Wetenschap

De twintig miljoen van PPS MIBITON

,,Een groot deel van de vaderlandse aardgasbaten wordt omgezet in staal en beton, maar niet alle.” De maandag geopende advanced fermentation facilities in het Kluyver Laboratorium, zijn gefinancierd met gas uit Slochteren.

br />
Dit zei de Wageningse hoogleraar Jacobsen maandag tijdens de opening van de nieuwe fermentatie-faciliteiten. Jacobsen is penningmeester van de stichting PPS MIBITON, wat staat voor ‘Publieke en Private Samenwerking Materiële Infrastructuur Biotechnologisch Onderzoek in Nederland’. De stichting kreeg van het rijk twintig miljoen gulden ter beschikking om de kennisinfrastructuur op het gebied van biotechnologie te versterken.

Daarvan is inmiddels nog ruim 4 miljoen over. De rest is al verdeeld over verscheidene projecten, waaronder 2,4 miljoen voor de bouw van de advanced fermentation facilities in het laboratorium aan de Julianalaan. De weg die deze 2,4 miljoen gulden aflegde van de gaskraan in Slochteren naar de het Kluyver Laboratorium in Delft kent vele afkortingen.

,,Jaren geleden besloot het rijk dat 5 miljard gulden van het geld dat verdiend was met de verkoop van aardgas geïnvesteerd moest worden in infrastructurele werken. Hierbij kan gedacht worden aan de Betuwelijn, de Hoge Snelheids Lijn en uitbreiding van de Rotterdamse haven”, aldus Jacobsen. Het geld werd verdeeld door de ICES, de Interdepartementale Commissie voor het Economisch Structuurbeleid. Deze commissie besloot dat de 5 miljard gulden niet alleen moest leiden tot meer staal en beton, maar ook tot een stevigere kennisinfrastructuur.

Ongeveer 5 procent van het aardgasgeld, zo’n 200 miljoen gulden, kwam terecht bij OCW, het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. OCW stelde het geld beschikbaar voor projecten ter verbetering van het onderzoek aan instituten en universiteiten. Een van de aanvragers van een deel van het enorme fonds was PPS MIBITON. Deze stichting werd geïnitieerd door de ABON en de NIABA, twee grote biotechnologische onderzoeksassociaties in Nederland.
Verbouwing

De aanvraag werd gehonoreerd en PPS MIBITON mocht 20 miljoen gulden gaan besteden aan projecten die aan een aantal criteria voldeden. Jacobsen: ,,De projecten moesten de kennisinfrastructuur versterken, de duurzame samenwerking tussen universiteiten en het bedrijfsleven verbeteren en ze moesten een goede kans maken om binnen 5 jaar de helft van het geïnvesteerde bedrag terug te verdienen.” Dit laatste werd het principe van het revolving fund genoemd.

Het voorstel van de onderzoeksschool BSDL, Biotechnological Sciences Delft Leiden, om de fermentatie faciliteiten van het Kluyver Laboratorium uit te breiden met een aantal state-of-the-art installaties voldeed aan de eisen. De grote verbouwing kon dus beginnen. In het BSDL-project werkt, zoals voorgeschreven, een aantal grote bedrijven met de TU samen. Onder andere Heineken, DSM, Gist Brocades en Unilever zullen onderzoeklaten verrichten met de nieuwe apparatuur en zo meehelpen om de helft van de investering terug te betalen.

Na Jacobsen was het de beurt aan collegevoorzitter De Voogd, die het nieuwe lab opende. De genodigden staarden met argwaan naar hun glas groene champagne. ,,Het eerste product van de nieuwe fermentatiefaciliteit. Het schijnt veilig te zijn”, aldus De Voogd. Als hij op een rode knop drukt, verschijnt in een stroboscobisch licht een futuristisch uitziend personage in het lab. Na wat geknoei doet hij een grote gaswolk uit een fermentor stromen. Het lijkt de hoorn des overvloeds van het vaderlandse aardgas wel.

,,Een groot deel van de vaderlandse aardgasbaten wordt omgezet in staal en beton, maar niet alle.” De maandag geopende advanced fermentation facilities in het Kluyver Laboratorium, zijn gefinancierd met gas uit Slochteren.

Dit zei de Wageningse hoogleraar Jacobsen maandag tijdens de opening van de nieuwe fermentatie-faciliteiten. Jacobsen is penningmeester van de stichting PPS MIBITON, wat staat voor ‘Publieke en Private Samenwerking Materiële Infrastructuur Biotechnologisch Onderzoek in Nederland’. De stichting kreeg van het rijk twintig miljoen gulden ter beschikking om de kennisinfrastructuur op het gebied van biotechnologie te versterken.

Daarvan is inmiddels nog ruim 4 miljoen over. De rest is al verdeeld over verscheidene projecten, waaronder 2,4 miljoen voor de bouw van de advanced fermentation facilities in het laboratorium aan de Julianalaan. De weg die deze 2,4 miljoen gulden aflegde van de gaskraan in Slochteren naar de het Kluyver Laboratorium in Delft kent vele afkortingen.

,,Jaren geleden besloot het rijk dat 5 miljard gulden van het geld dat verdiend was met de verkoop van aardgas geïnvesteerd moest worden in infrastructurele werken. Hierbij kan gedacht worden aan de Betuwelijn, de Hoge Snelheids Lijn en uitbreiding van de Rotterdamse haven”, aldus Jacobsen. Het geld werd verdeeld door de ICES, de Interdepartementale Commissie voor het Economisch Structuurbeleid. Deze commissie besloot dat de 5 miljard gulden niet alleen moest leiden tot meer staal en beton, maar ook tot een stevigere kennisinfrastructuur.

Ongeveer 5 procent van het aardgasgeld, zo’n 200 miljoen gulden, kwam terecht bij OCW, het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. OCW stelde het geld beschikbaar voor projecten ter verbetering van het onderzoek aan instituten en universiteiten. Een van de aanvragers van een deel van het enorme fonds was PPS MIBITON. Deze stichting werd geïnitieerd door de ABON en de NIABA, twee grote biotechnologische onderzoeksassociaties in Nederland.
Verbouwing

De aanvraag werd gehonoreerd en PPS MIBITON mocht 20 miljoen gulden gaan besteden aan projecten die aan een aantal criteria voldeden. Jacobsen: ,,De projecten moesten de kennisinfrastructuur versterken, de duurzame samenwerking tussen universiteiten en het bedrijfsleven verbeteren en ze moesten een goede kans maken om binnen 5 jaar de helft van het geïnvesteerde bedrag terug te verdienen.” Dit laatste werd het principe van het revolving fund genoemd.

Het voorstel van de onderzoeksschool BSDL, Biotechnological Sciences Delft Leiden, om de fermentatie faciliteiten van het Kluyver Laboratorium uit te breiden met een aantal state-of-the-art installaties voldeed aan de eisen. De grote verbouwing kon dus beginnen. In het BSDL-project werkt, zoals voorgeschreven, een aantal grote bedrijven met de TU samen. Onder andere Heineken, DSM, Gist Brocades en Unilever zullen onderzoeklaten verrichten met de nieuwe apparatuur en zo meehelpen om de helft van de investering terug te betalen.

Na Jacobsen was het de beurt aan collegevoorzitter De Voogd, die het nieuwe lab opende. De genodigden staarden met argwaan naar hun glas groene champagne. ,,Het eerste product van de nieuwe fermentatiefaciliteit. Het schijnt veilig te zijn”, aldus De Voogd. Als hij op een rode knop drukt, verschijnt in een stroboscobisch licht een futuristisch uitziend personage in het lab. Na wat geknoei doet hij een grote gaswolk uit een fermentor stromen. Het lijkt de hoorn des overvloeds van het vaderlandse aardgas wel.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.