Campus

Delft en Michigan in onderwijszaken

Enthousiast kwam hij terug, de delegatie van de TU Delft die op 15 januari naar Michigan vertrok. Eerder was een delegatie van de Universiteit van Michigan in Delft op bezoek geweest.

Vorige week volgde het tegenbezoek. Tijdens dit bezoek kwam verregaande samenwerking op het gebied van onderwijs ter sprake.

Doel van het bezoek was het in stand houden van een goede vriendschap. Op 29 mei 1996 hadden beide universiteiten een instellingsovereenkomst getekend. Een ander belangrijk doel van de reis was samenwerking op het gebied van onderwijs. Er zijn plannen om delen van curricula zodanig op elkaar af te stemmen dat studenten uit Michigan probleemloos een half jaar in Delft kunnen studeren en omgekeerd. Deze plannen zijn het verst gevorderd bij Elektrotechniek en Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek.

De vakgroep elektronische instrumentatie van Elektro heeft al sinds 1982 goede contacten met Michigan. Die probeert dr. R.F. Wolffenbuttel nu om te zetten in een gezamenlijk deel van het studieprogramma. ,,Professor Middelhoek werkte al nauw samen met professor Kensall Wise. Er zijn veel overeenkomsten tussen het onderzoek dat in Michigan wordt gedaan en dat van ons.”

In 1991 kwam Wise voor een kort verblijf naar Delft. In 1992 volgde een sabbatical van Wolffenbuttel aan Michigan. Hij nam drie studenten mee. Zij mochten onderzoek doen in een soort Dimes. Toen in mei 1996 een officiële delegatie van Michigan naar Delft kwam, werd afgesproken de bestaande contacten uit te breiden. De afvaardiging van Michigan was vooral gebrand op de uitwisseling van studenten op meerdere vakgebieden.

Wolffenbuttel: ,,We hebben nu afgesproken te gaan werken aan zogenaamde ‘team taught courses‘ voor Elektrotechniek. Dat zijn colleges voor derde- en vierdejaars studenten die op hetzelfde moment met dezelfde inhoud en dezelfde studiepunten zowel in Michigan als in Delft worden gegeven.”

De vakken worden in het Engels gegeven. Er wordt nu gewerkt aan het afstemmen van beide studieprogramma’s. Zo moeten ongeveer zeven vakken geschikt worden gemaakt voor deze uitwisseling om een volwaardige uitwisseling mogelijk te maken. Deze vakken moeten wat betreft docenten, tijdstip en studiepunten op elkaar aansluiten.
Proefdraaien

Wolffenbuttel: ,,We hebben een behoorlijke klus mee naar huis gekregen. De stof moet niet alleen vertaald worden in het Engels, ook een deel van het curriculum moet aangepast worden. Maar met een beetje goede wil moeten we toch in het studiejaar 1998-’99 kunnen draaien. We zouden zelfs kunnen proberen met een beperkt aantal studenten proef te draaien in het komend studiejaar.”

Tussen de beide faculteiten Lucht- en Ruimtevaarttechniek is eenzelfde afspraak gemaakt voor een dergelijk pilot-project. Hier zit men zelfs te denken aan colleges door middel vantele-conferencing. Het gaat hier om vierde- en vijfdejaars colleges van de mastersopleiding. Met name dit project maakt kans op geld van het college van bestuur.

De faculteit Bouwkunde was afgevaardigd om zich te oriënteren op samenwerking met de School of Architecture. Eén van deze delegatieleden, L.A. van der Meer, kwam enthousiast terug. Ze zegt: ,,Het bezoek was verrassend leuk. Zolang we internationalisering hoog in het vaandel hebben staan, is het zeker de moeite waard om te bekijken op welke punten we kunnen samenwerken met de Universiteit van Michigan.”
(J.W.)

Enthousiast kwam hij terug, de delegatie van de TU Delft die op 15 januari naar Michigan vertrok. Eerder was een delegatie van de Universiteit van Michigan in Delft op bezoek geweest. Vorige week volgde het tegenbezoek. Tijdens dit bezoek kwam verregaande samenwerking op het gebied van onderwijs ter sprake.

Doel van het bezoek was het in stand houden van een goede vriendschap. Op 29 mei 1996 hadden beide universiteiten een instellingsovereenkomst getekend. Een ander belangrijk doel van de reis was samenwerking op het gebied van onderwijs. Er zijn plannen om delen van curricula zodanig op elkaar af te stemmen dat studenten uit Michigan probleemloos een half jaar in Delft kunnen studeren en omgekeerd. Deze plannen zijn het verst gevorderd bij Elektrotechniek en Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek.

De vakgroep elektronische instrumentatie van Elektro heeft al sinds 1982 goede contacten met Michigan. Die probeert dr. R.F. Wolffenbuttel nu om te zetten in een gezamenlijk deel van het studieprogramma. ,,Professor Middelhoek werkte al nauw samen met professor Kensall Wise. Er zijn veel overeenkomsten tussen het onderzoek dat in Michigan wordt gedaan en dat van ons.”

In 1991 kwam Wise voor een kort verblijf naar Delft. In 1992 volgde een sabbatical van Wolffenbuttel aan Michigan. Hij nam drie studenten mee. Zij mochten onderzoek doen in een soort Dimes. Toen in mei 1996 een officiële delegatie van Michigan naar Delft kwam, werd afgesproken de bestaande contacten uit te breiden. De afvaardiging van Michigan was vooral gebrand op de uitwisseling van studenten op meerdere vakgebieden.

Wolffenbuttel: ,,We hebben nu afgesproken te gaan werken aan zogenaamde ‘team taught courses‘ voor Elektrotechniek. Dat zijn colleges voor derde- en vierdejaars studenten die op hetzelfde moment met dezelfde inhoud en dezelfde studiepunten zowel in Michigan als in Delft worden gegeven.”

De vakken worden in het Engels gegeven. Er wordt nu gewerkt aan het afstemmen van beide studieprogramma’s. Zo moeten ongeveer zeven vakken geschikt worden gemaakt voor deze uitwisseling om een volwaardige uitwisseling mogelijk te maken. Deze vakken moeten wat betreft docenten, tijdstip en studiepunten op elkaar aansluiten.
Proefdraaien

Wolffenbuttel: ,,We hebben een behoorlijke klus mee naar huis gekregen. De stof moet niet alleen vertaald worden in het Engels, ook een deel van het curriculum moet aangepast worden. Maar met een beetje goede wil moeten we toch in het studiejaar 1998-’99 kunnen draaien. We zouden zelfs kunnen proberen met een beperkt aantal studenten proef te draaien in het komend studiejaar.”

Tussen de beide faculteiten Lucht- en Ruimtevaarttechniek is eenzelfde afspraak gemaakt voor een dergelijk pilot-project. Hier zit men zelfs te denken aan colleges door middel vantele-conferencing. Het gaat hier om vierde- en vijfdejaars colleges van de mastersopleiding. Met name dit project maakt kans op geld van het college van bestuur.

De faculteit Bouwkunde was afgevaardigd om zich te oriënteren op samenwerking met de School of Architecture. Eén van deze delegatieleden, L.A. van der Meer, kwam enthousiast terug. Ze zegt: ,,Het bezoek was verrassend leuk. Zolang we internationalisering hoog in het vaandel hebben staan, is het zeker de moeite waard om te bekijken op welke punten we kunnen samenwerken met de Universiteit van Michigan.”
(J.W.)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.