Een groot deel van politiewerk bestaat uit het doorgeven van informatie. Een eenvoudig verkeersongeluk brengt al een hele informatiestroom op gang, die loopt van de telefonist op de meldkamer via de mobilofonist naar de dienstdoende politiewagen.