Onderwijs

Corona-uitkering alleen in uitzonderlijke gevallen

Wil je een aanvraag indienen bij het profileringsfonds vanwege studievertraging door de coronacrisis? Let op, lang niet iedereen komt in aanmerking voor een vergoeding.

(Foto: Lucas de Leeuw)

Docenten en andere medewerkers doen hun uiterste best, maar toch: allerlei studenten zullen in de coronacrisis studievertraging oplopen, bijvoorbeeld omdat ze geen stage kunnen lopen of geen practica kunnen doen. Het is een kwestie van overmacht. Hun opleiding is even niet ‘studeerbaar’.

In zo’n geval kunnen studenten volgens de wet geld aanvragen bij het zogeheten ‘profileringsfonds’. Hogescholen en universiteiten zien het met angst en beven tegemoet: hoe duur gaat deze crisis worden? Hoeveel studenten moeten ze straks uitbetalen?


Scheutig

Het is de vraag of er echt een stormloop op het geld komt. Het profileringsfonds is bij studenten zo goed als onbekend en er zijn bovendien allerlei opmerkelijke voorwaarden waaraan ze moeten voldoen voordat ze recht hebben op steun.  

Vaak moet je binnen twee of drie maanden laten weten dat je studievertraging oploopt. Bij de Universiteit Leiden moet je zelfs binnen een maand melden dat er een probleem is. Wie te laat is, vist wellicht achter het net of krijgt minder vergoeding.

In Delft moeten studenten binnen drie maanden een aanvraag indienen bij het profileringsfonds én contact opnemen met de studieadviseur. De maximale uitkering bedraagt 265 euro per maand.


Geen hbo’ers

Er zijn meer opvallende voorwaarden. Sommige universiteiten willen bijvoorbeeld geen hbo’ers helpen. Die moeten zichzelf maar redden als ze studievertraging hebben, blijkt uit de regels van hun profileringsfonds. 

Dat gebeurt bijvoorbeeld bij Tilburg University. Studenten met een hbo-diploma komen daar “per definitie” niet in aanmerking voor financiële compensatie als zij vertraging oplopen in de premaster- of masterfase. Ook de Erasmus Universiteit heeft zo’n soort clausule.

Het is zeer de vraag of ze dat voorbehoud mogen maken, want de wet zegt er niets over. Daar gaat het gewoon over alle ingeschreven studenten die het wettelijk collegegeld betalen. Als voormalig hbo’er zou je het kunnen aanvechten.


Hogescholen vertellen in de veelgestelde vragen (FAQ’s) over het coronavirus vaak wel dat ze zich bij studievertraging moeten melden bij hun studieloopbaancoach, maar er staat niet dat ze dan een financiële tegemoetkoming kunnen krijgen.


Corona-uitkering

De TU Delft volgt nauwgezet de richtlijnen van het ministerie van onderwijs. In een recente update (24 april) maakte het ministerie bekend dat studenten die door de coronacrisis te maken krijgen met bijzondere persoonlijke omstandigheden aanspraak kunnen maken op financiële ondersteuning uit het profileringsfonds.

Het gaat hierbij om studenten die te maken hebben met opgelopen of verwachte studievertraging doordat zij zelf ziek zijn (geweest) door het coronavirus, of vanwege (mantelzorg voor) zieke familieleden. Ook studerende ouders die vanwege de corona-maatregelen onderwijs moeten combineren met zorg voor kinderen die thuis zijn kunnen een beroep doen op het fonds.


De regeling geldt expliciet niet voor studenten die studievertraging oplopen vanwege de aanpassingen in het onderwijsprogramma, schrijft het ministerie. Een TU-woordvoerder beaamt dit: “De TU Delft stelt alles in het werk om zoveel als mogelijk het onderwijs, inclusief tentaminering, doorgang te laten vinden. Docenten werken hier enthousiast en met veel inzet aan. Eventuele vertragingen die hierdoor opgelopen wordt valt niet onder het profileringsfonds.”

Op dit moment is onbekend of en hoeveel aanvragen het Delftse profileringsfonds heeft ontvangen.  


Sinds 2010

De profileringsfondsen bestaan sinds 2010. In de politiek heerste een trend om zulke dingen aan de instellingen zelf over te laten. Die mochten allemaal zelf bepalen hoe gul ze voor hun topsporters, studentbestuurders en door pech getroffen studenten zouden zijn. Daarmee konden ze aan hun ‘profiel’ werken, als onderdeel van hun marketing. Vandaar de naam: profileringsfonds. In de praktijk heeft het zo niet uitgepakt.


In principe zit er altijd genoeg geld in de pot, want er is geen maximum. Iedereen die volgens de regels van de instelling recht heeft op compensatie, moet die ook echt krijgen. De universiteit of hogeschool kan niet tussentijds de regels in het nadeel van studenten aanpassen. Dus de coronacrisis kan flink in de papieren lopen.


HOP, Bas Belleman / Delta, Marjolein van der Veldt

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.