Onderwijs

College en bonden hopen samen op ’tempo’

College van bestuur en vakbonden vinden nog steeds dat op 1 december een plan van aanpak voor de reorganisaties op tafel kan liggen.

if”>

,,We zitten op één lijn”, zegt vakbondswoordvoerder A. Sloot. ,,Tenminste in die zin dat beide partijen vinden dat het proces van de Modernisering Ondersteunende Diensten wel heel lang heeft geduurd en dat nu voortvarender gewerkt moet worden.” En collegevoorzitter De Voogd, die maandag in het Overlegorgaan Personeelszaken voor het eerst de klus van het vertrokken cvb-lid Veenendaal overnam, kondigt aan: ,,We gaan nu tempo maken. We maken ons sterk dat de datum van een december gehaald wordt.”

De bonden hebben maandag nog eens duidelijk gemaakt dat zij het tijd vinden dat het college de reorganisaties nu ook van de kwalitatieve kant invult. ,,Het maakt nogal wat uit of je in een clusterdienst twee personeelsconsulenten in schaal acht dan wel in schaal elf nodig hebt”, zegt Sloot. ,,We hebben heel veel papier gekregen over de aantallen obp-ers die moeten uitstromen, en over de procedures daaromheen, maar de MOD was ooit begonnen om de kwaliteit van de ondersteuning te verbeteren. En daar ligt nog altijd het manco.”

Als ander voorbeeld geeft Sloot dat nu ook de tijd dringt om te bepalen hoe zwaar of hoe licht de ondersteuning op centraal niveau wordt. ,,Je hebt een sterke clusterdienst nodig als je op centraal niveau veel expertise weghaalt – en andersom. En als daar geen uitspraken over worden gedaan, dan kun je gewoon geen clusterdienst invullen.” Collegevoorzitter De Voogd heeft maandag toegezegd dat hij snel zal aangeven hoe hij aan die kwaliteit in de nieuwe organisatie wil werken. Bovendien heeft hij toegezegd dat nog dit najaar een Universitair Dienstencentrum wordt opgericht, voor een aantal bovenfacultaire taken.
De Bruin

Voormalig MOD-programmaleider De Bruin zegt in een reactie dat hij blij is dat ‘de procesgang’ gewoon doorgaat. ,,Als je 1 december niet haalt, schuift alles gelijk weer een half jaar op. Maar, het is wel nodig dat er nu snel heldere opdrachten uitgaan naar de decanen van de clusterfaculteiten.”

Over zijn vertrek als programmaleider-MOD zegt De Bruin dat doorslaggevend is geweest dat het college van bestuur voor hem alleen nog maar een adviseursrol zag weggelegd. ,,De nieuwe projectgroep van prof. Dalmijn kreeg vorige week niet alleen de coördinatie, maar ook de ’trekkersrol’ voor de MOD toebedeeld. Bovendien wilde het cvb af van mijn directe medewerker Geenen. Tezamen betekende dit dat ik ook voor mijzelf geen rol bij de MOD meer zag weggelegd.” Het college heeft volgens De Bruijn een serieuze poging gedaan hem als adviseur te behouden, maar ,,dat vond ik voor mezelf niet meer geloofwaardig”.

College van bestuur en vakbonden vinden nog steeds dat op 1 december een plan van aanpak voor de reorganisaties op tafel kan liggen.

,,We zitten op één lijn”, zegt vakbondswoordvoerder A. Sloot. ,,Tenminste in die zin dat beide partijen vinden dat het proces van de Modernisering Ondersteunende Diensten wel heel lang heeft geduurd en dat nu voortvarender gewerkt moet worden.” En collegevoorzitter De Voogd, die maandag in het Overlegorgaan Personeelszaken voor het eerst de klus van het vertrokken cvb-lid Veenendaal overnam, kondigt aan: ,,We gaan nu tempo maken. We maken ons sterk dat de datum van een december gehaald wordt.”

De bonden hebben maandag nog eens duidelijk gemaakt dat zij het tijd vinden dat het college de reorganisaties nu ook van de kwalitatieve kant invult. ,,Het maakt nogal wat uit of je in een clusterdienst twee personeelsconsulenten in schaal acht dan wel in schaal elf nodig hebt”, zegt Sloot. ,,We hebben heel veel papier gekregen over de aantallen obp-ers die moeten uitstromen, en over de procedures daaromheen, maar de MOD was ooit begonnen om de kwaliteit van de ondersteuning te verbeteren. En daar ligt nog altijd het manco.”

Als ander voorbeeld geeft Sloot dat nu ook de tijd dringt om te bepalen hoe zwaar of hoe licht de ondersteuning op centraal niveau wordt. ,,Je hebt een sterke clusterdienst nodig als je op centraal niveau veel expertise weghaalt – en andersom. En als daar geen uitspraken over worden gedaan, dan kun je gewoon geen clusterdienst invullen.” Collegevoorzitter De Voogd heeft maandag toegezegd dat hij snel zal aangeven hoe hij aan die kwaliteit in de nieuwe organisatie wil werken. Bovendien heeft hij toegezegd dat nog dit najaar een Universitair Dienstencentrum wordt opgericht, voor een aantal bovenfacultaire taken.
De Bruin

Voormalig MOD-programmaleider De Bruin zegt in een reactie dat hij blij is dat ‘de procesgang’ gewoon doorgaat. ,,Als je 1 december niet haalt, schuift alles gelijk weer een half jaar op. Maar, het is wel nodig dat er nu snel heldere opdrachten uitgaan naar de decanen van de clusterfaculteiten.”

Over zijn vertrek als programmaleider-MOD zegt De Bruin dat doorslaggevend is geweest dat het college van bestuur voor hem alleen nog maar een adviseursrol zag weggelegd. ,,De nieuwe projectgroep van prof. Dalmijn kreeg vorige week niet alleen de coördinatie, maar ook de ’trekkersrol’ voor de MOD toebedeeld. Bovendien wilde het cvb af van mijn directe medewerker Geenen. Tezamen betekende dit dat ik ook voor mijzelf geen rol bij de MOD meer zag weggelegd.” Het college heeft volgens De Bruijn een serieuze poging gedaan hem als adviseur te behouden, maar ,,dat vond ik voor mezelf niet meer geloofwaardig”.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.