Onderwijs

CPB: ‘Gebrekkig onderwijs kost miljarden’

Leerlingen in het Nederlandse basisonderwijs en voorgezet onderwijs zijn minder goed in wiskunde en kunnen minder goed lezen dan enkele jaren geleden. De daling van het niveau kan Nederland tussen de zes en achttien miljard euro per jaar gaan kosten.

Dat heeft het Centraal Planbureau (CPB) voorspeld aan de hand van nieuwe studies over onderwijs en economie. “Het verlies zal over ongeveer veertig à vijftig jaar optreden”, denkt onderzoeker Marc van der Steeg, “Als het onderwijs niet verbetert, zal het bruto binnenlands product over een halve eeuw een paar procentpunt lager liggen.”

Het verlies is niet onafwendbaar, meent hij. “In de tussentijd kan de trend wellicht gekeerd worden. Dan zal het verlies ook niet optreden.”

Het CPB haalt enkele internationale prestatiemetingen erbij en wijst erop dat in Nederland vooral de goede leerlingen minder presteren dan een paar jaar geleden. De slechte leerlingen doen het naar verhouding juist vrij goed.

Het onderwijs is ook bepaald niet dramatisch. Maar enkele andere landen weten hun onderwijs te verbeteren, terwijl het in Nederland juist afbrokkelt. Althans, als de onderzoekers naar de wiskundeprestaties en het leesniveau kijken.

De oplossingen liggen niet voor het oprapen, maar de onderzoekers denken dat een uurtje extra wiskunde in de week zou kunnen helpen. Ook zouden leraren betere coaching kunnen krijgen.

Dat blijkt uit de Profielkeuze 2009-2010 van Qompas, een organisatie die sinds 1996 voor jonge (aankomend) hoger opgeleiden oriëntatiemiddelen ontwikkelt op het gebied van studie, carrière en loopbaanontwikkeling. Met de online Profielkeuze kiezen scholieren uit 3 havo en 3/4 vwo voor een van de vier examenprofielen plus enkele keuzevakken. De resultaten van de editie van 2009-2010 zijn gebaseerd op de 310 duizend bezoeken aan de site.

Belangstelling
Bij het invullen van de profielkeuze kunnen leerlingen vijf favoriete onderwijsinstellingen aangeven. Volgens de analisten van de Profielkeuze geeft de keuze van de 3 havo- en 3/4-vwo-leerlingen een ongekleurde belangstelling weer omdat reputaties van instellingen bij hen nog een nauwelijks een rol spelen. De meest favoriete onderwijsinstelling is Hogeschool Inholland; de hoogst geklasseerde universiteit is die van Utrecht op de tweede plaats.

Stabilisatie
De zesde plaats van de TU Delft betekent een stabilisatie ten opzichte van het jaar ervoor. Ook toen bezette de TU een zesde plaats. In de jaren daarvoor was Delft geleidelijk geklommen vanaf de dertiende plaats. De TU’s van Twente en Eindhoven bleven ook stabiel ten opzichte van 2008-2009, nadat ze in de jaren ervoor iets terrein moesten prijsgeven.

Meisjes
Afgaande op de populariteit van de schoolvakken moeten de technische universiteiten het ook de komende jaren vooral hebben van jongens. In de ranglijst van favoriete vakken staat bij vwo-meisjes Engels met stip bovenaan. Meer dan 90 procent van hen gaf dat vak een positieve of neutrale beoordeling. Pas op de zevende plek komt wiskunde (80 procent positief of neutraal), terwijl dat vak in 2008-2009 nog op vijfde plaats kwam. Informatiekunde, natuurkunde en techniek staan op plaats achttien, negentien en twintig met scores van rond 60 procent en relatief weinig positieve beoordelingen. Ook is natuurkunde vergeleken met eerdere jaren vier plaatsen gezakt.

Jongens
Bij vwo-jongens is dat beeld heel anders. Hun favoriete vak is lichamelijke opvoeding, maar al op plaats drie komt wiskunde, dat zelfs een plaatsje steeg vergeleken met 2008-2009. Informatiekunde (5), scheikunde (6), natuurkunde (8) en techniek (11) staan ook veel hoger dan bij meisjes.

Technische studies
Het verschil in belangstelling tussen jongens en meisjes vertaalt zich ook in de keuze voor een studie. Bij de top tien van favoriete studies zit bij vwo-meisjes geen enkele technische studie. In de top tien van de jongens zitten er vijf in de technische richting: informatica/technische informatica (2), bouwkunde (4), luchtvaart- en ruimtevaarttechniek/luchtvaarttechnologie/aviation (5), elektrotechniek (6) en technische natuurkunde (7).

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.