Onderwijs

‘Is Delft te duur of wordt Delft te duur?’

‘Is Delft te duur of wordt Delft te duur?’, is de vraag die de VSSD en de Koornbeurs donderdag dertien februari beantwoord hopen te krijgen. In de Koornbeurs wordt dan een forumdiscussie over jongerenhuisvesting georganiseerd waarbij vertegenwoordigers van universiteit, politiek en studentengemeenschap aanwezig zullen zijn.

br />
De VSSD wil met de forumdiscussie aandacht vragen voor hun pleit voor een apart jongerenhuisvestingsbeleid. Er zal gediscussieerd worden over hoe verstandig het is van de TU om honderdtwaalf zeer goedkope wooneenheden op het complex Gimmie Shelter te laten slopen zonder dat er vergelijkbare, goedkope woonruimte wordt aangeboden. Een Tweede Kamerlid en de Delftse wethouder voor huisvesting zullen tijdens het forum antwoord geven op de vraag of er voor studenten nog enige compensatie te verwachten is voor de ecotax en de gestegen gemeentelijke heffingen.

De aanwezige DUWO-vertegenwoordiger zal aan de tand worden gevoeld over onder andere de huurverhogingen. Verder staan op de agenda: de afschaffing van huursubsidie voor onzelfstandige woonruimte, de aan huurders doorberekende Onroerende Zaak Belasting en het Delftse woningtoewijzingssysteem. Ook de bouwplannen van de DUWO mogen door forumleden en publiek in de zaal tegen het licht worden gehouden.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de discussie gevoerd zou worden aan de hand van de uitkomsten van het opiniespel dat de VSSD eind november op Internet organiseerde. Hiervan is niet veel terechtgekomen omdat, volgens Jeroen Winkel die destijds spelleider was, te weinig mensen meegedaan hebben. ,,Er waren wel veel mensen die inlogden, maar slechts enkelen snapten het spel. Er was geen touw aan vast te knopen, vinden ook wij nu. Uiteindelijk deden maar 35 mensen mee. We hebben toch nog drie mensen blij kunnen maken met een leuke prijs.”
(P.v.D.)

‘Is Delft te duur of wordt Delft te duur?’, is de vraag die de VSSD en de Koornbeurs donderdag dertien februari beantwoord hopen te krijgen. In de Koornbeurs wordt dan een forumdiscussie over jongerenhuisvesting georganiseerd waarbij vertegenwoordigers van universiteit, politiek en studentengemeenschap aanwezig zullen zijn.

De VSSD wil met de forumdiscussie aandacht vragen voor hun pleit voor een apart jongerenhuisvestingsbeleid. Er zal gediscussieerd worden over hoe verstandig het is van de TU om honderdtwaalf zeer goedkope wooneenheden op het complex Gimmie Shelter te laten slopen zonder dat er vergelijkbare, goedkope woonruimte wordt aangeboden. Een Tweede Kamerlid en de Delftse wethouder voor huisvesting zullen tijdens het forum antwoord geven op de vraag of er voor studenten nog enige compensatie te verwachten is voor de ecotax en de gestegen gemeentelijke heffingen.

De aanwezige DUWO-vertegenwoordiger zal aan de tand worden gevoeld over onder andere de huurverhogingen. Verder staan op de agenda: de afschaffing van huursubsidie voor onzelfstandige woonruimte, de aan huurders doorberekende Onroerende Zaak Belasting en het Delftse woningtoewijzingssysteem. Ook de bouwplannen van de DUWO mogen door forumleden en publiek in de zaal tegen het licht worden gehouden.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de discussie gevoerd zou worden aan de hand van de uitkomsten van het opiniespel dat de VSSD eind november op Internet organiseerde. Hiervan is niet veel terechtgekomen omdat, volgens Jeroen Winkel die destijds spelleider was, te weinig mensen meegedaan hebben. ,,Er waren wel veel mensen die inlogden, maar slechts enkelen snapten het spel. Er was geen touw aan vast te knopen, vinden ook wij nu. Uiteindelijk deden maar 35 mensen mee. We hebben toch nog drie mensen blij kunnen maken met een leuke prijs.”
(P.v.D.)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.