Onderwijs

D66 presenteert beurzenplan

D66 wil af van de prestatiebeurs. Een nieuw beurzenstelsel moet geen onzekerheid opleveren over de vraag of studiegeld een beurs of een lening is.Een student weet nu pas aan het eind van zijn studie of hij dat geld moet terugbetalen of niet.

Dat wil D66 veranderen. Als het aan haar ligt, wordt een beurs meteen stopgezet als een student te weinig studiepunten heeft gehaald. De studentendecaan krijgt een belangrijke rol in het oordeel over studieprestaties. Dat was vóór 1986 ook al zo.

Als de partij haar zin krijgt blijft de basisbeurs blijft 425 gulden per maand bedragen. Deze moet wel meestijgen met de inflatie. Daarnaast moeten studenten lenen. Voor studenten met arme ouders moeten méér aanvullende beurzen beschikbaar komen die zijn losgekoppeld van studieprestaties. Dat is nu niet het geval. Ouders mogen hun bijdrage aan de studiekosten van hun kinderen aftrekken van de belasting.

De democraten willen in een nieuw stelsel meer flexibiliteit inbouwen. In ieder geval moeten studenten hun studie, in overleg met hun universiteit of hogeschool, een jaar kunnen onderbreken. Ook wil D66 een ruimere leeftijdsgrens. Nu stopt de studiefinanciering voor studenten die 27 jaar worden. D66 wil dat iedereen die voor zijn 25ste aan een studie begint, krijgt doorbetaald.

Het beurzenplan, dat deze week door fractieleider Wolffensperger ten doop is gehouden, zal onderdeel uitmaken van het D66-verkiezingsprogramma. (HOP/HOb)

D66 wil af van de prestatiebeurs. Een nieuw beurzenstelsel moet geen onzekerheid opleveren over de vraag of studiegeld een beurs of een lening is.

Een student weet nu pas aan het eind van zijn studie of hij dat geld moet terugbetalen of niet. Dat wil D66 veranderen. Als het aan haar ligt, wordt een beurs meteen stopgezet als een student te weinig studiepunten heeft gehaald. De studentendecaan krijgt een belangrijke rol in het oordeel over studieprestaties. Dat was vóór 1986 ook al zo.

Als de partij haar zin krijgt blijft de basisbeurs blijft 425 gulden per maand bedragen. Deze moet wel meestijgen met de inflatie. Daarnaast moeten studenten lenen. Voor studenten met arme ouders moeten méér aanvullende beurzen beschikbaar komen die zijn losgekoppeld van studieprestaties. Dat is nu niet het geval. Ouders mogen hun bijdrage aan de studiekosten van hun kinderen aftrekken van de belasting.

De democraten willen in een nieuw stelsel meer flexibiliteit inbouwen. In ieder geval moeten studenten hun studie, in overleg met hun universiteit of hogeschool, een jaar kunnen onderbreken. Ook wil D66 een ruimere leeftijdsgrens. Nu stopt de studiefinanciering voor studenten die 27 jaar worden. D66 wil dat iedereen die voor zijn 25ste aan een studie begint, krijgt doorbetaald.

Het beurzenplan, dat deze week door fractieleider Wolffensperger ten doop is gehouden, zal onderdeel uitmaken van het D66-verkiezingsprogramma. (HOP/HOb)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.