Onderwijs

College was wellicht ‘wat te overgevoelig’

Het college van bestuur is wellicht ‘wat te overgevoelig’ geweest, maar het meende een reden te hebben om niet te veel in de openbaarheid te treden over de vijfjarige cursusduur.

Vandaar dat de universiteitsraad in deze ‘gevoelige kwestie’ niet voortdurend het naadje van de kous wist. Zo luidde eind juni in de universiteitsraad het antwoord van rector Wakker op een zogenoemde motie van ongenoegen, ingediend door Demokratisch Beleid (DB).

DB voelde zich ‘buitenspel’ gezet en daardoor onvoldoende in staat de functie van medebestuurder waar te maken. De geringe informatievoorziening was de andere leden van de raad ook opgevallen, maar een motie van ongenoegen vonden de meesten te ver gaan, als maar duidelijk was dat de raad geen loopje met zich liet nemen. Het college zei het signaal te hebben ontvangen en zegde toe over de kwestie meer openheid van zaken te geven.

Daarmee was het agendapunt ‘curriculumherziening’ echter nog niet van tafel, want DB had nog een tweede motie in petto. De inhoud daarvan luidde dat het onverstandig was nu al met het vijfjarig curriculum van start te gaan, zolang dat nog geen wet is. De TU zou een financieel risico lopen als de wet er onverhoopt toch niet komt, om nog maar te zwijgen van de praktische implicaties.

Maar Wakker was goed geïnformeerd, zo moest uit zijn optimisme geconcludeerd worden. De wet komt er ‘waarschijnlijk wel’, zei hij, de situatie taxerend. ,,We hebben de buit op een haar na binnen. Nu afblazen is zeer onverstandig; we werken dan mee aan omgekeerde besluitvorming.” Van eventuele plannen van een paars kabinet kon de rector toen ook nog niet afweten.

De motie haalde het niet, door wat handig repareerwerk van het college. Zo krijgt de nieuwe lichting studenten op voorhand meegedeeld dat ze geen nadelige gevolgen ondervinden van het eventueel niet doorgaan van een vijfjarig cursusduur, blijft de student die er op staat het ‘oude’ vierjarige programma te volgen, daar recht op houden en bedenkt het college een plan om indien nodig dit financieel op te vangen. Overigens start ook de Universiteit Twente per september met een vijfjarig programma. Eindhoven houdt het nochtans bij het oude. (H.O.)

Het college van bestuur is wellicht ‘wat te overgevoelig’ geweest, maar het meende een reden te hebben om niet te veel in de openbaarheid te treden over de vijfjarige cursusduur. Vandaar dat de universiteitsraad in deze ‘gevoelige kwestie’ niet voortdurend het naadje van de kous wist. Zo luidde eind juni in de universiteitsraad het antwoord van rector Wakker op een zogenoemde motie van ongenoegen, ingediend door Demokratisch Beleid (DB).

DB voelde zich ‘buitenspel’ gezet en daardoor onvoldoende in staat de functie van medebestuurder waar te maken. De geringe informatievoorziening was de andere leden van de raad ook opgevallen, maar een motie van ongenoegen vonden de meesten te ver gaan, als maar duidelijk was dat de raad geen loopje met zich liet nemen. Het college zei het signaal te hebben ontvangen en zegde toe over de kwestie meer openheid van zaken te geven.

Daarmee was het agendapunt ‘curriculumherziening’ echter nog niet van tafel, want DB had nog een tweede motie in petto. De inhoud daarvan luidde dat het onverstandig was nu al met het vijfjarig curriculum van start te gaan, zolang dat nog geen wet is. De TU zou een financieel risico lopen als de wet er onverhoopt toch niet komt, om nog maar te zwijgen van de praktische implicaties.

Maar Wakker was goed geïnformeerd, zo moest uit zijn optimisme geconcludeerd worden. De wet komt er ‘waarschijnlijk wel’, zei hij, de situatie taxerend. ,,We hebben de buit op een haar na binnen. Nu afblazen is zeer onverstandig; we werken dan mee aan omgekeerde besluitvorming.” Van eventuele plannen van een paars kabinet kon de rector toen ook nog niet afweten.

De motie haalde het niet, door wat handig repareerwerk van het college. Zo krijgt de nieuwe lichting studenten op voorhand meegedeeld dat ze geen nadelige gevolgen ondervinden van het eventueel niet doorgaan van een vijfjarig cursusduur, blijft de student die er op staat het ‘oude’ vierjarige programma te volgen, daar recht op houden en bedenkt het college een plan om indien nodig dit financieel op te vangen. Overigens start ook de Universiteit Twente per september met een vijfjarig programma. Eindhoven houdt het nochtans bij het oude. (H.O.)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.