Onderwijs

College geeft toe aan eisen van bonden

De vakbonden en het college van bestuur zijn weer on speaking terms. Afgelopen vrijdag kwamen zij overeen dat het overleg over de reorganisaties aan de TU hervat kan worden.

Het cvb heeft daarbij moeten toezeggen dat de opsplitsing van het Bureau van de universiteit voorlopig niet doorgaat en dat de de rechtspositie van individuele medewerkers gegarandeerd is.

In het Overlegorgaan Personeelszaken (OP) heeft het college vorige week in feite alle wensen van de vakbonden ingewilligd. De bonden mogen de cvb-voorstellen voor de modernisering van de ondersteunende diensten nu wèl voorleggen aan een externe adviseur. Het resultaat daarvan zal besproken worden in ,,open en reëel” overleg. Daarbij is, volgens het gemeenschappelijk communiqué, expliciet afgesproken dat het externe advies ,,kan leiden tot wijziging van de plannen van het college”.

Begin februari sprong het overleg met de bonden nog af op het feit dat het cvb de gekozen koers en structuur niet meer ter discussie wilde stellen. Voor de bonden was dat het signaal dat er geen sprake meer kon zijn van ,,open en reëel overleg”.

De afspraken tussen college en bonden betekenen ook dat het cvb voorlopig geen ,,onomkeerbare besluiten” zal nemen over individuele medewerkers of takken van dienst. De vrees van veel medewerkers voor een ,,sluipende reorganisatie” moet daarmee weggenomen zijn.

Het gemeenschappelijke communiqué van het college van bestuur en de bonden vermeldt expliciet dat de toekomstige plaatsingsprocedure (welke nieuwe baan is na de reorganisaties voor wie beschikbaar en wie heeft daar duidelijk recht op?) als uitgangspunt zal nemen de functies die de medewerkers op 21 november uitoefenden. Op die dag nam het college van bestuur zijn besluit om het Bureau van de universiteit in vier delen te hakken – een stafdienst en drie servicecentra.

Op basis van deze afspraken is nu ook de weg vrijgekomen om binnen het Bureau alvast te gaan experimenteren met organisatievormen die vooruitlopen op de reorganisatie. Het Bureau van de universiteit kan ,,op projectmatige basis een aantal essentiële knelpunten aanpakken”. Zo is het college ook tegemoet gekomen aan de wensen van de medezeggenschapscommissie van het Bureau. Die had in februari de veranderplannen in sterke termen afgewezen (,,het cvb kleineert zijn ambtenaren”), en was zelf met het voorstel gekomen om eerst eens met andere werkwijzen te gaan experimenteren.

De vakbonden hebben vorige week nogmaals bevestigd dat zij in beginsel binnen de TU een modernisering van de ondersteunende diensten noodzakelijk achten, en ook dat clustering van faculteiten en beheerseenheden daarbij een logische stap lijkt. Een stuurgroep onder leiding van IO-dekaan Dirken studeert momenteel op voorstellen daarover. Bovendien heeft het cvb beloofd een plan te zullen maken waarin lopende reorganisaties bij een aantal faculteiten (onder andere Werktuigbouw, Wiskunde, Lucht-& Ruimtevaart, Elektrotechniek,Facilitair Bedrijf) zullen worden ingepast in de mammoetreorganisatie die nu op àlle ondersteunende diensten van de TU afkomt.
Nieuwsbrief

Over het bereikte onderhandelingsresultaat heeft het cvb een nieuwsbrief aan het TU-personeel gestuurd. De vakbonden hebben erop gewezen dat daarin een aantal ,,cruciale afspraken” ontbreekt. Volgens een woordvoerder van het college is dat gebeurd omdat sommige afspraken alleen relevant geacht werden voor de medewerkers van het Bureau. Het overleg met de bonden betrof echter een reorganisatie die over de gehele TU voelbaar zal zijn. In de woorden van een cvb-lid: ,,Iedereen die geen lid is van de wetenschappelijke staf is hierbij betrokken.”

Het college heeft ondertussen zijn gedachte om met universiteitsraad en vakcentrales regelmatig een ’tripartite afstemming’ te beleggen over de reorganisaties nog niet aan de bonden voorgelegd. (R.M.)


Figuur 1 Het comité ‘Mederwerkers TU Delft in actie’ kwam bij het gesprek tussen bonden en college met een petitie op de proppen, die aangeboden werd aan college-lid Veenendaal. De verontruste werknemers verzoeken het cvb daarin om ‘open en reëel overleg’ over de reorganisatie.

Richard Meijer

De vakbonden en het college van bestuur zijn weer on speaking terms. Afgelopen vrijdag kwamen zij overeen dat het overleg over de reorganisaties aan de TU hervat kan worden. Het cvb heeft daarbij moeten toezeggen dat de opsplitsing van het Bureau van de universiteit voorlopig niet doorgaat en dat de de rechtspositie van individuele medewerkers gegarandeerd is.

In het Overlegorgaan Personeelszaken (OP) heeft het college vorige week in feite alle wensen van de vakbonden ingewilligd. De bonden mogen de cvb-voorstellen voor de modernisering van de ondersteunende diensten nu wèl voorleggen aan een externe adviseur. Het resultaat daarvan zal besproken worden in ,,open en reëel” overleg. Daarbij is, volgens het gemeenschappelijk communiqué, expliciet afgesproken dat het externe advies ,,kan leiden tot wijziging van de plannen van het college”.

Begin februari sprong het overleg met de bonden nog af op het feit dat het cvb de gekozen koers en structuur niet meer ter discussie wilde stellen. Voor de bonden was dat het signaal dat er geen sprake meer kon zijn van ,,open en reëel overleg”.

De afspraken tussen college en bonden betekenen ook dat het cvb voorlopig geen ,,onomkeerbare besluiten” zal nemen over individuele medewerkers of takken van dienst. De vrees van veel medewerkers voor een ,,sluipende reorganisatie” moet daarmee weggenomen zijn.

Het gemeenschappelijke communiqué van het college van bestuur en de bonden vermeldt expliciet dat de toekomstige plaatsingsprocedure (welke nieuwe baan is na de reorganisaties voor wie beschikbaar en wie heeft daar duidelijk recht op?) als uitgangspunt zal nemen de functies die de medewerkers op 21 november uitoefenden. Op die dag nam het college van bestuur zijn besluit om het Bureau van de universiteit in vier delen te hakken – een stafdienst en drie servicecentra.

Op basis van deze afspraken is nu ook de weg vrijgekomen om binnen het Bureau alvast te gaan experimenteren met organisatievormen die vooruitlopen op de reorganisatie. Het Bureau van de universiteit kan ,,op projectmatige basis een aantal essentiële knelpunten aanpakken”. Zo is het college ook tegemoet gekomen aan de wensen van de medezeggenschapscommissie van het Bureau. Die had in februari de veranderplannen in sterke termen afgewezen (,,het cvb kleineert zijn ambtenaren”), en was zelf met het voorstel gekomen om eerst eens met andere werkwijzen te gaan experimenteren.

De vakbonden hebben vorige week nogmaals bevestigd dat zij in beginsel binnen de TU een modernisering van de ondersteunende diensten noodzakelijk achten, en ook dat clustering van faculteiten en beheerseenheden daarbij een logische stap lijkt. Een stuurgroep onder leiding van IO-dekaan Dirken studeert momenteel op voorstellen daarover. Bovendien heeft het cvb beloofd een plan te zullen maken waarin lopende reorganisaties bij een aantal faculteiten (onder andere Werktuigbouw, Wiskunde, Lucht-& Ruimtevaart, Elektrotechniek,Facilitair Bedrijf) zullen worden ingepast in de mammoetreorganisatie die nu op àlle ondersteunende diensten van de TU afkomt.
Nieuwsbrief

Over het bereikte onderhandelingsresultaat heeft het cvb een nieuwsbrief aan het TU-personeel gestuurd. De vakbonden hebben erop gewezen dat daarin een aantal ,,cruciale afspraken” ontbreekt. Volgens een woordvoerder van het college is dat gebeurd omdat sommige afspraken alleen relevant geacht werden voor de medewerkers van het Bureau. Het overleg met de bonden betrof echter een reorganisatie die over de gehele TU voelbaar zal zijn. In de woorden van een cvb-lid: ,,Iedereen die geen lid is van de wetenschappelijke staf is hierbij betrokken.”

Het college heeft ondertussen zijn gedachte om met universiteitsraad en vakcentrales regelmatig een ’tripartite afstemming’ te beleggen over de reorganisaties nog niet aan de bonden voorgelegd. (R.M.)


Figuur 1 Het comité ‘Mederwerkers TU Delft in actie’ kwam bij het gesprek tussen bonden en college met een petitie op de proppen, die aangeboden werd aan college-lid Veenendaal. De verontruste werknemers verzoeken het cvb daarin om ‘open en reëel overleg’ over de reorganisatie.

Richard Meijer

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.