Onderwijs

College houdt vast aan harde knip

De harde knip wordt ingevoerd. Dat heeft het college van bestuur afgelopen woensdag officieel besloten. Maar de uitkomst van een door studentenraad en ondernemingsraad aangespannen kort geding zou dat besluit deze week al ongedaan kunnen maken.

Ook tijdens de gezamenlijke vergadering van afgelopen vrijdag bleek dat het college van bestuur (cvb), de ondernemingsraad (or) en de studentenraad (sr) het oneens blijven over de wenselijkheid van een dit decennium in te voeren harde knip. Daarmee is een juridisch steekspel onvermijdelijk. De geschillencommissie zal zich waarschijnlijk binnen vier maanden uitspreken over de vraag of sr en or ‘instemmingsrecht’ hebben over de invoering van de harde knip. Met andere woorden: mag het college dit besluit nemen zonder goedkeuring van beide medezeggenschapsorganen?

Het college wilde het oordeel van de geschillencommissie niet afwachten en nam deze week al een besluit. Veel te voorbarig, vinden or en de sr, die daarom een kort geding hebben aangespannen tegen het cvb. Ze hopen dat de rechter het college eind deze week verbiedt een officieel besluit te nemen zolang de geschillencommissie zich nog niet heeft uitgesproken.

Or-voorzitter Kees Daleboudt vindt het oordeel van de geschillencommissie over het instemmingsrecht van sr en or lastig te voorspellen. “Als de commissie uitsluitend naar de regelgeving kijkt, is de kans groot dat ze het college gelijk geeft. Maar als ze ook laat meewegen hoe sr en or de afgelopen jaren hebben kunnen meepraten over essentiële onderwerpen als de onderzoeksportfolio en het allocatiemodel, verwacht ik dat ze ons in het gelijk stelt.” Mocht de geschillencommissie de sr en or inderdaad gelijk geven, dan kan het cvb de geschillencommissie vragen om de zaak nog eens inhoudelijk te beoordelen. De geschillencommissie bekijkt dan of de bezwaren tegen de harde knip gegrond zijn.

Afgelopen vrijdag was er een scherp en helder debat tussen college en medezeggenschapsorganen over de harde knip, maar het bracht de partijen geen centimeter dichter bij elkaar. “Ook de studentenraad vindt dat de TU Delft internationaal met kwalitatief hoogstaande masters een sterke positie moet innemen, en dat de keuzevrijheid van aankomende masterstudenten moet worden bevorderd”, benadrukte Xavier Gautier (AAG). “Maar de harde knip is niet het juiste middel om die doelen te bereiken. Er zijn goede alternatieven denkbaar voor deze rigoureuze maatregel.”

Sr en or drongen bij het college aan op meer onderbouwing van de keuze voor de harde knip, waarbij ook de afweging tegen de alternatieven inzichtelijk zou moeten worden gemaakt.

“Een zachtere knip levert meer flexibiliteit op”, gaf collegelid Paul Rullmann toe. “Maar dat weegt niet op tegen de voordelen van de harde knip. Bovendien kunnen we dat gebrek aan flexibiliteit voor een deel opvangen.” Collegevoorzitter Hans van Luijk zei dat het college goede redenen heeft om zo ‘hardnekkig’ vast te houden aan de harde knip. “Het aantal buitenlandse masterstudenten zal alleen maar toenemen. De TU Delft wil een mainport blijven en niet afzakken tot het niveau van een regionale vlieghaven. Ik verwacht dat andere universiteiten zullen volgen zodra we de harde knip hebben ingevoerd.”

Ook tijdens de gezamenlijke vergadering van afgelopen vrijdag bleek dat het college van bestuur (cvb), de ondernemingsraad (or) en de studentenraad (sr) het oneens blijven over de wenselijkheid van een dit decennium in te voeren harde knip. Daarmee is een juridisch steekspel onvermijdelijk. De geschillencommissie zal zich waarschijnlijk binnen vier maanden uitspreken over de vraag of sr en or ‘instemmingsrecht’ hebben over de invoering van de harde knip. Met andere woorden: mag het college dit besluit nemen zonder goedkeuring van beide medezeggenschapsorganen?

Het college wilde het oordeel van de geschillencommissie niet afwachten en nam deze week al een besluit. Veel te voorbarig, vinden or en de sr, die daarom een kort geding hebben aangespannen tegen het cvb. Ze hopen dat de rechter het college eind deze week verbiedt een officieel besluit te nemen zolang de geschillencommissie zich nog niet heeft uitgesproken.

Or-voorzitter Kees Daleboudt vindt het oordeel van de geschillencommissie over het instemmingsrecht van sr en or lastig te voorspellen. “Als de commissie uitsluitend naar de regelgeving kijkt, is de kans groot dat ze het college gelijk geeft. Maar als ze ook laat meewegen hoe sr en or de afgelopen jaren hebben kunnen meepraten over essentiële onderwerpen als de onderzoeksportfolio en het allocatiemodel, verwacht ik dat ze ons in het gelijk stelt.” Mocht de geschillencommissie de sr en or inderdaad gelijk geven, dan kan het cvb de geschillencommissie vragen om de zaak nog eens inhoudelijk te beoordelen. De geschillencommissie bekijkt dan of de bezwaren tegen de harde knip gegrond zijn.

Afgelopen vrijdag was er een scherp en helder debat tussen college en medezeggenschapsorganen over de harde knip, maar het bracht de partijen geen centimeter dichter bij elkaar. “Ook de studentenraad vindt dat de TU Delft internationaal met kwalitatief hoogstaande masters een sterke positie moet innemen, en dat de keuzevrijheid van aankomende masterstudenten moet worden bevorderd”, benadrukte Xavier Gautier (AAG). “Maar de harde knip is niet het juiste middel om die doelen te bereiken. Er zijn goede alternatieven denkbaar voor deze rigoureuze maatregel.”

Sr en or drongen bij het college aan op meer onderbouwing van de keuze voor de harde knip, waarbij ook de afweging tegen de alternatieven inzichtelijk zou moeten worden gemaakt.

“Een zachtere knip levert meer flexibiliteit op”, gaf collegelid Paul Rullmann toe. “Maar dat weegt niet op tegen de voordelen van de harde knip. Bovendien kunnen we dat gebrek aan flexibiliteit voor een deel opvangen.” Collegevoorzitter Hans van Luijk zei dat het college goede redenen heeft om zo ‘hardnekkig’ vast te houden aan de harde knip. “Het aantal buitenlandse masterstudenten zal alleen maar toenemen. De TU Delft wil een mainport blijven en niet afzakken tot het niveau van een regionale vlieghaven. Ik verwacht dat andere universiteiten zullen volgen zodra we de harde knip hebben ingevoerd.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.