Campus

De Pot

De zes heren van dit huis aan de Markt 12 beschikken over een toilet met allerlei technische snufjes. Zo zit er aan de buitenkant een knop voor een zoemer die afgaat in de wc.

Op deze knop kun je drukken als je vindt dat diegene lang genoeg op de pot heeft gezeten. Ook de knop die je bedient om door te spoelen is niet standaard. Zo is er een versie met Stef Stuntpiloot (kinderspel dat bekend staat onder de naam Looping Louie, maar door studenten veelal in gebruik als drankspel) en eentje met een harige poef van ruim vijftig centimeter in doorsnee.

Duurzaamheid is een breed begrip. Over welk deel gaat u het hebben?
“Onder duurzaamheid wordt over het algemeen people, planet en profit verstaan. Ik zal het vooral hebben over het planet-gedeelte. Dat wil zeggen over de milieueffecten van de voorgenomen werkzaamheden en hoe we die zoveel mogelijk kunnen minimaliseren.”

De Olympische Spelen duren een week of drie. Dus een korte invasie en wij blijven zitten met de schillen en de dozen, stel ik me zo voor.
“Als je het zo stelt, lijkt het inderdaad per definitie een enorm milieuvervuilende bijeenkomst. Maar de geschiedenis leert ons dat bijna alle Olympische Spelen hebben geleid tot een enorme boost van de economie van het betreffende gebied. En natuurlijk is de uitdaging de gebouwen, stadions en andere bouwwerken en infrastructuur zodanig aan te leggen dat ze een zinvolle bestemming hebben na de Spelen.”

Als de Spelen hier komen, dan dus het liefst duurzaam. Wat biedt de civiele techniek op dat punt?
“De uitdaging is groot, maar de mogelijkheden ook. De Olympische Spelen zijn een prestigeproject, waar we meer kunnen, mogen en moeten laten zien van wat we kunnen. We zullen vervoerssystemen bedenken die zo min mogelijk vervuiling veroorzaken, zoals wegen die energie opwekken en geleide, onbemande vervoermiddelen tussen faciliteiten en stadions. We boffen met Nederland; alles ligt dicht bij elkaar. We kunnen dus een heel efficiënt systeem ontwerpen waar we na afloop van de Spelen blij mee zijn. Maar ook kan de uitdaging zijn om alles wat we bouwen milieu-neutraal te doen, geen energieverbruik anders dan eigen duurzaam opgewekte.”

U weet veel over materialen en duurzaamheid. Wat kun je daarmee als je gaat bouwen voor de Spelen?
“We gaan een serieus probleem tegemoet met betrekking tot uitputting van grondstoffen. Daar moeten we een statement maken. Voor alles wat we bouwen of aanleggen zou moeten gelden: geen uitputting van grondstoffen of tenminste zo min mogelijk, maximaal recyclen, enzovoort. Ook kunnen we wat leren van het populaire cradle-to-cradle-principe.”

Los van uw vakgebied, hoe ziet u de Olympische Spelen van 2028 in Nederland qua duurzaamheid: waar liggen de kansen?
“Kansen liggen in de compactheid van ons land. Alles is vlakbij. Dus op het gebied van transport kan het met een beetje goede wil absoluut de duurzaamste Spelen ooit worden. Met onze knowhow moeten we ook op de andere gebieden als energieverbruik en materiaalgebruik ver kunnen komen op het gebied van extreme duurzaamheid. Energieneutraal kunnen we nu al, materiaalneutraal kunnen we nog niet. Sterker nog, we weten zelfs nog niet precies wat we daar onder moeten verstaan. Maar dat kunnen we over bijna twee decennia wel.”

Is Nederland het ideale land om een duurzaam evenement te organiseren?
“Daar heb ik geen antwoord op. Je kunt landen moeilijk naast elkaar zetten. Wíj zijn compact, maar in een ander land heb je misschien gratis energie via waterkracht of andere voordelen. Er spelen veel factoren een rol.”

Praten deskundigen en bezoekers op het symposium niet over een veel te verre toekomst?
“Natuurlijk praten we over een verre toekomst. Achttien jaar is een lange periode. Maar zonder ambities en dromen bestaat er geen vernieuwing.”  

www.ps.tudelft.nl/symposium

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.