Onderwijs

Cvb en bonden in ‘radiostilte’

College van bestuur en vakbonden hebben maandag vooruitgang geboekt in hun overleg over de vorming van de staf van het college van bestuur. Maar beide partijen nemen nu ‘radiostilte’ in acht.

Een kort communiqué spreekt van ,,overeenstemming over een werkwijze die op zeer korte termijn kan leiden tot een definitief organisatieplan voor de staf”.

College en bonden werden het maandag weer niet eens over het vergelijken van oude en nieuwe functies. Maar er bleek wel een akkoord mogelijk over door de centrales gewenste veranderingen in het voorlopige organisatieplan.

De sociale partners vragen bovendien een externe adviseur een ‘zwaarwegend’ advies uit te brengen over de oud/nieuwvergelijkingen, zodat de volgende stappen in de MOD-operatie (modernisering ondersteunende diensten) niet meer met dit conflict worden belast. Tevens zal het advies ingaan op twee staffuncties waar nog geen overeenstemming over bestaat.

Het lijkt erop dat de partijen, onder invloed van de goede sfeer die bij de arbitragecommissie in Den Haag is ontstaan, concessies hebben gedaan. De bonden hebben genoegen genomen met een advies dat uiteindelijk niet bindend is. En het kan bijna niet anders dan dat het college méér functies als ‘oud’ is gaan bestempelen dan oorspronkelijk de bedoeling was. (R.M.)

College van bestuur en vakbonden hebben maandag vooruitgang geboekt in hun overleg over de vorming van de staf van het college van bestuur. Maar beide partijen nemen nu ‘radiostilte’ in acht. Een kort communiqué spreekt van ,,overeenstemming over een werkwijze die op zeer korte termijn kan leiden tot een definitief organisatieplan voor de staf”.

College en bonden werden het maandag weer niet eens over het vergelijken van oude en nieuwe functies. Maar er bleek wel een akkoord mogelijk over door de centrales gewenste veranderingen in het voorlopige organisatieplan.

De sociale partners vragen bovendien een externe adviseur een ‘zwaarwegend’ advies uit te brengen over de oud/nieuwvergelijkingen, zodat de volgende stappen in de MOD-operatie (modernisering ondersteunende diensten) niet meer met dit conflict worden belast. Tevens zal het advies ingaan op twee staffuncties waar nog geen overeenstemming over bestaat.

Het lijkt erop dat de partijen, onder invloed van de goede sfeer die bij de arbitragecommissie in Den Haag is ontstaan, concessies hebben gedaan. De bonden hebben genoegen genomen met een advies dat uiteindelijk niet bindend is. En het kan bijna niet anders dan dat het college méér functies als ‘oud’ is gaan bestempelen dan oorspronkelijk de bedoeling was. (R.M.)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.