Opinie

Citaten

Hierbij reageren wij op het artikel van Wouter van Winden in Delta 32 (29 oktober 1998) naar aanleiding van het emeritaat van prof.d

r.ir H. van Bekkum. Daarin wordt verwezen naar de internationale citatie-index van chemische onderzoekgroepen (http://pcb4122.univ-lemans.fr/cgi-bin/chimistes.pl).

Over de periode 1981 tot juni 1997 is geteld welke onderzoekers meer dan 500 keer zijn geciteerd in chemische ISI-tijdschiften. Dit heeft geresulteerd in een lijst met 10858 namen. In het artikel wordt de indruk gewekt dat op deze lijst slechts twee Delftse groepen te vinden zijn. Dit is niet juist. Er staan bijvoorbeeld ook drie onderzoekers van het IRI op deze lijst: dr. J.M. Warman, dr. M.P. de Haas (Stralingschemie) en dr. A.M. van der Kraan (Moessbauerspectroscopie). De laatste twee onderzoekers zijn trouwens physici.

Hierbij reageren wij op het artikel van Wouter van Winden in Delta 32 (29 oktober 1998) naar aanleiding van het emeritaat van prof.dr.ir H. van Bekkum. Daarin wordt verwezen naar de internationale citatie-index van chemische onderzoekgroepen (http://pcb4122.univ-lemans.fr/cgi-bin/chimistes.pl).

Over de periode 1981 tot juni 1997 is geteld welke onderzoekers meer dan 500 keer zijn geciteerd in chemische ISI-tijdschiften. Dit heeft geresulteerd in een lijst met 10858 namen. In het artikel wordt de indruk gewekt dat op deze lijst slechts twee Delftse groepen te vinden zijn. Dit is niet juist. Er staan bijvoorbeeld ook drie onderzoekers van het IRI op deze lijst: dr. J.M. Warman, dr. M.P. de Haas (Stralingschemie) en dr. A.M. van der Kraan (Moessbauerspectroscopie). De laatste twee onderzoekers zijn trouwens physici.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.