Onderwijs

College onderzoekt perikelen bouwkundedocent

De directeur van de stafeenheid P&O, mr. C.J. Peels, stelt een onderzoek in naar de perikelen op de faculteit Bouwkunde rond dr. R.J. Sierksma.

De directeur van de stafeenheid P&O, mr. C.J. Peels, stelt een onderzoek in naar de perikelen op de faculteit Bouwkunde rond dr. R.J. Sierksma.

Sierksma is in opspraak gekomen na zijn weigering afgelopen september om als eerste gecommitteerde een examenformulier van een afstudeerder architectonisch ontwerpen te ondertekenen. In een uitgelekte brief aan collega’s op de faculteit bekritiseert Sierksma de examenprocedure van de TU Delft in het algemeen en de gang van zaken in het specifieke geval.

Peels gaat onderzoeken wat er precies aan de hand is op Bouwkunde, zo meldt hij dinsdagmiddag. ,,Dat onderzoek gaat nog wel drie maanden duren.” Een ‘comité van wijze mannen’ stelt een onderzoek in naar ‘een herschikking en herziening van de examenprocedure’, zegt Sierksma woensdagmiddag. Voor de duur van het onderzoek is een ‘radiostilte’ ingesteld.

Sierksma uit in zijn brief forse kritiek op de leden van het examenteam van de bewuste kandidate, die als afstudeerwerkstuk een vergrote architectuurtheoretische scriptie levert – zonder maquettes, ontwerpschetsen of tekeningen. Sierksma trekt de vakinhoudelijke competentie in twijfel van twee mentoren in het examenteam: één voor bouwtechnisch ontwerpen en één voor stedenbouwkundig ontwerpen. Sierksma: ‘Twee van de betrokkenen hebben met architectuurtheorie niets uit te staan. Hun beider terrein van deskundigheid wordt niet behandeld door de kandidaat’. Op de vraag welk deel van het afstudeerproject hun vakgebieden betreft, wilden zij volgens Sierksma niet antwoorden. Uiteindelijk weigerde Sierksma zijn handtekening onder het examenformulier te zetten. Een ouder van de betrokken afstudeerkandidate zou gerechtelijke stappen tegen Sierksma overwegen.

In zijn brief heeft Sierksma verder nog kritiek op de ‘incestueuze kwaliteit van de examenprocedure’. Hij is tegen de beoordeling van examenstukken door mentoren die nauw bij de totstandkoming ervan waren betrokken. Hij pleit voor een neutraal examenteam.

De voorzitter van de vaste commissie voor de examens, prof. J. van der Does, wil niet ingaan op de kritiek in Sierksma’s brief. ,,Voor een reactie moet u bij het college van bestuur zijn.” Eenzelfde antwoord geeft decaan prof.ir H. Beunderman. ,,De communicatie wordt afgestemd met het college van bestuur.”

De directeur van de stafeenheid P&O, mr. C.J. Peels, stelt een onderzoek in naar de perikelen op de faculteit Bouwkunde rond dr. R.J. Sierksma.

Sierksma is in opspraak gekomen na zijn weigering afgelopen september om als eerste gecommitteerde een examenformulier van een afstudeerder architectonisch ontwerpen te ondertekenen. In een uitgelekte brief aan collega’s op de faculteit bekritiseert Sierksma de examenprocedure van de TU Delft in het algemeen en de gang van zaken in het specifieke geval.

Peels gaat onderzoeken wat er precies aan de hand is op Bouwkunde, zo meldt hij dinsdagmiddag. ,,Dat onderzoek gaat nog wel drie maanden duren.” Een ‘comité van wijze mannen’ stelt een onderzoek in naar ‘een herschikking en herziening van de examenprocedure’, zegt Sierksma woensdagmiddag. Voor de duur van het onderzoek is een ‘radiostilte’ ingesteld.

Sierksma uit in zijn brief forse kritiek op de leden van het examenteam van de bewuste kandidate, die als afstudeerwerkstuk een vergrote architectuurtheoretische scriptie levert – zonder maquettes, ontwerpschetsen of tekeningen. Sierksma trekt de vakinhoudelijke competentie in twijfel van twee mentoren in het examenteam: één voor bouwtechnisch ontwerpen en één voor stedenbouwkundig ontwerpen. Sierksma: ‘Twee van de betrokkenen hebben met architectuurtheorie niets uit te staan. Hun beider terrein van deskundigheid wordt niet behandeld door de kandidaat’. Op de vraag welk deel van het afstudeerproject hun vakgebieden betreft, wilden zij volgens Sierksma niet antwoorden. Uiteindelijk weigerde Sierksma zijn handtekening onder het examenformulier te zetten. Een ouder van de betrokken afstudeerkandidate zou gerechtelijke stappen tegen Sierksma overwegen.

In zijn brief heeft Sierksma verder nog kritiek op de ‘incestueuze kwaliteit van de examenprocedure’. Hij is tegen de beoordeling van examenstukken door mentoren die nauw bij de totstandkoming ervan waren betrokken. Hij pleit voor een neutraal examenteam.

De voorzitter van de vaste commissie voor de examens, prof. J. van der Does, wil niet ingaan op de kritiek in Sierksma’s brief. ,,Voor een reactie moet u bij het college van bestuur zijn.” Eenzelfde antwoord geeft decaan prof.ir H. Beunderman. ,,De communicatie wordt afgestemd met het college van bestuur.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.