Opinie

Delft mist een technopolis

De TU Delft moet de ondernemingszin van zijn afgestudeerden meer stimuleren, vindt Peter Idenburg, decaan van de faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM).

Www.ondernemen.tudelft.nl. Bespaart u de moeite deze website te bezoeken. Hij bestaat namelijk nog niet, maar dat gaat binnenkort veranderen. Ondanks dat Delft succesvolle ‘starters’ heeft voortgebracht, is de TU laat op gang gekomen met het stimuleren en ondersteunen van ondernemerschap. Maar een technische universiteit met ambitie zal het ondernemerschap prominent in zijn vaandel moeten dragen. In de toekomst moet de Technische Universiteit het centrum zijn van een technopolis, een sterke kennisregio, waarin de universiteit samenwerkt met andere kennisinstituten, zoals TNO, de gemeentelijke en provinciale overheid, het bedrijfsleven en jonge ondernemers .


1 Illustratie: Gripp

Silicon Valley is ondenkbaar zonder de twee beroemde universiteiten in de regio, Stanford en Berkeley. De bekende ‘hightech’ Route 128 in Massachusetts heeft zich kunnen ontwikkelen dankzij MIT en de Harvard-universiteit in de directe nabijheid. MIT-alumni en docenten hebben in de loop van de tijd vierduizend ondernemingen opgezet met 1,1 miljoen werknemers. Maar er zijn ook nieuwe voorbeelden. Austin Texas produceert een kwart van alle computers ter wereld, met onder andere Dell computers, begonnen door een negentienjarige student van de universiteit aldaar – vijftien jaar later is zijn omzet groter dan die van Philips. Aken, met de grootste TU van Duitsland, heeft een indrukwekkend hightech park. Eindhoven, in het industriële hart van Nederland, krijgt binnenkort de nieuwe Philips hightech-campus. Leiden heeft zijn bioscience park.

En Delft? Delft, een belangrijk centrum van technologische kennis, herbergt een enorm potentieel, maar mist een platform dat ondernemerschap aanmoedigt en ondersteunt. Delft kan hierin niet achter blijven. Zo’n omgeving van ‘hightech’- ondernemerschap is van directe invloed op de kwaliteit van het ‘merk’ Delft, levert opdrachten voor de universiteit, maakt het aantrekkelijker voor wetenschappers zich in de regio te vestigen, helpt goede studenten aan te trekken. Driekwart van de jonge starters blijft in de regio en houdt contact met de universiteit. Bijna de helft maakt gebruik van universitaire faciliteiten, een derde zet stagiaires in van de universiteit. Kortom, jong ondernemerschap is zeer bevorderlijk voor de positie van een universiteit en de regio, waarin deze is gevestigd.
Eigen bedrijf

De 21e eeuw biedt zicht op grote doorbraken van hightech-bedrijven, de zogenaamde ‘brainpower industries‘.

U kent het lijstje wel: micro-elektronica, biotechnologie, nieuwe materialen, telecommunicatie, robotica, software encomputertechnologie, genomics etcetera. Nieuwe ondernemingen op deze terreinen zijn een bron van welvaart en werkgelegenheid. Een derde van alle nieuwe banen ontstaat bij startende ondernemingen. Europa en zeker Nederland heeft een structureel tekort aan (jonge) ondernemers, die in staat zijn de kansen die nieuwe technologieën bieden, te vertalen in nieuwe producten en diensten. De kansen worden nog versterkt door de integratie van de Europese markt en de komst van de euro. Maar van alle Nederlandse studenten heeft slechts zeven procent de ambitie om binnen drie jaar na het afstuderen een eigen bedrijf te beginnen. Gelukkig is in het hoger onderwijs een kentering gaande en lijkt de interesse van studenten voor het ondernemerschap sterk toe te nemen. Wie beter dan de studenten en alumni van een technische universiteit kunnen die noodzakelijke omslag verzorgen door met die bedrijven te beginnen?

De universiteit van de 21ste eeuw kan geen topuniversiteit zijn zonder een duidelijke bijdrage aan het ondernemerschap en het starten of ondersteunen van nieuwe bedrijven. Van basisschool tot universiteit, door het hele onderwijs heen moeten scholieren en studenten ‘ondernemend’ onderwijs krijgen. Daarbij moet het onderwijs meer aandacht geven aan bepaalde voor het ondernemerschap belangrijke vaardigheden, zoals flexibiliteit, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, het nemen van risico en het leren omgaan met onzekerheden. Overigens zijn dat eigenschappen die de huidige arbeidsmarkt ook vraagt van nieuwe werknemers. Het traditionele, klassikale onderwijs heeft de neiging veel te dociele leerlingen af te leveren.

Decaan faculteit Techniek, Bestuur en Management

In januari begint bij TBM een serie gastcolleges van prominente binnenlandse en buitenlandse ondernemers. Op 24 januari 2000 om 13.00 uur in de aula: Durk Jager, ooit twee jaar L&R-student te Delft, thans president van Procter & Gamble. Kijk binnenkort in Delta, op posters en op www.ondernemen.tudelft.nl

Www.ondernemen.tudelft.nl. Bespaart u de moeite deze website te bezoeken. Hij bestaat namelijk nog niet, maar dat gaat binnenkort veranderen. Ondanks dat Delft succesvolle ‘starters’ heeft voortgebracht, is de TU laat op gang gekomen met het stimuleren en ondersteunen van ondernemerschap. Maar een technische universiteit met ambitie zal het ondernemerschap prominent in zijn vaandel moeten dragen. In de toekomst moet de Technische Universiteit het centrum zijn van een technopolis, een sterke kennisregio, waarin de universiteit samenwerkt met andere kennisinstituten, zoals TNO, de gemeentelijke en provinciale overheid, het bedrijfsleven en jonge ondernemers .


1 Illustratie: Gripp

Silicon Valley is ondenkbaar zonder de twee beroemde universiteiten in de regio, Stanford en Berkeley. De bekende ‘hightech’ Route 128 in Massachusetts heeft zich kunnen ontwikkelen dankzij MIT en de Harvard-universiteit in de directe nabijheid. MIT-alumni en docenten hebben in de loop van de tijd vierduizend ondernemingen opgezet met 1,1 miljoen werknemers. Maar er zijn ook nieuwe voorbeelden. Austin Texas produceert een kwart van alle computers ter wereld, met onder andere Dell computers, begonnen door een negentienjarige student van de universiteit aldaar – vijftien jaar later is zijn omzet groter dan die van Philips. Aken, met de grootste TU van Duitsland, heeft een indrukwekkend hightech park. Eindhoven, in het industriële hart van Nederland, krijgt binnenkort de nieuwe Philips hightech-campus. Leiden heeft zijn bioscience park.

En Delft? Delft, een belangrijk centrum van technologische kennis, herbergt een enorm potentieel, maar mist een platform dat ondernemerschap aanmoedigt en ondersteunt. Delft kan hierin niet achter blijven. Zo’n omgeving van ‘hightech’- ondernemerschap is van directe invloed op de kwaliteit van het ‘merk’ Delft, levert opdrachten voor de universiteit, maakt het aantrekkelijker voor wetenschappers zich in de regio te vestigen, helpt goede studenten aan te trekken. Driekwart van de jonge starters blijft in de regio en houdt contact met de universiteit. Bijna de helft maakt gebruik van universitaire faciliteiten, een derde zet stagiaires in van de universiteit. Kortom, jong ondernemerschap is zeer bevorderlijk voor de positie van een universiteit en de regio, waarin deze is gevestigd.
Eigen bedrijf

De 21e eeuw biedt zicht op grote doorbraken van hightech-bedrijven, de zogenaamde ‘brainpower industries‘.

U kent het lijstje wel: micro-elektronica, biotechnologie, nieuwe materialen, telecommunicatie, robotica, software encomputertechnologie, genomics etcetera. Nieuwe ondernemingen op deze terreinen zijn een bron van welvaart en werkgelegenheid. Een derde van alle nieuwe banen ontstaat bij startende ondernemingen. Europa en zeker Nederland heeft een structureel tekort aan (jonge) ondernemers, die in staat zijn de kansen die nieuwe technologieën bieden, te vertalen in nieuwe producten en diensten. De kansen worden nog versterkt door de integratie van de Europese markt en de komst van de euro. Maar van alle Nederlandse studenten heeft slechts zeven procent de ambitie om binnen drie jaar na het afstuderen een eigen bedrijf te beginnen. Gelukkig is in het hoger onderwijs een kentering gaande en lijkt de interesse van studenten voor het ondernemerschap sterk toe te nemen. Wie beter dan de studenten en alumni van een technische universiteit kunnen die noodzakelijke omslag verzorgen door met die bedrijven te beginnen?

De universiteit van de 21ste eeuw kan geen topuniversiteit zijn zonder een duidelijke bijdrage aan het ondernemerschap en het starten of ondersteunen van nieuwe bedrijven. Van basisschool tot universiteit, door het hele onderwijs heen moeten scholieren en studenten ‘ondernemend’ onderwijs krijgen. Daarbij moet het onderwijs meer aandacht geven aan bepaalde voor het ondernemerschap belangrijke vaardigheden, zoals flexibiliteit, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, het nemen van risico en het leren omgaan met onzekerheden. Overigens zijn dat eigenschappen die de huidige arbeidsmarkt ook vraagt van nieuwe werknemers. Het traditionele, klassikale onderwijs heeft de neiging veel te dociele leerlingen af te leveren.

Decaan faculteit Techniek, Bestuur en Management

In januari begint bij TBM een serie gastcolleges van prominente binnenlandse en buitenlandse ondernemers. Op 24 januari 2000 om 13.00 uur in de aula: Durk Jager, ooit twee jaar L&R-student te Delft, thans president van Procter & Gamble. Kijk binnenkort in Delta, op posters en op www.ondernemen.tudelft.nl

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.