Campus

Cruisen door de middernachtzon

Joerik Minnebo reisde het afgelopen jaar heen en weer tussen Texas en Noorwegen voor zijn stage en zijn afstudeeropdracht.
De 26-jarige masterstudent offshore engineering van 3mE vertrok eind november 2010 voor zijn stage naar Houston (Texas), kwam in maart terug voor tentamens, reisde in april naar Stavanger (Noorwegen) voor zijn afstudeeropdracht, kwam in juli even ‘hier’ en zit sinds augustus in Houston ‘voor afstuderen deel twee’.&

nbsp;


Minnebo dacht eind vorig jaar naar Houston te gaan voor ‘een leuke stage’ bij Sofec, een specialist in drijvende olie- en gasplatforms (FPSO’s). Eenmaal daar ontstonden twee problemen. “De opdracht die ik uitvoerde was theoretisch veel diepgaander dan van een stage verwacht werd”, meldt hij van over de oceaan. Tegelijk liep er overleg met Subsea 7 in Stavanger over zijn afstudeerproject. “Subsea 7 is gespecialiseerd in alle componenten tussen het boren in de zeebodem en de platforms aan het wateroppervlak. Met hen had ik moeite diepgang te bepalen – vereist voor een afstudeeropdracht.” Het werd afstuderen in Houston en stage in Stavanger.In Houston is Minnebo bezig met squalls. “Dat zijn korte hevige windvlagen, vaak langs de kust van West-Afrika. Ik probeer het fenomeen te karakteriseren en bekijk hoe die eigenschappen het dynamisch gedrag van een FPSO beïnvloeden. Doel is het verbeteren van toekomstige moorings, verankeringssystemen.”Bij Subsea 7 in Stavanger verzorgde Minnebo onder meer de planning van het hijsen, transporteren en op de zeebodem installeren van een ITS, een driehonderd ton zwaar apparaat voor oliewinning. Bij de klus werkte hij aan boord als coördinator. “Drie weken in de nachtdienst, twaalf uur op, twaalf uur af. Wat een machtig gevoel als die gigantische ITS door het wateroppervlak gaat.”Minnebo ziet verschillen en overeenkomsten tussen Noorwegen en Texas. “Beide zijn rijk door de olie, maar ze geven er een andere invulling aan. Noorwegen is een voorbeeld van socialisme. Belastingen, accijnzen én levensstandaard zijn er hoog. Armoede is er zeldzaam. In Texas profiteren vooral individuen; er is een groot contrast tussen rijk en arm. Noren en Texanen delen hun behoefte aan vrijheid. De Noren willen veel vrije tijd. De Texanen zijn wars van belastingen en – in het algemeen – van plichten.”Zijn mooiste belevenis was het verblijf offshore voor Subsea 7. “Exact waarvoor ik in de offshore begon. Op zee zijn is mooi. Dat doen tijdens een zware en uitdagende installatieklus is speciaal. Ook de middernachtzon en het varen door de fjorden. Sommige mensen betalen duizenden euro’s voor een dergelijke cruise; ik werd ervoor betaald!”Is Minnebo voor Nederland verloren? Hij twijfelt: “Er zijn in Nederland genoeg interessante bedrijven in de offshore-industrie, maar de bedrijven waar ik geweest ben zijn ook interessant. De interesse is wederzijds. Het is mijn doel de komende jaren de wereld te zien. Als ik daarvoor betaald krijg, is dat meegenomen.” Het gemis van vrienden, familie en leuke dingen hier, neemt hij voor lief. “De ervaringen van afgelopen jaar zijn alles waard.” 

De drie technische universiteiten vinden het prima als het voortgezet onderwijs van vier naar twee eindexamenprofielen teruggaat: een alfa- en een bètavariant. “Als het niveau en de aansluiting op de bètastudies maar gewaarborgd blijft”, zegt een woordvoerder.

De minister van onderwijs wil met de deze week aangekondigde plannen het niveau van Nederlandse scholieren verbeteren. Dit heeft te maken met de ambitie om door te dringen tot de top vijf van kenniseconomieën.
De TU’s waarschuwen echter dat het dan niet genoeg is om het middelbaar onderwijs te hervormen. De plannen van Van Bijsterveldt zullen alleen meer en betere bètastudenten opleveren, als dergelijke studies aantrekkelijk blijven voor studenten. “Dan moet je geen ‘langstudeerdersregeling’ invoeren, zoals staatssecretaris Zijlstra voorstelt”, aldus de TU’s.

Zijlstra wil studenten met meer dan een jaar studievertraging drieduizend euro extra collegegeld laten betalen. “Wij hopen dat er een uitzondering zal worden gemaakt voor bètastudenten”, zegt een voorlichter van de drie technische universiteiten. “Universiteiten hebben de taak om de studeerbaarheid van de bètaopleidingen op te krikken, maar het is ook belangrijk dat studenten niet ontmoedigd worden.”

Dat zal op grote schaal gebeuren, vrezen het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV). In een persbericht schrijven zij: ‘Deze maatregel heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de toegankelijkheid en kwaliteit van hoger onderwijs maar ook voor de ontplooiing van de student naast zijn studie. Deze gevolgen zullen in Nederland zorgen voor een kenniscrisis in plaats van een kenniseconomie. Bijna vijfduizend euro collegegeld is een bedrag dat veel studenten niet kunnen betalen.’

Van Bijsterveldt reageert met haar ‘actieplan beter presteren’ op het dinsdag verschenen onderzoek van de Oeso (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling), waarin de leerprestaties van vijftienjarigen op het gebied van taal, wiskunde en exacte vakken internationaal worden vergeleken. Uit dit driejaarlijkse Pisa-onderzoek blijkt dat Nederlandse scholieren onderhand bij de ‘subtop’ horen en dat is niet goed genoeg, vindt ze.

De Nederlandse prestaties blijven achter wat betreft wiskunde en exacte vakken. Op het gebied van wiskunde zakte Nederland van de vijfde naar de elfde plaats in de ranglijst van 65 landen. In de exacte vakken daalde Nederland van negen naar elf. Landen als Canada, Zwitserland en Japan scoren beter.

De minister heeft de onderwijsraad gevraagd om een reactie op haar ‘actieplan beter presteren’. Ook moet de raad kijken of haar plan haalbaar is en op welke termijn het systeem gewijzigd kan worden. Van Bijsterveldt verwacht begin 2011 een advies.
Overigens ziet ook universiteitenvereniging VSNU wel wat in het teruggaan naar twee examenprofielen. “Dat hebben we in 2007 al eens bepleit”, aldus een woordvoerder.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.