Onderwijs

Debatavonden over kabinetsplannen

De online-petitie van onder meer de LSVb, Rood en de ISO tegen de bezuinigingen in het hoger onderwijs van het kabinet is binnen een week 65 duizend keer ondertekend. De actievoerders willen deze week nog veel meer studenten bereiken.

Zo organiseert de LSVb met lokale studentenvakbonden informatie- en debatavonden om studenten ‘op het ergste’ voor te bereiden. Vanavond is er een bijeenkomst in de Koornbeurs van de VSSD, met onder meer D66’er Boris van de Ham en VVD’er Wil Lucas-Smeerdijk.

Inlichten
Doel van de bijeenkomsten is studenten inlichten over de regeringsplannen. Het collegegeld gaat omhoog voor ‘langstudeerders’ en zij raken hun ov-kaart kwijt. Ook verdwijnt de studiefinanciering voor de master.

Begroting
Hoe de regeringsplannen er in de praktijk precies uit gaan zien is nog niet helemaal duidelijk. Op 29 november wordt de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer gesproken. Voor die tijd willen de studentenorganisaties, waaronder het ISO en de LSVb, de petitie aanbieden aan de minister van Onderwijs.

De zorg geldt ook voor de begrotingen van de faculteiten Bouwkunde (afname groot aantal fte’s), TNW (teruglopende reservepositie) en L&R (afname wetenschappelijk personeel), 3mE (40 fte aan promovendi erbij ondanks financieel zware tijden) en de Universiteitsdienst (huur niet gebaseerd op afschrijvingskosten).

De sr is ’tevreden’ met de door het cvb voorgestelde herijking. Die moet er voor zorgen dat elke faculteit in 2011 minimaal een sluitende begroting heeft. Wel adviseert de sr het cvb onder meer om ‘de begrotingsplannen van de beheerseenheden sterk in de gaten te houden’ zodat ze een ‘reële begroting indienen of om te voorkomen dat deze opzettelijk een negatieve begroting opstellen’.

De sr vreest dat investeringen in vastgoed in het kader van het campusplan leiden tot een (te) grote afname van het eigen vermogen. Daarom wil de sr dat er bescheiden geleend zal worden en garanties dat het lukt om de rente en aflossing te betalen.

Bij dat laatste kon collegelid Paul Rullmann de sr geruststellen. Hij benadrukte dat de TU weliswaar investeert in vastgoed, maar dat dat ‘niet voor de lol’ gebeurt. Het gaat dan om noodzakelijk onderhoud, renovatie en nieuwbouw zoals bij TNW, de Plint van CiTG en het Learning Center.

Voor investeringen in vastgoed is er een nieuw Meerjaren Vastgoed Investeringsplan, waarin projecten staan die de TU graag wil uitvoeren en dat deze week naar de raad van toezicht is gegaan. “Wie er niet in staat, is niet aan de beurt”, stelde Rullmann. De projecten die wel in het plan staan, worden volgens hem per stuk uitgevoerd en alleen nadat is gebleken dat er voor dat project geld is of dat het geld verantwoord geleend kan worden.

Het collegegeld gaat omhoog voor ‘langstudeerders’ en zij raken hun ov-kaart kwijt. Ook verdwijnt de studiefinanciering voor de master.

Begroting
Hoe de regeringsplannen er in de praktijk precies uit gaan zien is nog niet helemaal duidelijk. Op 29 november wordt de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer besproken. Voor die tijd willen de studentenorganisaties, waaronder het ISO en de LSVb, de petitie aanbieden aan de minister van Onderwijs.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.