niet wilde reageren op vragen van Delta, werkt bij sectie offshore engineering (faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen), een door Shell gesponsorde groep volgens de website

‘Dit is een universiteit onwaardig’

Oldeman kreeg bijval van transitieprofessor Jan Rotmans (Erasmus Universiteit): “Desinformatie over klimaatverandering wordt anno 2022 gedoceerd aan de @TUDelft, door een hoofddocent die onderdeel is van de Offshore Engineering groep die o.a. gesponsord wordt door Shell. Hoog tijd om de verspreiding van deze wetenschappelijke prietpraat te stoppen”.

En van weerman Gerrit Hiemstra. Hij schreef over “Een grote blamage voor de @tudelft waar klaarblijkelijk desinformatie over het klimaat gebruikt wordt in colleges. Dit is een universiteit onwaardig! Ik hoop dat hier snel maatregelen tegen genomen worden.”

Via het officiële @TU Delft account reageerde de TU snel: “Dit lijkt inderdaad niet aan te sluiten op wat we TU-breed beogen op gebied van #ClimateAction. We zijn aan het uitzoeken hoe ‘t zit.” En even later:Het draadje van @merlijn_o maakt sowieso duidelijk dat de slides aan een update toe zijn, en dat gebeurt nu in overleg met de vakgroep.”

Fossiele brandstoffen wel benoemd
Geen van de bovenstaande heren was bij het bewuste college aanwezig. Dezelfde les werd in 2018 opgenomen door Collegerama. De docent presenteert grafieken die niet up-to-date zijn, maar hij vermeldt tijdens het college – in ieder geval in 2018 – er vaak bij dat de huidige temperaturen en C02-concentraties inmiddels hoger liggen. Hij heeft het ook expliciet over de rol van fossiele brandstoffen. Die term komt niet op de slides voor. Ook daar viel Oldeman over.

‘Slides kunnen niet los worden gezien van de duiding van de docent’

Pim van der Male, coördinator van de master offshore engineering, laat desgevraagd weten dat de docent in kwestie “pertinent geen ‘klimaatontkenner’ [is] en ook niet de bedoeling [heeft] om dit uit te dragen.”

Dat er sprake zou zijn van misinformatie spreekt hij tegen. “Sommige slides die op Twitter geplaatst zijn, zouden als zodanig uitgelegd kunnen worden. Slides vormen slechts een component van een college en kunnen niet los worden gezien van de duiding van de docent en de interactie met de studenten.”

En hoe zit het met eventuele belangenverstrengeling? Shell draagt inderdaad bij aan onderzoeksprojecten van de sectie offshore engineering. Die onderzoeken hebben allemaal te maken met offshore windenergie, laat Van der Male weten. “Dergelijke constructies zijn zeer gebruikelijk voor vakgroepen en bovendien een voorwaarde voor financiering door instanties zoals RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).”

“De opleiding offshore & dredging engineering is vooral gericht op renewable energy (met name wind). In het nieuwe curriculum zal dit nog nadrukkelijker het geval zijn, en er zal geen aandacht meer gegeven worden aan olie- en gasontwikkelingen. Of hooguit voor het historisch perspectief.”

Jos Wassink en Tomas van Dijk

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.