Onderwijs

Cvb, personeel en studenten eens over deel bevoegdheden

Het college van bestuur heeft gisteren met ondernemingsraad en studentenraad een principe-akkoord bereikt over het Bestuurs- en Beheersreglement van de TU.

De ondernemingsraad (or) krijgt beperkt adviesrecht over de begroting van de TU, decanen moeten een student als toehoorder met adviserende stem opnemen in hun management-team, en personeel en studenten op de faculteit worden gehoord bij de benoeming van een decaan. Dat zijn de belangrijkste punten uit een principe-akkoord over het Bestuurs- en Beheersreglement (BBR), dat het cvb woensdag bereikte met de Gezamenlijke Vergadering (GV, de naam voor or en sr samen).

Tijdens de vergadering kwam een voorstel van de GV aan de orde om in één keer de verschillen van mening over twee reglementen uit de wereld te helpen, dit in reactie op een voorstel van het cvb waar de donderdag ervoor geen overeenstemming over bereikt werd. Over het reglement dat de bevoegdheden van de GV vastlegt, was drie weken geleden een geschil ontstaan, waarover de partijen vandaag met de Raad van Toezicht spreken. Het BBR bleef toen op het laatste moment liggen, nadat Delta de verkeerde inschatting gemaakt had dat ook dit het niet zou halen.

Al snel was gisteren duidelijk dat geen overeenstemming te bereiken viel over het GV-reglement (met name medezeggenschap over de financiële schema’s, ofwel meerjarenplannen), zodat cvb, personeel en studenten zich concentreerden op het BBR. Met een aantal voorstellen van de GV ging het cvb meteen akkoord. Daaronder de student in het management-team en het horen van studenten en personeel bij decaansbenoemingen.

Daarmee bleven twee heikele punten over, namelijk instemming met faculteitsreglementen en vooral het adviesrecht op de begroting. Na een schorsing kwam het cvb met het voorstel de decanen een aanwijzing te geven dat het personeel gehoord moet worden over de faculteitsreglementen en dat van studentenzijde instemming nodig is. De or zou op de begroting adviesrecht krijgen, echter zonder de mogelijkheid van beroep, zodat een afwijzing van het advies door het cvb niet vertraging in de besluitvorming ten gevolg zou kunnen hebben.

Op dat punt aangekomen wilde het cvb niet verder discussiëren, maar een uitspraak horen van de GV. Die ging na een tweede schorsing in meerderheid met het principe-voorstel akkoord. De definitieve besluitvorming volgt in augustus.

Collegevoorzitter De Voogd betoonde zich na afloop verheugd over het bereikte akkoord: ,,De lucht is opgeklaard, nu kunnen we eindelijk echt aan de slag.”

Dergelijke geluiden vielen ook bij de andere betrokkenen te beluisteren, hoewel de or het akkoord, bij monde van voorzitter Hoogwater, iets minder stevig omarmde dan cvb en sr. Het steekt sommigen dat het personeel op een aantal terreinen minder rechten houdt dan de studenten. Ook zou het toegezegde adviesrecht op de begroting weinig meer inhouden dan het initiatiefrecht dat de or sowieso al heeft. Voor de fractie van Demokratisch Beleid (DB) was dit mede aanleidingom het akkoord te verwerpen. Ook een deel van de Aag-studentenfractie vond dat de strijd over het BBR nog wel even voortgezet had kunnen worden.

Hoogwater had de discussie rond het BBR vooraf toegeschreven aan ‘angst voor de eeuwigheid’, de angst dat aan een eenmaal vastgelegde verdeling van bevoegdheden nooit meer te tornen zou zijn. DB-voorman Van Zomeren (‘een zwarte dag’) wantrouwde bovendien de inzet van het cvb, dat erop uit zou zijn zo min mogelijk macht te delen met personeel en studenten. De Voogd wilde op die laatste aantijging niet direct ingaan, maar gaf wel aan dat het cvb niet voor niets gekozen heeft voor een bestuursmodel zonder universiteitsraad: ,,Hoe groter de bevoegdheden, hoe groter het risico van terugkeer naar de oude situatie, waardoor we de afgelopen 25 jaar op een dood spoor geraakt zijn. Dat verdient de TU Delft niet.”

De ondernemingsraad (or) krijgt beperkt adviesrecht over de begroting van de TU, decanen moeten een student als toehoorder met adviserende stem opnemen in hun management-team, en personeel en studenten op de faculteit worden gehoord bij de benoeming van een decaan. Dat zijn de belangrijkste punten uit een principe-akkoord over het Bestuurs- en Beheersreglement (BBR), dat het cvb woensdag bereikte met de Gezamenlijke Vergadering (GV, de naam voor or en sr samen).

Tijdens de vergadering kwam een voorstel van de GV aan de orde om in één keer de verschillen van mening over twee reglementen uit de wereld te helpen, dit in reactie op een voorstel van het cvb waar de donderdag ervoor geen overeenstemming over bereikt werd. Over het reglement dat de bevoegdheden van de GV vastlegt, was drie weken geleden een geschil ontstaan, waarover de partijen vandaag met de Raad van Toezicht spreken. Het BBR bleef toen op het laatste moment liggen, nadat Delta de verkeerde inschatting gemaakt had dat ook dit het niet zou halen.

Al snel was gisteren duidelijk dat geen overeenstemming te bereiken viel over het GV-reglement (met name medezeggenschap over de financiële schema’s, ofwel meerjarenplannen), zodat cvb, personeel en studenten zich concentreerden op het BBR. Met een aantal voorstellen van de GV ging het cvb meteen akkoord. Daaronder de student in het management-team en het horen van studenten en personeel bij decaansbenoemingen.

Daarmee bleven twee heikele punten over, namelijk instemming met faculteitsreglementen en vooral het adviesrecht op de begroting. Na een schorsing kwam het cvb met het voorstel de decanen een aanwijzing te geven dat het personeel gehoord moet worden over de faculteitsreglementen en dat van studentenzijde instemming nodig is. De or zou op de begroting adviesrecht krijgen, echter zonder de mogelijkheid van beroep, zodat een afwijzing van het advies door het cvb niet vertraging in de besluitvorming ten gevolg zou kunnen hebben.

Op dat punt aangekomen wilde het cvb niet verder discussiëren, maar een uitspraak horen van de GV. Die ging na een tweede schorsing in meerderheid met het principe-voorstel akkoord. De definitieve besluitvorming volgt in augustus.

Collegevoorzitter De Voogd betoonde zich na afloop verheugd over het bereikte akkoord: ,,De lucht is opgeklaard, nu kunnen we eindelijk echt aan de slag.”

Dergelijke geluiden vielen ook bij de andere betrokkenen te beluisteren, hoewel de or het akkoord, bij monde van voorzitter Hoogwater, iets minder stevig omarmde dan cvb en sr. Het steekt sommigen dat het personeel op een aantal terreinen minder rechten houdt dan de studenten. Ook zou het toegezegde adviesrecht op de begroting weinig meer inhouden dan het initiatiefrecht dat de or sowieso al heeft. Voor de fractie van Demokratisch Beleid (DB) was dit mede aanleidingom het akkoord te verwerpen. Ook een deel van de Aag-studentenfractie vond dat de strijd over het BBR nog wel even voortgezet had kunnen worden.

Hoogwater had de discussie rond het BBR vooraf toegeschreven aan ‘angst voor de eeuwigheid’, de angst dat aan een eenmaal vastgelegde verdeling van bevoegdheden nooit meer te tornen zou zijn. DB-voorman Van Zomeren (‘een zwarte dag’) wantrouwde bovendien de inzet van het cvb, dat erop uit zou zijn zo min mogelijk macht te delen met personeel en studenten. De Voogd wilde op die laatste aantijging niet direct ingaan, maar gaf wel aan dat het cvb niet voor niets gekozen heeft voor een bestuursmodel zonder universiteitsraad: ,,Hoe groter de bevoegdheden, hoe groter het risico van terugkeer naar de oude situatie, waardoor we de afgelopen 25 jaar op een dood spoor geraakt zijn. Dat verdient de TU Delft niet.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.