Onderwijs

​De Graaf: ‘Kennis overdragen is niet genoeg’

Voorzitter Thom de Graaf van de Vereniging Hogescholen stond in zijn nieuwjaarsrede stil bij de aanslagen in Parijs. Het hbo leidt de jonge mensen op die met elkaar een vrije samenleving vormen: “Dat is de kern van onderwijs.”

“De moordpartijen in Parijs kan ik niet van mij afzetten”, begon De Graaf zijn toespraak. “Ron Bormans, voorzitter van de Hogeschool Rotterdam, schreef vorige week in zijn blog dat het fundament van het hoger onderwijs een tik heeft gekregen. Hij heeft gelijk.” Kennis overdragen is niet genoeg, benadrukte De Graaf. “Ik roep hogescholen op om in eigen huis actief bij te dragen aan de bewustwording van onze studenten.”

Ook op andere terreinen is er volgens hem werk aan de winkel in het hbo. Een recordaantal van 446.500 hbo-studenten heeft recht op goed onderwijs en als het wetsvoorstel over het leenstelsel in de Senaat wordt aanvaard, zal daar straks meer geld voor beschikbaar zijn, verwacht hij. Vooruitlopend daarop zullen de hogescholen de komende jaren uit eigen reserves samen 300 tot 350 miljoen euro extra investeren. Voor een deel in flexibel deeltijdonderwijs.

De focus op kwaliteit “gaat niet in alle gevallen samen met de verbetering van het rendement en het studiesucces”, waarschuwt De Graaf maar vast. Wel valt er nog winst te behalen uit betere begeleiding van de studiekeuze van scholieren.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.