Onderwijs

Coalitieakkoord in Delft

D66, STIP, GroenLinks, PvdA en VVD gaan samen het nieuwe college van burgemeester en wethouders in Delft vormen. Hun coalitieakkoord heet ‘Delft verdient het!’


Het vorige college bestond grotendeels uit dezelfde partijen, alleen deed toen het CDA mee in plaats van de VVD. Het nieuwe bestuur zegt zich te willen focussen op drie opgaven; het uitvoeren en afronden van de grote al lopende projecten (zoals de spoortunnel, het nieuwe stadskantoor en de verlenging van tramlijn 19), het stimuleren van werk, en de decentralisaties van zorg, jeugdzorg plus de taken rond werk, arbeidsmarkt en inkomen.


De coalitie gaat uit van een extra te bezuinigen bedrag van negen tot achttien miljoen in 2018. Dat is bovenop de bezuinigingen van circa twaalf miljoen euro (structureel) die Delft al heeft ingeboekt, maar nog niet gerealiseerd.


In het coalitieakkoord staat verder dat de gemeente met de TU één contactpersoon aanstelt bij wie bedrijven zich kunnen melden wanneer zij zich in Delft willen vestigen. Bij nieuwbouw wil de gemeente uitgaan van geothermie als duurzame warmtevoorziening, mits dat technisch en financieel past. Dat zou bijdragen aan Delft als ‘proeftuin’ voor duurzame technologie, in samenwerking met de universiteit en bedrijven.


Verder wil de coalitie dat de ontwikkeling van het gebied TU Midden, TU Noord en Technopolis in één samenhangend project gebeurt: Delft Zuidoost. Met daarbij ruimtelijke integratie van wonen, werken, leren en recreëren én een goede verbinding met de rest van de stad. In de komende maanden werkt het college het akkoord uit in een meer gedetailleerd bestuursprogramma.


Binnen het beoogde college worden de portefeuilles als volgt verdeeld:

• Burgemeester Bas Verkerk: Veiligheid en Internationaal beleid

• Aletta Hekker (D66): Financiën, Jeugdzorg, Onderwijs en Dienstverlening

• Ferrie Förster (STIP): Economie, Cultuur en Ruimtelijke ordening

• Stephan Brandligt (GroenLinks): Werk, Duurzame ontwikkeling en Beheer van de stad

• Raimond de Prez (PvdA): Wonen, Stedelijke vernieuwing en Zorg

• Lennart Harpe (VVD): Verkeer en vervoer, Grondzaken en vastgoed en Spoorzone


De kandidaat-wethouders worden donderdag 15 mei voorgedragen aan de gemeenteraad.

 

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.