Onderwijs

De tien geboden van de TU

De TU introduceert dit jaar tijdens de opening van het collegejaar een Code of Honour voor studenten. Het betreft een doorvertaling van de gedragscode voor integriteit.

Alle nieuwe studenten krijgen tijdens de opening een Code of Honour uitgereikt met daarop onder de noemer ‘respect, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen’ vier rechten en zes plichten.


Hun rechten:

• Kwalitatief hoogstaand onderwijs gebaseerd op de laatste wetenschappelijke bevindingen

• Een inspirerende studieomgeving met up to date onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten

• De kans om deel te nemen aan onderzoek in multidisciplinaire teams

• Inspraak in besluitvorming over zaken die studenten betreffen


Hun plichten:

• Toon intellectuele nieuwsgierigheid, neem actief deel aan colleges en extracurriculaire activiteiten en stel alles in het werk om goede resultaten te halen

• Gedraag je eerlijk en respectvol naar andere studenten en medewerkers van de universiteit

• Wees bekend met het universitaire beleid inzake plagiaat en bedrog

• Wees eerlijk en open over je bronnen en presenteer niet andermans werk als eigen werk

• Bied en aanvaard geen ongeoorloofde hulp bij examens, papers of opdrachten

• Respecteer elkaars eigendommen en middelen én die van de universiteit

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.