Studentenleven

Centraal punt nodig voor student met beperking

Studenten met een beperking moeten langs verschillende instanties voor financiële steun. Dat kan beter, vindt de Tweede Kamer: ze wil één centraal punt waar deze studenten terechtkunnen.

Naast studiefinanciering en een aanvullende beurs hebben studenten met een beperking recht op individuele studietoeslag. Deze is bedoeld als tegemoetkoming voor studenten die niet kunnen werken naast hun studie.
Om daar aanspraak op te maken, moeten ze niet bij DUO, maar bij hun gemeente zijn. Het leidt
volgens belangenbehartiger Ieder(in) tot een “enorme hindernissenbaan” voor studenten die hun handen al vol hebben aan het ‘managen’ van hun ziekte.

Motie
Ook de Tweede Kamer vindt dat het beter kan. Donderdag werd een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht om “toe te werken naar één centraal punt” waar studenten met een beperking alle beschikbare financiële steun kunnen aanvragen.

De Kamer wilde overigens ook meer inzicht in de financiële situatie van studenten met een beperking, omdat hun “bestaanszekerheid nog meer onder druk staat” dan bij de meeste andere studenten. Een motie met het verzoek aan de regering om de hun financiële positie jaarlijks in kaart te brengen, kreeg ook een meerderheid. (HOP, JvE)

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.