Onderwijs

Censuur in China, daar komen we samen wel uit

Nederlandse universiteiten en hogescholen kunnen best een campus in China openen, vindt minister Bussemaker, zolang ze maar goede afspraken maken. Bijvoorbeeld over de academische vrijheid.

Nog één keer wilde de Tweede Kamer schriftelijke vragen stellen over een wetswijziging die ervoor zorgt dat universiteiten en hogescholen filialen in het buitenland mogen openen. Met name de plannen van de Rijksuniversiteit Groningen baarden de Kamerleden zorgen.

Groningen wil in het Chinese Yantai opleidingen aanbieden. Hoe kun je daar de mensenrechten en sociale rechten van werknemers garanderen, wilde bijvoorbeeld de PvdA weten. “Het is in de eerste plaats aan de instelling zelf om aan deze aspecten aandacht te besteden en, waar nodig, afspraken te maken”, schrijft minister Bussemaker.

Censuur

Ook de Socialistische Partij plaatst vraagtekens bij ‘Yantai’. Hoe garandeert de regering dat deze universiteit op geen enkele manier wordt geconfronteerd met censuur? Aan de academische vrijheid mag geen enkele concessie worden gedaan, antwoordt de minister, “en hier dienen dan ook heldere afspraken over te worden gemaakt tussen de RUG en haar Chinese partners”.

Nederlandse onderwijsinstellingen moeten toestemming vragen aan het kabinet om een volledige opleiding in het buitenland te starten. Daarin zullen ook voorschriften worden opgenomen over de academische vrijheid.

Andere kritische vragen pareerde ze op een soortgelijke manier. Er mag geen publiek geld worden besteed aan het onderwijs in het buitenland. Hoe garandeert het kabinet dat dit ook echt niet gebeurt? Het komt wel goed, meent de minister, zolang de onderwijsinstellingen transparante financiële verantwoording afleggen.

Failliet

En als zo’n buitenlandse vestiging failliet gaat, dreigt die dan niet de Nederlandse onderwijsinstelling mee te slepen? “Een terecht punt en het is van belang hier voldoende aandacht voor te hebben”, aldus Bussemaker. “Er zal dus per geval gekeken moeten worden en er moet ruimte zijn voor maatwerk.”

Wat vindt zij dan van de plannen van de Rijksuniversiteit Groningen? “De regering wil hier niet op vooruitlopen”, is het antwoord. Eerst moet de wet nog worden veranderd en dan moet de RUG nog een aanvraag indienen. Eerder kan ze er niets over zeggen.

Behalve natuurlijk dat de kwaliteit van zulk transnationaal onderwijs gewaarborgd moet zijn. Kunnen de Onderwijsinspectie en accreditatieorganisatie NVAO de situatie ter plekke onderzoeken? Ja hoor, als daarover goede afspraken worden gemaakt met het andere land.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.