Onderwijs

Coronacrisis: ministerie wil geen stormloop op profileringsfonds

Het kabinet geeft nog altijd geen financiële steun aan studenten met studievertraging door de coronacrisis. Maar, wie betaalt de rekening?

(Foto: Engin Akyurt / Pixabay)

Het is een vraag die studenten en onderwijsinstellingen bezighoudt: wie betaalt de rekening van de crisis? Veel studenten lopen vertraging op en iemand moet daarvoor opdraaien: zijn ze het zelf? Springt het ministerie bij? Moeten de onderwijsinstellingen de portemonnee trekken?


Deze week is gesproken over een landelijke regeling, maar tot teleurstelling van studentenorganisaties ISO en LSVb geeft het ministerie nog geen krimp. De Tweede Kamer heeft het kabinet woensdag gemaand om er beter naar te kijken.


Profileringsfonds

Normaal gesproken kunnen studenten voor steun aankloppen bij het ‘profileringsfonds’. Ze zijn bijvoorbeeld ziek of zwanger of moeten mantelzorgen, waardoor ze studievertraging oplopen. Dan krijgen ze geld van hun hogeschool of universiteit.


Maar ze kunnen ook geld krijgen als hun opleiding onvoldoende ‘studeerbaar’ is. Dat wil zeggen, als ze in de praktijk (een deel van) de opleiding niet kunnen volgen. “Het gaat dan bijvoorbeeld om het niet kunnen volgen van een stage of een co-schap”, staat in de toelichting op de wet.


Dat is nu het geval. De Universiteit Utrecht moedigt studenten dan ook aan om zich te melden bij het profileringsfonds. “Het college van bestuur is bezig met een aparte regeling Profileringsfonds voor studievertraging door overmacht”, staat op de website.


‘Studeerbaar’

Maar minister Van Engelshoven wil er vooralsnog niets van weten. Vertraging door de coronacrisis? Dat is niet wat er “in de context van het profileringsfonds” wordt bedoeld met “onvoldoende studeerbaar”, staat in een nieuw servicedocument voor de instellingen. 


Ze wil ook niet dat universiteiten en hogescholen op eigen houtje besluiten om studenten bij te staan. Ze moeten geen “aanvullende gronden” bedenken om studenten te compenseren voor studievertraging. De onderwijsinstellingen kunnen er immers niets aan doen dat er een coronacrisis is en ze doen toch al hun best “om nadelen voor studenten zoveel mogelijk te voorkomen”, staat in het document.


Studenten hebben wel recht op steun als ze bijvoorbeeld zelf ziek worden of als ze voor familieleden moeten zorgen die door corona getroffen zijn. “Ook studerende ouders die vanwege de corona-maatregelen onderwijs moeten combineren met zorg voor kinderen die thuis zijn en daardoor studievertraging oplopen of verwachten op te lopen, kunnen aanspraak maken op het profileringsfonds.”


Coulance

Ook op andere manieren houdt OCW rekening met de coronacrisis. Zo zijn sommige studenten misschien niet binnen de vereiste termijn van tien jaar afgestudeerd en zouden zij hun prestatiebeurs moeten terugbetalen: dan wordt er coulance betracht.


Daarnaast mogen ze meer geld lenen bij DUO en behouden ze hun ov-reisrecht drie maanden langer.


HOP, Bas Belleman

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.