Campus

CDA-jongeren: maak rente op studielening aftrekbaar

Oud-studenten moeten de rente over hun studieschuld kunnen aftrekken van hun belastbaar inkomen, vinden de CDA-jongeren. Ze dienen op het CDA-partijcongres een voorstel in.

(Foto: DUO)

Huiseigenaren kunnen de rente over hun hypotheek (deels) aftrekken van hun belastbaar inkomen om zo minder belasting te betalen. Voor een studieschuld bestaat zo’n regeling niet. “Vreemd”, vindt voorzitter Lotte Schipper van het CDJA. “Door hier verandering in te brengen, vergroten we de koopkracht van oud-studenten, verkleinen we de negatieve effecten van het leenstelsel en verbeteren we de toegankelijkheid van het onderwijs.”


Renteverhoging

Aanleiding voor het voorstel is het kabinetsbesluit om de rente op studieschuld te verhogen. De jonge christendemocraten waren daar fel op tegen en dienden op het vorige partijcongres een motie in om de verhoging te voorkomen.


De motie werd aangenomen, maar partijleider Sybrand Buma legde de wens van de partij naast zich neer. Hij had anders het regeerakkoord moeten openbreken en dat leek hem geen goed idee.


Brede steun

“We zijn teleurgesteld,” zegt een woordvoerder van het CDJA, “maar in plaats van te somberen willen we liever met een constructief voorstel komen om de pijn van de renteverhoging te verzachten.” Volgens de woordvoerder komt het idee volledig uit de koker van de CDJA-jongeren en is er binnen de partij brede steun. “Deze keer is ons voorstel niet uitgesloten door het coalitieakkoord. Ik heb er vertrouwen in dat dit gaat lukken.”


HOP, Steffi Weber

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.